H7: leerinhoud Flashcards Preview

krachtige leeromgeving > H7: leerinhoud > Flashcards

Flashcards in H7: leerinhoud Deck (14)
Loading flashcards...
1

leerinhoud

dat deel vd cultuurgoederen waarmee de lln, in een onderwijsleerproces en op methodisch verantwoorde wijze, in contact komen, zodat ze de vooropgestelde doelen kunnen bereiken

2

soorten leerinhouden

1. taxonomie
2. persoonlijke aspecten

3

persoonlijke aspecten

1. cognitief
2. dynamisch-affectief
3. psychomotorisch

4

selectie leerinhouden adhv

maatschappij
lln
vakinhoud
dynamisch

5

bronnen leerinhouden

ET
handleidingen
leerplan
actualiteit
schoolwerkplan
currculum

6

schoolwerkplan

omschrijving pedagogisch proces, schoolorganisatie, rapportering, voorzien zorgbeleid

7

currculum

bestaat uit doelen om het leren te richten,
manieren om de doelen van het hele didactische proces te bereiken

8

ordening leerinhouden

totaliteitsonderwijs
cursorisch onderwijs

9

totaliteitsonderwjs

ordenen van de leerinhouden in gehelen rond 'brok van werkelijkheid'

10

cursorisch onderwijs

ordenen in afzonderlijke leergebieden
systematisch
exemplarisch
thematisch

11

systematsch leergebied

logische opeenvolging
van een bepaald leergebied = leergang

12

leergang

concentrisch -> telkens iets uitgebreider
successieve -> per jaar
progressieve -> verleden naar toekomst
regressieve -> toekomst naar verleden

13

exemplarisch leergebied

bij wijze van een voorbeeld, daarna zelfstandig verwerken
orienterend -> kadering vb in totale leerinhoud
informatief -> vb leidt tot behandeling aanvullende info

14

thematisch leergebied

per thema behandelen, behoud leergebied op het werkrooster