Hjertefysiologi Flashcards Preview

Modul 2 > Hjertefysiologi > Flashcards

Flashcards in Hjertefysiologi Deck (25)
Loading flashcards...
1

Hva er resultatet når barorefleksen er aktivert?
Blodtrykket stiger
Blodtrykket synker Hjertefrekvensen øker Hjertets minuttvolum øker Na+-retensjonen i nyrene øker

Blodtrykket synker

2

Pasienten ligger på siden mens du måler blodtrykket hans. Høyre arm ligger øverst. Du måler blodtrykk 100/60 mmHg i høyre arm (puls 60 slag/min). Målestedet på høyre arm ligger 13 cm over hjertehøyde. Hva er blodtrykket i aorta like utenfor hjertet?
80/40 mmHg
90/50 mmHg
100/60 mmHg
110/70 mmHg
120/80 mmHg

110/70 mmHg

3

Hva kan man måle med et EKG? (2 svar er riktige)

Kraften i en kontraksjon
Hjertets elektriske impulser
Hjertefrekvens
Hjertets minuttvolum
Total perifer motstand

Hjertets elektriske impulser
Hjertefrekvens

4

Hva er den viktigste forskjellen på en kontraksjon i en hjertemuskelcelle og en skjelettmuskelcelle?
Det er ingen forskjell, selv om morfologien er noe forskjellig, er prinsippet det samme
I en hjertemuskelcelle kan aksjonspotensialet, som gir kontraksjon, bare gå i en retning langs muskelcellen
En skjelettmuskelcelle er ikke avhengig av ekstracellulært kalsium for å initiere en sammentrekning En skjelettmuskelcelle har en refraktærperiode som gjør at den ikke kan depolarisere to ganger rett etter hverandre

En skjelettmuskelcelle er ikke avhengig av ekstracellulært kalsium for å initiere en sammentrekning

5

Hva avgjør kontraksjonskraften i et hjerteslag? (2 svar er riktige)

Mengde kalsium som kommer inn over cellemembranen
Hvor raskt cellene i sinusknuten depolariserer
Mengde kalsium som frisettes fra det sarkoplasmatiske reticulum Mengde kalium på utsiden av hjertecellene
Mengde natrium som kommer inn over cellemembranen

Mengde kalsium som kommer inn over cellemembranen Mengde kalsium som frisettes fra det sarkoplasmatiske reticulum

6

I hvilken situasjon vil man kunne registrere høyest blodtrykk hvis man kunne måle inne i blodåren?
I aorta ved hardt rytmisk muskelarbeid
I arteriene i beina ved lett sykling på ergometersykkel I venene i beine ved å stå rolig oppreist
I arteriolene i beina ved å stå rolig oppreist

I arteriolene i beina ved å stå rolig oppreist

7

Hvilken er den viktigste mekanismen for å tilpasse årevolumet ved lett-moderat redusert blodvolum?

Sympatisk regulert venekonstriksjon
Sympatisk regulert vasokonstriksjon (arteriesiden)
Hormonelt regulert vene- og vasokonstriksjon
Sympatisk økning i hjertefrekvens og slagvolum

?.

8

Når han blir varm, hva skjer i huden for å motvirke økning i kroppstemperaturen? (svar på alle alternativene)

Vasodilatasjon
Det produseres nitrogen-oksyd (NO)
Utskillelsen av prostaglandin PGI2 synker
Vener kontraherer
Blodgjennomstrømningen øker

Vasodilatasjon = Riktig
Det produseres nitrogen-oksyd (NO) = Riktig
Utskillelsen av prostaglandin PGI2 synker = Galt
Vener kontraherer = Galt
Blodgjennomstrømningen øker = Riktig

9

Etter en dag på stranden blir du solbrent og huden blir rød, hoven og smertefull.
Celler i huden frigjør betennelsesfaktorer som prostaglandin, bradykinin, leukotriener o.a. som fører til følgende symptomer: (svar på alle alternativene)

Økt blodtilstrømning til det solbrente området forårsaker den røde fargen (rubor)
Kapillærene blir skadet så blod lekker ut i vevet og gjør området rødt og hovent
Betennelsesfaktorene er med på å senke terskelen for aktivering av nociseptorer så de blir mer sensitive (“supersensitive”)
Økt blodstrøm til huden øker temperaturen i huden nok til å aktivere temperaturfølsomme smertereseptorer.

Økt blodtilstrømning til det solbrente området forårsaker den røde fargen (rubor) = Riktig
Kapillærene blir skadet så blod lekker ut i vevet og gjør området rødt og hovent = Feil Betennelsesfaktorene er med på å senke terskelen for aktivering av
nociseptorer så de blir mer sensitive (“supersensitive”) = Riktig
Økt blodstrøm til huden øker temperaturen i huden nok til å aktivere temperaturfølsomme smertereseptorer = Feil

10

Like etter fødselen ble Johan tiltagende slapp. En blodprøve viste nedsatt pO2, men man rakk ikke å ta nye prøver før
gutten fikk sirkulasjonssvikt på grunn av en indre blødning. Nyre- og leversvikt ble konstatert, urinproduksjonen var på
null den første uken etter fødsel og kreatininkonsentrasjonen i blod kraftig forhøyet.
Nå er Johan en ellers frisk gutt på 10 år med en noe nedsatt nyrefunksjon. Hans GFR er estimert til ca. 60 ml/min på
bakgrunn av serum kreatinin på 80 uM/L (30-55 er normalt i denne aldersgruppen).

Under leken hender det at gutten raskt skifter fra liggende til stående stilling. Siden han nå har tapt noe væske,
blir han litt svimmel og ør i hodet når det går for fort. Hvorfor blir han svimmel?

Blodtilførselen til hjernen blir lav (3 poeng) fordi blodtrykket ikke opprettholdes når han reiser seg (3
poeng).

11

Hvis han hadde besvimt da han reiste seg hurtig opp, hvordan skulle du vente at ansiktsfargen hans var da?
Normal
Blek
Rødmusset
Uforandret

Blek

12

Like etter fødselen ble Johan tiltagende slapp. En blodprøve viste nedsatt pO2, men man rakk ikke å ta nye prøver før
gutten fikk sirkulasjonssvikt på grunn av en indre blødning. Nyre- og leversvikt ble konstatert, urinproduksjonen var på
null den første uken etter fødsel og kreatininkonsentrasjonen i blod kraftig forhøyet. Nå er Johan en ellers frisk gutt på 10 år med en noe nedsatt nyrefunksjon. Hans GFR er estimert til ca. 60 ml/min på
bakgrunn av serum kreatinin på 80 uM/L (30-55 er normalt i denne aldersgruppen).
Hvilken respons er viktigst for å opprettholde blodtrykket ved overgang fra liggende til stående stilling?
Baroreseptorene aktiveres
Sympatisk aktivitet øker
Barorefleksen aktiveres

Sympatisk aktivitet øker

13

Hvor finner du baroreseptorene?

[I aortabuen og i carotisbifurkaturen.]

14

Hans GFR er estimert til ca. 60 ml/min på
bakgrunn av serum kreatinin på 80 uM/L (30-55 er normalt i denne aldersgruppen).

Hvilke nerver formidler informasjon fra baroreseptorene og i hvilken struktur i medulla oblongata ender disse
nervene?

[n. vagus (X) fra reseptorene i aortabuen og n. glossopharyngeus (IX)fra reseptorene i carotisbifurkaturen.Formidler informasjon til nucl tractus solitarii.] 2 poeng for hver.

15

Når aktiveres baroreseptorene i aortabuen? (Svar på alle alternativene)
Når blodtrykket er over 60 mm Hg, men ikke hvis det er høyere enn 90 mm Hg
Når blodtrykket er over 60 mm Hg
Når blodtrykket er under 40 mm Hg
Først når blodtrykket kommer over 90 mm Hg

Når blodtrykket er over 60 mm Hg, men ikke hvis det er høyere enn 90 mm Hg = Galt
Når blodtrykket er over 60 mm Hg = Riktig
Når blodtrykket er under 40 mm Hg = Galt
Først når blodtrykket kommer over 90 mm Hg = Galt

16

Hva skjer når baroreseptorene blir aktivert (3 svar er riktig)?
Sympatisk aktivitet øker
Dorsale ventrolaterale medulla hemmes
Rostrale ventrolaterale medulla hemmes
Efferent vagusfibre aktiveres
Hjertefrekvensen øker
Total perifer karmotstand synker

Rostrale ventrolaterale medulla hemmes
Efferent vagusfibre aktiveres
Total perifer karmotstand synker

17

Angiotensin II-reseptorantagonister (AT1-reseptorantagonister) er legemidler som kan benyttes ved
hypertensjon. Hva er hovedangrepspunktet for den blodtrykkssenkende effekten av angiotensin IIreseptorantagonister?
Redusert minuttvolum
Redusert blodvolum
Redusert karmotstand

Redusert karmotstand

18

Hvilke av de følgende påstander om blodtrykksmåling er korrekte: (Svar på alle alternativene)
For trang mansjett gir for lav blodtrykksverdi
En måleforskjell på 10 mm Hg mellom armene kan være normalt
Pulssynkron lyd når mansjettrykket senkes høres best med stetoskopklokken
Vanlig blodtrykksverdi er gjennomsnitt av tre målinger
Blodtrykket målt på bena er normalt lavere enn på armene
Ved svært ujevn puls er det vanskelig å måle blodtrykket nøyaktig

For trang mansjett gir for lav blodtrykksverdi = Galt
En måleforskjell på 10 mm Hg mellom armene kan være normalt = Riktig
Pulssynkron lyd når mansjettrykket senkes høres best med stetoskopklokken = Riktig
Vanlig blodtrykksverdi er gjennomsnitt av tre målinger = Galt
Blodtrykket målt på bena er normalt lavere enn på armene = Galt
Ved svært ujevn puls er det vanskelig å måle blodtrykket nøyaktig = Riktig

19

Hva er den vanligste komplikasjonen i hjertet til høyt systemisk blodtrykk?

Hypertrof/fortykkelse (3p) av venstre ventrikkelvegg (3p)

20

Høyt blodtrykk er en risikofaktor for infarkt. Infarkter beskrives makroskopisk som røde eller hvite. Røde
infarkter forekommer i følgende organer:
Nyre
Hjerne
Lunge

Nyre = Nei
Hjerne = Ja
Lunge = Ja

21

42 år gammel, tidligere lite aktiv mann begynner å trene. Han tar en enkel sykkeltest der de måler hjertefrekvens og blodtrykk i hvile og under sykling på ergometersykkel på 100 W.
I sittende hvile på ergometersykkel har mannen en hjertefrekvens på 70 slag/minutt og et blodtrykk på 120/76 mm Hg.

Hvilke fysiologiske mekanismer er årsaken til redusert hjertefrekvens i hvile sammenliknet med et hjerte som ikke er innervert? (svar på alle alternativene)
Aktivitet i n. vagus tiltar
Konsentrasjon av acetylcholin rundt sinusknuten i hvile er lav
Konsentrasjon av adrenalin rundt sinusknuten i hvile er lav
K +-kanal i cellene i sinusknuten åpner seg
Spenningsstyrte Ca++-kanaler i cellene i sinusknuten er åpne

Aktivitet i n. vagus tiltar = Ja
Konsentrasjon av acetylcholin rundt sinusknuten i hvile er lav = Nei
Konsentrasjon av adrenalin rundt sinusknuten i hvile er lav = Nei K +-kanal i cellene i sinusknuten åpner seg = Ja Spenningsstyrte Ca++-kanaler i cellene i sinusknuten er åpne = Nei

22

Etter 6 minutter sykling på 100 W, har hjertefrekvensen økt til 150 slag i minuttet. Hvilke fysiologiske mekanisme(r) er viktigste årsaken(e) til denne økningen? (Svar på alle alternativene.)
Fyring i n. vagus minker
Fyring i sympatiske nerver øker
Sirkulerende noradrenalin minker
Sirkulerende kortisol øker

Fyring i n. vagus minker = Ja
Fyring i sympatiske nerver øker = Ja Sirkulerende noradrenalin minker = Nei Sirkulerende kortisol øker = Nei

23

Anta at hjertets slagvolum er det samme i hvile og under syklingen på 100 W: 90 ml. Hvor stort er økningen i hjertets minuttvolum, når mannen går fra hvile til 100 W?
Økning er 2,9 L/min
Økning er 7,2 L/min
Økning er 0 L/min

Økning er 7,2 L/min

24

42 år gammel, tidligere lite aktiv mann begynner å trene. Han tar en enkel sykkeltest der de måler hjertefrekvens og blodtrykk i hvile og under sykling på ergometersykkel på 100 W. I sittende hvile på ergometersykkel har mannen en hjertefrekvens på 70 slag/minutt og et blodtrykk på 120/76 mm Hg.
I hvile er mannens minuttvolum 6,3 L/min, mens i stabil fase av 100 W muskelarbeid har mannens hjerteminuttvolum økt til 13,5 L/min. Midlere arterielt blodtrykk er omtrent det samme, 91 mm Hg ved hvile og
95 mm Hg ved muskelarbeid ved 100 W.
Hvordan forklarer du at blodtrykket ikke er mer endret?
Baroreseptorer virker ikke under muskelarbeid
Vasodilatasjon i arbeidende muskulatur gir lavere total perifer motstand
Vasodilatasjon i indre organer under muskelarbeid reduserer total perifer motstand.
Total perifer motstand er uendret.

Vasodilatasjon i arbeidende muskulatur gir lavere total perifer motstand
Spørsmål

25

Hva er hovedangrepspunktet for den blodtrykkssenkende effekten av beta-adrenerge reseptorblokkere?
Redusert minuttvolum
Redusert blodvolum
Redusert karmotstand

Redusert minuttvolum