Anatomi Flashcards Preview

Modul 2 > Anatomi > Flashcards

Flashcards in Anatomi Deck (6)
Loading flashcards...
1


OVERVEKT OG TYPE 2 DIABETES
Kari Larsen er 50 år og har en BMI på 32. Hun har gradvis økt i vekt over de siste 20 årene og har nå merket økt trettbarhet og hyppig vannlating. I tillegg har hun fått smerter i venstre kne og rygg når hun går mye i forbindelse med sitt arbeid som barnehageassistent.

Anatomi:
Hvilket fettdepot er sannsynligvis det største hos Kari Larsen?
Perirenalt
Inguinalt
Aksillært
Subkutant
Mesenterialt

Subkutant

2

Ascites er vanlig ved sykdommer i lever som
fører til øket portvenetrykk. Ascites kan også foreligge ved (høyresidig) hjertesvikt.
Finnes det et klinisk tegn som kan skille mellom disse to tilstandene som årsak til
ascites?
Hvis ascites skyldes hjertesvikt vil pasienten som oftest også ha uttalte deklive ødemer.
Ascites som skyldes øket portvenetrykk kan være isolert, dvs. uten tydelige deklive
ødemer.

Hvilke muskler bidrar til kjevelukning?

M. masseter, m. temporalis anterior, m. pterygoideus medialis.

3

Ascites er vanlig ved sykdommer i lever som
fører til øket portvenetrykk. Undersøkelse av ascites gjøres delvis klinisk, delvis ved
hjelp av non-invasive metoder som UL abdomen eller CT abdomen. Hvordan vil du
undersøke på ascites klinisk?

Man perkuterer ut overgangen mellom dempning og tympanitisk lyd med pasienten i
ryggleie. Overgangen markeres. Deretter legges pasienten over på høyre eller venstre
side, og endring i flankedempning perkuteres ut. I tillegg kan man undersøke for meddelt
trykkbølge (undulasjoner) med et skarpt anslag i den ene flanken, og kjenne etter dette i
motsatt flanke. Minst én av metodene må beskrives.

4

Nevn tre faktorer som påvirker biologisk tilgjengelighet av legemidler gitt per os.

Ufullstendig absorpsjon, aktiv utpumpning til tarmlumen, førstepassasje-metabolisme.

5

Hvor i kroppen finner vi ektopisk fett?
subkutant
hjerne
blodårer
knokler
vev som vanligvis inneholder lite fett
retroperitonealt

vev som vanligvis inneholder lite fett

6

Hva heter de store spyttkjertlene og hvor munner
de ut?

Gl. parotis munner ut på innsiden av kinnet i overkjeven.
Gl. submandibularis munner ut bak fortennene i underkjeven.
Gl. sublingualis munner ut bak tungebåndet og bak fortennene i underkjeven.