H2: didactische pijlers Flashcards Preview

krachtige leeromgeving > H2: didactische pijlers > Flashcards

Flashcards in H2: didactische pijlers Deck (27)
Loading flashcards...
1

didactische pijlers

zijn afgeleid van algemene principes en zijn fundamenteel voor goed onderwijs.
-> sterk gewenste kenmerken vh didactisch handelen, leidraad lkr om effectief en efficiënt te werken met lln.

2

1. positief en motiverend klasklimaat

een leerling op een positieve wijze motiveren in een context waarin lln zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn.

3

motivatie (1)

de beweging die een persoon naar of weg van elementen in zijn omgeving

4

beoogde situatie (1)

vanuit actua wil persoon komen tot een andere situatie waarin doelen gerealiseerd worden.

5

leermotivatie (1)

grondslag van leren
-> behoefte of motieven door omgeving geactiveerd
-> leiden tot bepaald gedrag

6

motivatie vormen (1)

intrinsiek
extrinsiek
geinternaliseerde

7

intrinsiek (1)

door leerinhoud

8

extrinsiek (1)

voor een beloning

9

geinternaliseerd (1)

omdat het moet
-> schuldgevoel

10

maslow (1)

fundamentele en groei behoefte

11

fundamentele behoefte (1)

fysiologisch(basisbehoefte, lagere behoefte)
veiligheid en zekerheid(routine, huis, werk)
sociale contacten(relatie, vertrouwen, familie, vrienden)
waardigheid(zelfvertrouwen, vrijheid, presentaties)

12

groeibehoefte (1)

zelfontplooiing(nieuwe ervaringen, risico's,uitdagingen)

13

avvv-methode (1)

aandacht, verlangen, vertrouwen, voldoening

14

werkelijkheidsnabij (2)

leerinhouden afstemmen op leefwereld en ervaringen lln.

15

psychologische verklaring (2)

waarneming = bron van kennis en bewustzijn is niet leeg.

16

CSA-principe (2)

concreet -> materiaal
schematisch -> foto's, tekeningen
abstract -> geen voorstelling, woorden en letters

17

leerlingenactiviteit (3)

actief betrokken
uiterlijk actief -> handelen
innerlijk actief -> denken

18

motivatiepsychologie (3)

spelen is een fundamentele behoefte
mens wil van nature exploreren en actief zijn.

19

leerlingen initiatief (4)

inbreng leerlingen, mee bepalen waarover gehandeld wordt.
overkoepeling vd betrokkenheidsfactoren

20

herhaling en geleidelijkheid (5)

herhaling -> leerinhouden voldoende herhalen
geleidelijkheid -> integratie: leerinhoud bouwt verder op reeds verworven kennis
->logische gradatie: van makkelijk naar moeilijk

21

geheugen (5)

informatie opnemen + bewaren + oproepen

22

automatische opname (5)

zonder moeite, onbewust

23

gewilde opname (5)

kost moeite

24

onderhoudsherhaling (5)

ktg

25

verdiepende herhaling (5)

ltg, verbinding gemaakt, verbanden gelegt

26

waarden-vol (6)

waarden en normenopvoeding hoognodig
-> integreren op school- en klasniveau

27

differentiatie (7)

inspelen op verschillen tussen leerlingen
eigenheid leerlingen stimuleren