H4: doelen Flashcards Preview

krachtige leeromgeving > H4: doelen > Flashcards

Flashcards in H4: doelen Deck (25)
Loading flashcards...
1

doelen

inhoudsaspect -> leerinhoud
gedragsaspect -> leergedrag

2

leerdoel

een tijdens de les vooropgestelde en wenselijke gedragsverandering vd ll, rekeninghoudend met de beginsituatie

3

doelen problematiek

1. inventariseren en ordenen
2. formuleren
3.classificeren

4

inventariseren

relatief belang
haalbaarheid
didactische sequentie

5

belang (inventariseren

ET-> leerplandoelen-> lesdoel

6

lesdoelen

steunend op leerplan
bereiken in 1 a 2 lessen
-> kerndoelen en differentiatiedoelen

7

kerndoelen

terug te vinden in leerplan of handleiding

8

differentiatiedoelen

maar door gedeelte van de klas gerealiseerd
uitbreidingsdoelen en remedieringsdoelen

9

uitbreidingsdoelen

verdiepen in leerinhoud of -gedrag

10

remedieringsdoelen

kerndoelen niet bereikt-> aangepast traject

11

haalbaarheid (inventariseren)

verschillend per ll -> mogelijke differentiatie

12

sequentie (inventariseren)

ordening van de doelen in chronologische volgorde
mogelijkheden:
- logische noodzakelijkheid(vakgebonden)
- temporale ordening(jaartallen)
- moeilijkheidsgraad
- toepassingen vd fundamenteel noodzakelijke didactische pincipes (vb. bekend -> onbekend)

13

doelen formuleren

impliciet vs expliciet
algemeen vs concreet
gesloten vs open

14

verborgen leerplan

manier waarop lkr en lln met elkaar omgaan

15

impliciet

onverwachte wending
niet verbaal uitgedrukt

16

expliciet

vooraf beslist
wel verbaal uitgedrukt

17

algemene doelen

in algemene termen uitgedrukt
gewenste gedragsverandering

18

concreet doel

kun-vorm
gerealiseerd in 1 les

19

gesloten doel

waarneembaar eindgedrag
observeerbaar werkwoord

20

open doel

eindgedrag mag verschillen tussen de lln

21

classificeren doel

via taxonomie van de Block
4 gedragingsniveaus
6 inhoudniveaus

22

4 gedragsniveaus

weten -> eerste contact opname
inzien -> verbanden leggen
toepassen-> op een totale nieuwe manier
integreren -> geleerde spontaan toepassen in open situatie

23

6 inhoudniveaus

feiten-> directe weergave
begrippen
relaties-> verbanden
structuur -> meervoudige verbanden-> web
methode -> werkwijze
attitude -> permanent karakter

24

gesloten leerdoelen formuleren

leergedrag -> kunnen + observeerbaar werkwoord
+ leerinhoud -> concreet, eenduidig, 1 niveau
(+ voorwaarde -> hulpmiddelen, context
+ minimum prestatie )

25

taalkundige richtlijnen

beknopt
bondig
vermijd geknutselde uitdrukkingen
op zichzelf kunnen bestaan
positieve zin
de leerlingen kunnen ...
geen afkortingen