Histologi Flashcards Preview

Modul 2 > Histologi > Flashcards

Flashcards in Histologi Deck (3)
Loading flashcards...
1

Hvor finner vi overgangsepitel? (Svar på alle alternativer)
Munnhule
Oesophagus
Magesekk
Tynntarm
Tykktarm
Trakea
Bronkier
Utførsesganger fra kjertler
Nyrebekken
Ureter
Urinblære

Munnhule = Galt
Oesophagus = Galt
Magesekk = Galt
Tynntarm = Galt
Tykktarm = Galt
Trakea = Galt
Bronkier = Galt
Utførsesganger fra kjertler = Galt
Nyrebekken = Riktig
Ureter = Riktig
Urinblære = Riktig

2

Hvilke egenskaper (funksjoner) er overgangsepitel optimalisert for? (Svar på alle alternativer)
Motstå mekanisk slitasje
Tåle tørke
Utføre absorbsjon
Utføre sekresjon
Representere en osmotisk barriere
Tåle strekk
Tillate rask diffusjon

Motstå mekanisk slitasje = Galt
Tåle tørke = Galt
Utføre absorbsjon = Galt
Utføre sekresjon = Galt
Representere en osmotisk barriere = Riktig
Tåle strekk = Riktig
Tillate rask diffusjon = Galt

3

Hvilke av følgende vev kan ikke regenerere?
Epitelialt vev
Hjertemuskulatur
Tarmslimhinne
Lever

Hjertemuskulatur