Hormoner Flashcards Preview

Modul 2 > Hormoner > Flashcards

Flashcards in Hormoner Deck (71)
Loading flashcards...
1

Nina er en jente på 16 år. Hun er svært opptatt av utseendet sitt og trener mye for å holde seg slank. Hun er også svært nøye med hva hun spiser; hun teller kalorier, spiser såkalt veldig sunt og står ofte foran speilet for å vurdere om hun har blitt kvapsete rundt midjen. Hennes jevnaldrende venninner har alle sammen begynt å menstruere, mens hun ikke har kjent noen tegn til at menstruasjon er i anmarsj.

Nina veier 48 kg og er 1,6 m høy. Hva er Ninas BMI?
16,8 - 18,8 - 19,8 - 20,8 - 22,8

18,8

2

Tre av Ninas venninner har BMI på henholdsvis 25, 27 og 31. Hvordan tolker du disse verdiene?
To er normalvektige og en er overvektig
To er overvektige og en er fet
En er normalvektig, en er overvektig og en er alvorlig fet En er normalvektig, en er overvektig og en er fet
En er normalvektig og to er overvektige

En er normalvektig, en er overvektig og en er fet

3

Hvilket av følgende proteiner er viktig for reversert kolesteroltransport?
Albumin
Apolipprotein
B100
Apolipoprotein A1
LCAT
Lipoprotein
lipase

Apolipoprotein A1

4

Hvilken av følgende faktorer er viktigst for konsentrasjonen av LDL i blodet?
Fruktose
Animalske proteiner
Palmitinsyre
Stearinsyre

Palmitinsyre

5

I forbindelse med omsetning av etanol i leveren foregår det både akutte reaksjoner og fysiologiske endringer som tar lengre tid. Hvilke av følgende utsagn som beskriver disse fenomenene er korrekte?
Omsetningen av etanol foregår slik: etanol → acetat → acetaldehyd (som er toksisk)
Acetaldehyd fører til oxidativt stress, lipid-peroksidering og vevsskade
Etanolomsetningen krever forbruk av NADH og dermed mangel på NAD+. Dette fører til steatose (akkumulering av lipider) og øker produksjonen av laktat
Etanol kan utløse reaksjoner via signalsystemer i hepato- cyttene, noe som leder til produksjon av TNFα og en kronisk betennelsestilstand
Etanol kan endre hepatocyttenes fenotype via økt acetylering av histoner

Omsetningen av etanol foregår slik etanol → acetat → acetaldehyd (som er toksisk) = Feil
Acetaldehyd fører til oxidativt stress, lipid-peroksidering og vevsskade = Riktig
Etanolomsetningen krever forbruk av NADH og dermed mangel på NAD+. Dette fører til steatose (akkumulering av lipider) og øker produksjonen av laktat = Feil
Etanol kan utløse reaksjoner via signalsystemer i hepato- cyttene, noe som leder til produksjon av TNFα og en kronisk betennelsestilstand = Riktig
Etanol kan endre hepatocyttenes fenotype via økt acetylering av histoner = Riktig

6

Hvilke reaksjoner finner sted i leverens fase I-metabolisme av fremmedstoffer? (svar på alle alternativene)
Oksidasjon
Reduksjon
Sulfatering
Glutathionkonjugering
Acetylering
Hydrolyse

Oksidasjon = Riktig
Reduksjon = Riktig
Sulfatering = Galt
Glutathionkonjugering = Galt
Acetylering = Galt
Hydrolyse = Riktig

7

Ved alkoholindusert leverskade finner man konjugert bilirubin i urinen. Hva er grunnen til det? (svar på alle alternativene)
Nedbrytningsprodukt fra heme blir ikke skilt ut i lever
Sekresjon av konjugert bilirubin i lever svikter fordi sekresjonen er det hastighetsbestemmende trinn
Hepatocellulærsykdom stimulerer produksjonen av konjugert bilirubin
Konjugert bilirubin tas opp i tarm pga. lite gallesyrer
Bilirubin bundet til albumin kommer over i urin og omdannes til konjugert bilirubin
Konjugering av bilirubin i lever er det hastighetsbestemmende trinn i det enterohepatiske kretsløp av gallefargestoffer

Nedbrytningsprodukt fra heme blir ikke skilt ut i lever = Riktig
Sekresjon av konjugert bilirubin i lever svikter fordi sekresjonen er det hastighetsbestemmende trinn = Riktig
Hepatocellulærsykdom stimulerer produksjonen av konjugert bilirubin = Galt
Konjugert bilirubin tas opp i tarm pga. lite gallesyrer = Galt
Bilirubin bundet til albumin kommer over i urin og omdannes til konjugert bilirubin = Galt
Konjugering av bilirubin i lever er det hastighetsbestemmende trinn i det enterohepatiske kretsløp av gallefargestoffer = Galt

8

Etanol metaboliseres til acetat (eddiksyre). Hva skjer med acetat i lever?
Acetat fra levercellene blir skilt ut med gallen
Acetat blir aktivert til acetyl CoA
Acetat er toksisk for leverceller og kan føre til celledød
Acetat går direkte inn i Krebssyklus og blir oksidert
Acetat blir omdannet til NADH ved hjelp av alkohol dehydrogenase

Acetat blir aktivert til acetyl CoA

9

Hvilken av konsekvensene av økt CYP2E1-aktivitet er mest korrekt:
En redusert fjerning av etanol fra blodet
En lavere produksjon av acetaldehyd
En redusert sannsynlighet for dannelse av reaktive frie radikaler Beskyttelse mot leverskader
Økt toleransegrense for alkohol

Økt toleransegrense for alkohol

10

Hvilket utsagn om cytokrom P450-enzymene er mest korrekt?
Alle enzymene befinner seg i Golgi apparatet og kalles derfor mikrosomale enzymer
Alle er reduktaser som bruker NADH eller NADPH som kilde for elektroner i reduksjonsprosesser Alle er indusert av oksygen siden oksygen bindes til jern-atomet i cytokrom-delene av enzymene Alle enzymene oksiderer stoffene de metaboliserer
Alle enzymene produserer frie radikaler som endeprodukt

Alle enzymene oksiderer stoffene de metaboliserer

11

I eksokrine pankreas produseres enzymer som er viktige for fordøyelsen. Hvilke næringsgrupper brytes ned av følgende enzymer? (velg fra nedtrekksmenyen for alle alternativene, flere svar kan være riktige)
β-amylase
kallikrein
trypsinogen
karboksypeptidaseA
elastase
trypsininhibitor
kolipase

β-amylase = g) Ingen av alternativene
kallikrein = g) Ingen av alternativene
trypsinogen = g) Ingen av alternativene
karboksypeptidase A = a) Proteiner
elastase = a) Proteiner
trypsininhibitor = g) Ingen av alternativene
kolipase = f) Lipider

12

Hvilket utsagn om dannelsen av østradiol i ovariene er riktig?

Det er thecaceller som produserer østradiol ved stimulering med LH Det er granulosaceller som produserer østradiol fra kolesterol
Det er granulosaceller som produserer østradiol fra androgener
Både thecaceller og granulosaceller produserer østradiol fra kolesterol

Det er granulosaceller som produserer østradiol fra androgener

13

Hva er typisk for hovedvirkningsmekanismen til steroidhormonene? Steroidhormonene er fettløselige og transporteres med reseptorer inn i cellekjernen hvor de regulerer transkripsjon
Steroidhormonene er fettløselige og transporteres med reseptorer inn i cellekjernen hvor de regulerer DNA replikasjon
Steroidhormonene er fettløselige og transporteres med reseptorer inn i cellen og øker translasjon av proteiner
Steroidhormonene er fettløselige og transporteres med reseptorer inn i cellekjernen og fører transport av mRNA ut til cytosol
Steroidhormonene er vannløselige og bindes til reseptorer på cellemembranen og øker transkripsjon indirekte

Steroidhormonene er fettløselige og transporteres med reseptorer inn i cellekjernen hvor de regulerer transkripsjon

14

Menstruasjonssyklus styres av hormoner. I hvilken rekkefølge virker de?

Hypofysen skiller ut LH og FSH, som begge virker på hypotalamus og får den til å skille ut GnRH Hypotalamus skiller ut GnRH, som sammen med østrogener påvirker hypofysen til å skille ut LH og FSH, som begge virker på follikkelen
Hypotalamus skiller ut LH, som sammen med østrogener påvirker hypofysen til å skille ut GnRH og FSH, som begge virker på follikkelen
Hypofysen skiller ut GnRH, som virker på hypotalamus og får den til å skille ut LH og FSH, som begge virker på follikkelen

Hypotalamus skiller ut GnRH, som sammen med østrogener påvirker hypofysen til å skille ut LH og FSH, som begge virker på follikkelen

15

Fettmetabolismen reguleres av endokrine faktorer fra andre organsystemer. Hvilke hormoner gjelder dette, hvor produseres de, og hva er effekten? (2 svar er riktige)

Irisin fra skjelettmuskelceller hemmer lipolyse i hvitt fettvev
BMP7 fra sentralnervesystemet registrerer bentetthet som er en funksjon av kroppsvekt/mengde fett T4 fra tyreoidea, som gir økt fettsyreinnhold i blodet
Natriuretiske peptider fra nyrene reduserer mengden perirenalt fett
Natriuretiske peptider fra hjertet øker lipolyse i fettvev

T4 fra tyreoidea, som gir økt fettsyreinnhold i blodet Natriuretiske peptider fra hjertet øker lipolyse i fettvev

16

??

Lavere omdannelse av testosteron til østradiol i fettvev
Produksjonen av østrogen i ovariene er forstyrret på grunn av kroppslig stress

17

Stressresponser utløses på ulike måter. Hvilke av følgende utsagn er riktigst?
Hurtiginnsettende stress utløses ved frigjøring av ACTH fra binyrebarken
Hurtiginnsettende stress utløses ved nervestimulering av binyrebarken.
Hurtiginnsettende stress utløses ved nervestimulering av binyremargen via hypotalamus. Hurtiginnsettende stress utløses ved frigjøring av ACTH fra binyrebarken som stimulerer hypotalamus

Hurtiginnsettende stress utløses ved nervestimulering av binyremargen via hypotalamus.

18

Stressutløsere kan kategoriseres som overordnete eller homeostatiske. Hvilke 2 av de følgende er overordnede stressutløsere?
Blodtap
Sirkulatorisk sjokk
Oksygenmangel
Kognitive responser
Følelser

Kognitive responser
Følelser

19

Forskjellige perifere signalmolekyler som virker inn på kroppens sult- og metthetsfølelse integreres i hypothalamus. Angi hvilke av nedenstående utsagn som er korrekte og hvilke som ikke er korrekte (svar på alle alternativene):

Leptin fra fettvev hemmer appetitten
Insulin fra pankreas hemmer appetitten
Ghrelin fra magesekken stimulerer appetitten
GLP-1 fra tarmtraktus stimulerer appetitten
CCK fra tarmtraktus stimulerer appetitten

Leptin fra fettvev hemmer appetitten = Riktig
Insulin fra pankreas hemmer appetitten = Riktig
Ghrelin fra magesekken stimulerer appetitten = Riktig
GLP-1 fra tarmtraktus stimulerer appetitten = Galt
CCK fra tarmtraktus stimulerer appetitten = Galt

20

Remodellering av benvev involverer mange celletyper som osteoblaster, osteoklaster, endotelceller, immunceller (som T hjelpeceller) foruten organer som paratyreoidea og nyrene. Flere av disse cellene/organene påvirkes (funksjonelt positivt) av hormonet østrogen. Under overgangsalderen vil en kvinnes østrogennivå falle, og hun kan utvikle osteoporose (benskjørhet).
Hvilket av følgende utsagn kan best forklare utviklingen av osteoporose hos en kvinne i overgangsalderen?
Østrogenfall gir økning av interleukiner samtidig som RANKL/OPG-ratio faller. Dermed overstimuleres osteoklastene, noe som gir netto bentap.
Østrogenfall fører til tubulær reabsorpsjon av kalsium. Dette fører til økt PTH-sekresjon og økt osteoklastaktivitet
Østrogenfall fører til redusert respirasjonsfrekvens med opphopning av CO2 og bikarbonat (blodets pH vil derfor falle, noe som fører til negativ kalsiumbalanse)
Østrogenfall fører til at T-celler skiller ut autostimulerende interferoner, noe som øker osteoklastaktiviteten og dermed gir økt bentap

Østrogenfall gir økning av interleukiner samtidig som RANKL/OPG-ratio faller. Dermed overstimuleres osteoklastene, noe som gir netto bentap.

21

Hvilke av de følgende hormoner skilles ut av hypofyseforlappen hos en mann etter pubertet (2 svar er riktige)
Oxytosin
FSH
Testosteron
LH
GnRH
Inhibin

FSH
LH

22

Hva er forklaringen på hvorfor en lav fettprosent utsetter og/eller hemmer igangsetting av menstruasjonen?
Østrogen er et fettløselig hormon
Lavere omdannelse av testosteron til østradiol i fettvev
Østrogen produseres fra kolesterol som det er for lite av ved lav fettprosent Produksjonen av østrogen i ovariene er forstyrret på grunn av kroppslig stress Lipoproteiner i blodet binder til seg østradiol når kolesterolnivået er lavt Opptak av østrogen i cellene er avhengig av kotransport med lipoproteiner

Lavere omdannelse av testosteron til østradiol i fettvev
Produksjonen av østrogen i ovariene er forstyrret på grunn av kroppslig stress

23

Hvilke typer stimuli stimulerer eller hemmer utskillelsen av GnRH-faktor hos kvinner?
Prolactin
Inhibin
Østrogene hormoner
Androgene hormoner
Seksuell stimulering

Prolactin = Hemmer
Inhibin = Hemmer
Østrogene hormoner = Hemmer
Androgene hormoner = Hemmer
Seksuell stimulering = Stimulerer

24

Hva produseres i Leydigcellene?

Spermier
Inhibin
Testosteron
LH
FSH

Testosteron

25

Hva produseres i Sertolicellene?
Spermier
Inhibin
Testosteron
LH
FSH

Inhibin

26

Hvor befruktes vanligvis egget?
I ovariet
I eller rett utenfor ampullen på tuben I vagina
I uterusslimhinnen
I cervix uteri

I eller rett utenfor ampullen på tuben

27

Hvilket utsagn er riktig når det gjelder det gule legemet?
Stimulerer modning av primærfolliklene
Tilbakedannes alltid etter eggløsning
Utskiller østrogen og progesteron
Tilbakedannes hvis kvinnen blir gravid
Er viktig for å opprettholde svangerskapet gjennom hele kvinnens graviditet

Utskiller østrogen og progesteron

28

Begrepet endokrinologi kan defineres på følgende måte: “Endocrinology: The study of the medical hormonal balance and imbalance, the hormone-producing glands, and synthetic and natural hormones.”
I denne sammenhengen kan man oppfatte endokrine organer som a) et nettverk av adskilte enheter som gjensidig påvirker hverandre, men også b) som atskilte hierarkiske systemer av noen få organer/kjertler som er gjenstand for regulering innenfor definerte grenser ved hjelp av såkalt negativ tilbakekobling. Dette åpner for et stort antall av reguleringssløyfer som innlemmer de fleste adskilte organer i et nettverk der de gjensidig påvirker hverandre.
Hvilke av følgende fenomener er regulert av et hierarkisk kontrollsystem? (2 svar er riktige)
Glukose-stimulert insulinsekresjon
TSH-stimulert T4-produksjon
Glukagon-stimulert glukoneogenese
ACTH-stimulert kortisolproduksjon
Steroidhormonstimulert transkripsjon

TSH-stimulert T4-produksjon
ACTH-stimulert kortisolproduksjon

29

Hvordan kobler forskjellige hormoner seg til intracellulære signalveier: (svar på alle alternativene)

Hormoner og nevrotransmittere bindes til GPCR («G-protein-koblede-reseptorer»)
Vekstfaktorer kobler seg til RTK (reseptorkoblete tyrosin kinaser)
Cytokiner aktiverer JAK/STAT-medierte signalveier
Ekstracellulær matriks binder seg til cytokinreseptorer
Wnt binder seg til Frizzled og aktiverer β-catenin-medierte signalveier

Hormoner og nevrotransmittere bindes til GPCR («G-protein-koblede-reseptorer») = Riktig
Vekstfaktorer kobler seg til RTK (reseptorkoblete tyrosin kinaser) = Riktig
Cytokiner aktiverer JAK/STAT-medierte signalveier = Riktig
Ekstracellulær matriks binder seg til cytokinreseptorer = Feil
Wnt binder seg til Frizzled og aktiverer β-catenin-medierte signalveier = Riktig

30

Hvordan er en enkel feed-back (tilbakekoblings-) løkke bygget opp? (feed-back reguleringen er ikke tatt med her):

Sensor→Målcelle1→Hormon→Annet hormon eller metabolitt→Målcelle2 Sensor→Hormon→Målcelle1→Annet hormon eller metabolitt→Målcelle2 Målcelle1→Hormon→Målcelle2→Annet hormon eller metabolitt→Sensor Målcelle1→Sensor→Målcelle2→Hormon→Annet hormon eller metabolitt
Hormon→Målcelle 1→Målcelle2→Annet hormon eller metabolitt→Sensor

Sensor→Hormon→Målcelle1→Annet hormon eller metabolitt→Målcelle2