Hoofdstuk 1 Flashcards Preview

Indesign > Hoofdstuk 1 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 1 Deck (23):
1

Hoe ziet de werkruimte van Indesign eruit?

- Menu balk (menubalk)
- Application bar (toepassingsbalk)
- Control Panel (regelpaneel)
- Tools Panel (gereedschapsset)
- Documentvenster
- Panels (panelen en deelvensters)

2

Hoe kun je op een mac de werkruimte integreren?

Door Window> Application Frame te kiezen.

3

Waar kunt u de instellingen zoals grootte en positie aanpassen voor een object dat u hebt geselecteerd?

In het regelpaneel. Hier vind je opties die op dat moment bij het geselecteerde pagina item horen. Je kan het venster verbergen en oproepen met Window > Control.

4

Zijn de gereedschappen die u in de gereedschapsset van Indesign ziet alle beschikbare gereedschappen? Waar kan je er meer vinden?

Ja dat zie je aan het pijlte rechts onderin

5

U hebt twee versies van het project waaraan u werkt, opstaan in twee vensters. U wilt nu de twee bestanden nauwkeurig met elkaar vergelijken. Hoe kunt u de beide vensters overzichtelijk naast elkaar plaatsen?

In de toepassingsbalk op de knop Arrange Documents klikken. Je krijgt dan een menu met verschillende opties om te ordenen en om de vensters gelijk te stellen op zoompercentage of op zoomlocatie.

6

Hoe kunt u een paneel dat u niet meteen nodig heeft, samenvouwen tot een pictogram?

Door op de dubbele pijl in de bovenste balk te klikken.

7

Waarom zijn er verschillende werkruimtes?

Om het werken te vereenvoudigen en om zo veel mogelijk ruimte in het beeldscherm vrij te laten voor het document waar je aan werkt.

8

U gaat een boek maken in Indesign. Wat is de snelste manier om de werkruimte hiervoor in te richten en welke panelen zijn er dan beschikbaar?

Kies Window Workspace book

9

Beschrijf hoe u uw eigen werkruimte kunt maken en bewaren.

Richt de werktruimte in zoals je wilt
Kies Window> Workspace>New workspace (venster>werkruimte>nieuwe werkruimte)

10

Welke drie mogelijkheden zijn er om met het gereedschap Zoom in te zoomen?

- Gereedschap zoom en dan klikken op het document
- Gereedschap zoom klik en sleep
- Sneltoets control/command +en -

11

Wat kunt u met het gereedschap Handje doen en waar vindt u dit?

gereedschap handje of spatiebalk. Het zoomgebied verplaatsen

12

Hoe weet u welke sneltoets u kunt gebruiken voor een bewerkingsopdracht die u vaak nodig hebt?

Edit > Keyboard Shortcuts

Achter de naam van de menuoptie

13

Wat is de toepassingsbalk?

Bevat toegang tot enkele knoppen voor het visueel beheer van uw bestanden en tot Adobe Bridge

14

pagina 1.4 alle gereedschappen.

-

15

pagina 1.6 alle panelen

-

16

Wat is een paneelframe?

In dit frame zitten losse panelen onder de tabbladen. Door te klikken op het tabblatd komt het betreffende paneel naar voren.

17

Hoe kan je de maateenheden van de linialen aanpassen?

Rechtermuisknop op de liniaal of via Edit>preferences> Units&Increments

18

Hoe kun je hulplijnen vastzetten?

Door View> Grids and Guides> Lock Guides (zelfde opdracht maakt het ongedaan)

19

Wat is magnetisch uitlijnen

Wanneer je een object verplaatst schiet het meteen naar de hulplijn. Hulplijnen kunnen magnetisch gemaakt worden door View>Grids and Guids >Snap to Guides

20

wat zijn slimme hulplijnen

Met deze optie kan je objecten magnetisch uitlijnen met oa de randen en middelpunten van andere objecten en de middelpunten van pagina's en kolomen.

21

Wat is het contextmenu en waar vind je het

Hierin zijn de belangrijkste opdrachten verzameld in contextmenus en snelmenus. Dit is per onderdeel van het document verschillend. Je roept het met de rechtermuisknop op.

22

Hoe kun je terug naar de laatst bewaarde versie om er zeker van te zijn dat alle handelingen ongedaan gemaakt worden

File >revert (bestand terug)

23

1.14 shortcuts

-