Biokjemi og fordøyelse Flashcards Preview

Modul 2 > Biokjemi og fordøyelse > Flashcards

Flashcards in Biokjemi og fordøyelse Deck (94)
Loading flashcards...
1

Hvilke av følgende er karakteristisk for metabolsk syndrom? (svar på alle alternativene)
Insulinresistens
Høy adiponectin
Høyt triglyseridnivå
Små tette LDL partikler
Lavt HDL-kolesterolnivå

Insulinresistens = Riktig
Høy adiponectin = Feil
Høyt triglyseridnivå = Riktig
Små tette LDL partikler = Riktig Lavt HDL-kolesterolnivå = Riktig

2

Overvekt/fedme viser sammenheng med hvilke av følgende fysiologiske problemer (svar på alle alternativene)
Økning i blodsukkeret
Søvnforstyrrelser
Benskjørhet
Fettopphopning i leveren (fettlever)

Økning i blodsukkeret = Feil
Søvnforstyrrelser = Riktig
Benskjørhet = Feil
Fettopphopning i leveren (fettlever) = Riktig

3

Ta stilling til disse påstandene:
Den J-formete sammenhengen mellom BMI og mortalitet skyldes i stor grad at røykere er tynnere enn ikke-røykere
Økt fett over hoftene kan ha sammenheng med mindre
hjerte- og karsykdom
Insulinresistens i lever fører til mindre produksjon av very low density lipoproteiner (VLDL)
Gruppen med fedme som øker forholdsvis mest i befolkningen, er folk med de høyeste BMIer
Vanligvis oppstår diabetes type 2 etter en kort periode
med insulinresistens

Riktig
Riktig
Feil
Riktig
Feil

4

Ta stilling til disse påstander om lipoproteiner? (svar på alle alternativene)

Om lag 50% av fettet i plasma blir transportert i lipoproteiner
Etter hvert som kylomikroner avgir triglyserid, omdannes de til LDL
Et moderat inntak av etanol øker HDL
På hver LDL partikkel er det kun et enkelt apolipoprotein B
På hver HDL partikkel er det kun et enkelt apolipoprotein A1

Om lag 50% av fettet i plasma blir transportert i lipoproteiner = Feil
Etter hvert som kylomikroner avgir triglyserid, omdannes de til LDL = Feil Et moderat inntak av etanol øker HDL = Riktig
På hver LDL partikkel er det kun et enkelt apolipoprotein B = Riktig
På hver HDL partikkel er det kun et enkelt apolipoprotein A1 = Feil

5

Ta stilling til disse påstandene.

Apolipoprotein B100 syntetiseres av enterocytter
HDL er viktig for den reverse kolesteroltransporten
Mesteparten av LDL i plasma blir avleiret i karveggen
som aterosklerose
Mesteparten av kolesterolet som absorberes i tynntarm, kommer
fra galle
Høy aktivitet på LDL-reseptor gir høyt plasma LDL-kolesterol

Apolipoprotein B100 syntetiseres av enterocytter = Feil
HDL er viktig for den reverse kolesteroltransporten = Mesteparten av LDL i plasma blir avleiret i karveggen som aterosklerose = Feil
Mesteparten av kolesterolet som absorberes i tynntarm, kommer fra galle = Riktig Høy aktivitet på LDL-reseptor gir høyt plasma LDL-kolesterol = Feil

6

Hvilke matvaregrupper er gode kilder til vitamin D i et vanlig norsk kosthold? (2 svar er riktige)
Brød og kornprodukter
Fisk og sjømat
Smør og margarin
Frukt og grønnsaker
Kjøtt og innmat

Fisk og sjømat
Smør og margarin

7

Hva heter formene for vitamin D som finnes i mat og kosttilskudd? (2 svar er riktige)
Ergokalsiferol
Kolekalsiferol
Kalsidiol
Kalsitriol
Kalsiferol-ester

Ergokalsiferol
Kolekalsiferol

8

Anbefalt inntak for vitamin D i Norge er:
Høyere for menn enn for kvinner
Lavere for eldre over 75 år sammenlignet med yngre
Likt for kvinner og menn i alle aldersgrupper
Maksimalt 25 μg per dag
Minimum 1 μg per dag

Likt for kvinner og menn i alle aldersgrupper

9

Hvilke påstander stemmer om fordøyelse og absorbsjon av vitamin D3?
Vitamin D3 fra kosten absorberes sammen med andre lipider fra micellene
Vitamin D3 fraktes fra tarmen med LDL, via lymfen og frem til leveren
Vitamin D3 tas opp i leveren der den hydroksyleres til 25(OH)vitamin D3
25(OH)vitamin D3 fraktes videre i blodet med vitamin D-bindende protein
25(OH)vitamin D3 kan aktiveres i nyre og i andre målorganer

Vitamin D3 fra kosten absorberes sammen med andre lipider fra micellene = Riktig Absorbsjonen er ca. 95 % = Galt
Vitamin D3 fraktes fra tarmen med LDL, via lymfen og frem til leveren = Galt
Vitamin D3 tas opp i leveren der den hydroksyleres til 25(OH)vitamin D3 = Riktig
25(OH)vitamin D3 fraktes videre i blodet med vitamin D-bindende protein = Riktig
25(OH)vitamin D3 kan aktiveres i nyre og i andre målorganer = Riktig

10

Hvilke påstander stemmer om funksjonen til 1,25(OH)2Vitamin D3? (svar på alle alternativene)
1,25(OH)2D3 virker ved å binde seg til kjernereseptoren VDR
1,25(OH)2D3 gir er en økt utskillelse av kalsium fra tarmen
1,25(OH)2D3 gir en økt utskillelse av kalsium fra nyrene
1,25(OH)2D3 kan påvirke celledifferensiering
1,25(OH)2D3 kan medføre utskillelse av kalsium fra skjelettet

1,25(OH)2D3 virker ved å binde seg til kjernereseptoren VDR = Riktig
1,25(OH)2D3 gir er en økt utskillelse av kalsium fra tarmen = Galt
1,25(OH)2D3 gir en økt utskillelse av kalsium fra nyrene = Galt
1,25(OH)2D3 kan påvirke celledifferensiering = Riktig
1,25(OH)2D3 kan medføre utskillelse av kalsium fra skjelettet = Riktig

11

Hvilke påstander stemmer om karbohydratmetabolismen? (2 svar er riktige)

Glukose og fruktose omsettes på samme måte i kroppen
Galaktose og glukose omsettes på samme måte i kroppen
Glukose, fruktose og galaktose er alle monosakkarider
Hyperglykemi kan føre til økt dannelse av avanserte glykerte endeprodukter (AGE) Ketoacidose oppstår når pasienten har for høyt insulinnivå

Glukose, fruktose og galaktose er alle monosakkarider
Hyperglykemi kan føre til økt dannelse av avanserte glykerte endeprodukter (AGE)

12

Hvilken nytte har vi av tarmbakteriene?
De lager vitamin D
De lager vitamin A
De lager vitamin E
De lager vitamin C
De lager vitamin B12

De lager vitamin B12

13

Hvilken av rollene nevnt nedenfor har ikke alveolemakrofager?
Renovasjon
Immun-induksjon
Produksjon av stresshormon
Mikrobedrap
Lungevevsdestruksjon (elastase-virkning ved emfysem)

Produksjon av stresshormon

14

Jeanette er 19 år og russ. Hun og flere i hennes familie har familiær hyperkolesterolemi, en sykdom som gjør at pasienten har høyt nivå av kolesterol i blodet. En vanlig behandling for denne tilstanden er å gi statiner som er medisiner som hemmer syntesen av kolesterol i leveren. Jeanette tar regelmessig dette kolesterolsenkende medikamentet. På en russefest blir det servert en punch som inneholder vodka (en type etanol) og grapefruktjuice. Jeanette forsyner seg rikelig av punchen.

Hvilken effekt vil denne grapefruktpunchen ha på statiner?

Grapefruktjuice forlenger effekten av statiner

15

Dagen etter russefesten våknet Jeanette med en dundrende hodepine som skyldtes metabolisering av etanolen i drikken. Hvilke av følgende enzymer er ansvarlig for denne hodepinen? (2 svar er riktige)
CYP3A4
Aldehyddehydrogenase
CYP2E1
Alle enzymene i CYP-familien
Bare fase 2-enzymer
Glutation-S-transferase
Sulfotransferase

Aldehyddehydrogenase
CYP2E1

16

Jeanette ble adoptert fra et land i Asia som 3-åring. Hvilken betydning kan dette ha for hennes respons på etanol?
Raskere nedbrytning av etanol til acetaldehyd
Langsommere nedbrytning av etanol til acetaldehyd
Raskere nedbrytning av acetaldehyd til acetat
Redusert sannsynlighet for vevsskade forårsaket av etanol Redusert sannsynlighet for vevsskade forårsaket av acetaldehyd

Raskere nedbrytning av etanol til acetaldehyd

17

1 K-vitamin er et fettløslig vitamin som er nødvendig for post-translasjonell modifikasjon av noen proteiner som translateres i leverceller. Hvilke av følgende proteiner blir modifisert med en vitamin K-avhengig prosess? (2 svar er riktige)

Albumin
Fibrinogen
Koagulasjonsfaktor X (10)
Apolipoprotein B
Gamma-karboksylase
Osteocalcin

Koagulasjonsfaktor X (10)
Osteocalcin

18

Leveren produserer galle. Hvilken av følgende er en viktig funksjon for gallen?

Inngår i produksjonen av kolesterol som kan brukes av andre celler Fjerner triglyserider fra kroppen
Fjerner kolesterol fra kroppen
Inneholder intrinsisk faktor slik at vitamin D kan tas opp i tarmen Inneholder gallefargestoffer som deltar i fordøyelsen av fett Inneholder gallesalter som deltar i fordøyelsen av proteiner

Fjerner kolesterol fra kroppen

19

Hvilket produkt fra leveren vil du normalt finne i urinen?

Urobilinogen Sterkobilin
Urobilin
Biliverdin
Konjugert bilirubin Ikke-konjugert bilirubin

Urobilin

20

Heme brytes ned til bilirubin. Hvor skjer dette?
I hepatocyttene
I reticuloendoteliale celler
I gallegangene
I plasma
I overgangen blod-hepatocytt

I reticuloendoteliale celler

21

Stort forbruk av alkohol kan gi hepatocellulær sykdom (hepatitt). Hvorfor kan du da finne konjugert bilirubin i urinen?

Galleproduksjonen er stimulert
Opptaket av bilirubin i leveren fungerer ikke
Økt konjugering av bilirubin
Utskillelsen av bilirubin fra hepatocytten er svekket

Utskillelsen av bilirubin fra hepatocytten er svekket

22

Hvilke celler produserer intrinsisk faktor?
Acinære celler
Parietalceller
Mukøse celler
Hovedceller
Enterocytter
Enterochromaffine celler

Parietalceller

23

Hvilken av følgende substanser produseres i hovedcellene i magesekken?
Trypsinogen
H+
HCO3-
Muciner
Gastrin
Pepsinogen

Pepsinogen

24

Hvis du vil hemme sekresjonen av syre i magesekken. Hvilke av de nedenstående typer medikamenter vil hemme syreseksjonen?

Prostaglandinsyntese-hemmer
Histaminsyntese-hemmer
Histamin H2 reseptor-antagonist
Ca2+-antagonist
Acetylkolinesterasehemmer
Protonpumpehemmer
Gastrinreseptorantagonist

Histamin H2 reseptor-antagonist
Protonpumpehemmer
Gastrinreseptorantagonist

25

Med den kunnskapen du har om funksjonen av magesekken, hvilken alvorlig bivirkning vil kunne skje dersom du inntar et medikament som hemmer syreproduksjonen i magesekken? Forklar hvorfor.

Utvikling av perniciøs anemi (1 poeng) på grunn av nedsatt B12 opptak i tarm (2 poeng) på grunn av mangel på intrinsisk faktor (3 poeng).

26

Trond, 46 år, er på forretningsreise i Kina. En dag er han på restaurant og spiser mye ukjent mat, deriblant eselkjøtt, som han syntes smakte riktig så godt. Men om natten våkner han med store magesmerter. Han kaster opp og har kraftig diaré.
Trond har fått en sekretorisk diaré grunnet matforgiftning.

All væsketranport over tarmepitelet er avhengig av:
Na+K+ATPase lokalisert i apikale/luminale cellemembran
Na+K+ATPase lokalisert i basolaterale cellemembran
Cl-ATPase lokalisert i apikale/luminale cellemembran
Høy intracellulær Na+
Høy intracellulær K+

Na+K+ATPase lokalisert i basolaterale cellemembran

27

Hvordan kan tarmen absorbere vann fra tarmlumen selv om osmolaliteten i interstitiet er større enn i lumen?
Det dannes en varig, høy osmotisk aktivitet i rommet mellom enterocyttene
Aquaporiner er viktige for transporteren av vann over enterocyttene
Det hydrostatiske trykket i rommet mellom enterocyttene øker
Et høyt væsketrykk i lumen presser vannet gjennom tight junctions
Apikale/luminale Na+K+ATPase pumper Na+ inn i cellen

Det dannes en varig, høy osmotisk aktivitet i rommet mellom enterocyttene = Ja Aquaporiner er viktige for transporteren av vann over enterocyttene = Nei
Det hydrostatiske trykket i rommet mellom enterocyttene øker = Ja
Et høyt væsketrykk i lumen presser vannet gjennom tight junctions = Nei Apikale/luminale Na+K+ATPase pumper Na+ inn i cellen = Nei

28

I hvilke celler skjer sekresjonen av vann i tynntarmen og hvor er de lokalisert?

I enterocytter lokalisert i kryptene

29

Beskriv kort mekanismene som ligger til grunn for væskesekresjon i tynntarm

Den basolaterale Na+K+ATPasen gir lav intracellulær Na+ og ved det en gradient for Na+ rettet innover. Denne Na+ gradienten tar Na+ inn i cellen sammen med K+ og 2Cl- via en Na+K+2Cl- kotransportør. Den luminale Cl- kanalen åpner seg. Dette gir en elektrokjemisk gradient som resulterer i at Na+ trekkes med paracellulært gjennom tight jucntions. Na+ og Cl- lager en osmotisk gradient som trekker H2O gjennom tight junctions

30

Hvordan stimuleres sekresjon av vann i tynntarm?
Av det enteriske nervesystem
Av postganglionære parasympatiske nevroner i tarm [nedtrekkmeny] Åpning av luminal Cl- kanal
Aktivering av fosfolipase C
Aktivering av syklisk AMP
Åpning av kalsiumsensitive K+ kanal i enterocyttenes
basale cellemembran

Av det enteriske nervesystem = Ja
Av postganglionære parasympatiske nevroner i tarm = Ja Åpning av luminal Cl- kanal = Ja
Aktivering av fosfolipase C = Ja
Aktivering av syklisk AMP = Ja
Åpning av kalsiumsensitive K+ kanal i enterocyttenes basale cellemembran = Ja