Lungefysiologi Flashcards Preview

Modul 2 > Lungefysiologi > Flashcards

Flashcards in Lungefysiologi Deck (11)
Loading flashcards...
1

Hvordan registreres en forandring i blodets pO2?
Forandring i blodets pO2 registreres kun i sentrale kjemosensorer.
Forandring i blodets pO2 registreres kun i perifere kjemosensorer.
Forandring i blodets pO2 registreres både i sentrale og perifere kjemosensorer.
Forandring i blodets pO2 kan registreres i sentrale kjemosensorer dersom pCO2 også faller i hjernestammen

Forandring i blodets pO2 registreres kun i perifere kjemosensorer.

2

Hvilken påstand om de ventilasjonsregulerende sentrene i hjernestammen er mest riktig?

Dorsalrespiratorisk gruppe inneholder hovedsakelig nevroner involvert i ekspirasjon
Ventralrespiratorisk gruppe inneholder hovedsakelig nevroner involvert i inspirasjon
Ventralrespiratorisk gruppe inneholder motonevroner som innerverer toraks og abdomen
Dorsalrespiratorisk gruppe inneholder både ekspiratoriske og inspiratoriske nevroner

Ventralrespiratorisk gruppe inneholder motonevroner som innerverer toraks og abdomen

3

Hvilken påstand om lungesirkulasjonen er riktig?

Blodåreveggen i arteriolene i lungene er tykkere enn i arteriolene i systemkretsløpet
Blodåreveggen i arteriolene i lungene er like tykke som i arteriolene i systemkretsløpet
Hos en person i hvile vil omtrent 8-12 % av blodet befinne seg i lungesirkulasjonen

Hos en person i hvile vil omtrent 8-12 % av blodet befinne seg i lungesirkulasjonen

4

Dynamisk kompresjon i lungene betyr at:

Luftveiene åpner og lukker seg slik at luftstrømmen per tid (flow) reduseres ved små lungevolumer
Lungene er elastiske og vil kollapse dersom det går hull på plevrahinnen
Alveolene er dynamiske og kan ha forskjellige størrelser, slik at luftstrømmen blir redusert når lungevolum reduseres
Luftrøret (trachea) kan påvirkes av glatte muskler, slik at luftstrømmen reduseres ved noen tilstander

Luftveiene åpner og lukker seg slik at luftstrømmen per tid (flow) reduseres ved små lungevolumer

5

Hvilken av følgende påstander er mest riktig om lungekretsløpet ved økt minuttvolum hos en frisk person ved havoverflaten?

Økt minuttvolum krever økt ventilasjon og større lungevolum, som gir redusert motstand i alveolekapillærer
Økt minuttvolum gir økt arterielt trykk i lungene, som senker gjennomsnittlig motstand fordi flere kapillærer åpnes
Normalt vil anatomiske shunter i lungene ta unna det økte minuttvolum
Tykke blodårevegger i arterioler i lungene gjør at blodårene ikke utvider seg ved økt minuttvolum, og hastighet på blodet gjennom lungene øker

Økt minuttvolum gir økt arterielt trykk i lungene, som senker gjennomsnittlig motstand fordi flere kapillærer åpnes

6

Hva skjer med blodårene i lungene ved hypoksi (lite oksygen)?

Hypoksi gir en generell sammentrekning av blodårene i lungene
Det er blodets pO2 som er avgjørende for blodårenes reaksjon i lungene
Blodårene i både systemkretsløpet og lungekretsløpet er innervert av autonome nerver som regulerer tonus ved hypoksi
Hypoksi er en viktig faktor for å regulere blod til områder i lungene med lite oksygen

Hypoksi gir en generell sammentrekning av blodårene i lungene

7

Ved dykking med komprimert luft vil:
Oksygen kunne være giftig ved dykk på 60 minutter ned mot 20 meter
Nitrogen ikke akkumuleres i vev fordi nitrogen ikke er spesielt løselig i muskler
Oksygentrykket i lungene dobles på et dyp på 10 meter
Lungene trykkes sammen på grunn av økende trykk

Oksygentrykket i lungene dobles på et dyp på 10 meter

8

Hvilke(n) påstand(er) er mest riktige om perifere kjemosensorer? (svar på alle alternativene)

Karotidelegemene er svært metabolsk aktive
Karotidelegemene har kroppens høyeste del av hjertets minuttvolum i forhold til vekt
Under vanlig respirasjon formidler de perifere kjemosensorene 80 % av virkningen av pCO2 på lungeventilasjonen
De perifere kjemosensorene registrerer pH

Karotidelegemene er svært metabolsk aktive = Riktig Karotidelegemene har kroppens høyeste del av hjertets minuttvolum i forhold til vekt = Riktig
Under vanlig respirasjon formidler de perifere kjemosensorene 80 % av virkningen av pCO2 på lungeventilasjonen = Galt
De perifere kjemosensorene registrerer pH = Riktig

9

Hvordan fraktes CO2 i blodet?

Siden CO2 er mye mer løselig en O2 fraktes størst andel løst i plasma
Største andelen av CO2 fraktes som bikarbonat
CO2 og O2 binder seg til samme sted på hemoglobinet
All CO2 inne i erytrocyttene er bundet til hemoglobin

Største andelen av CO2 fraktes som bikarbonat

10

Rett etter fødselen ble han beskrevet som cyanotisk. Hva forstås med cyanose, og hvordan forklares
fenomenet? (skriv 2-4 setninger)

[Cyanose er blåfarging av hud (2 poeng), og skyldes økt mengde av det blåfargete deoxyhemoglobin (2
poeng). Cyanose forutsetter både lav oksygenmetning (1 poeng) og en tilstrekkelig mengde hemoglobin.

11

Under muskelarbeidet har mannens minuttvolum økt fra 6,3 L/min i hvile til 13,5 L/min under arbeid, mens hans oksygenopptak under arbeid var mer enn tre ganger høyere enn ved hvile. Hva er de 3 viktigste årsakene til det økte oksygenopptaket utover minuttvolum-økningen?
Musklene trekker mer oksygen ut av blodet. Økt respirasjon.
Hemoglobin-dissosiasjonskurven forskyves mot venstre. Hemoglobin-dissosiasjonskurven forskyves mot høyre. Den arteriovenøse O2-differansen øker.

Musklene trekker mer oksygen ut av blodet. Hemoglobin-dissosiasjonskurven forskyves mot høyre. Den arteriovenøse O2-differansen øker.