Hoofdstuk 7 Flashcards Preview

Indesign > Hoofdstuk 7 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 7 Deck (15):
1

Waar worden de afzonderlijke documenten van een boek bewaard?

- Het boekpaneel, is de verzamelplaats voor alle documenten in het boek.

2

Hoe krijgt u op een snelle manier de meest gebruikte panelen voor het maken van een boek bij elkaar?

- Window> Workspace>Book

3

Hoe kunt u de stramienpagina's en stijlen van een boek synchroniseren?

- Kies in het menu van het boekpaneel voor Synchronise Options
Zet een vinkje voor de items die u door het hele boek heen wilt synchroniseren

4

Hoe maakt u een voetnoot?

- Zet de cursor op de plaats waar de verwijzing moet komen.
- Kies type> insert footnote

5

Met welke optie kunt u meerdere versies van 1 document maken?

- Met voorwaardelijke tekst (bijv handleiding windows en os)
- Paneel Conditional tekst

6

Met welke menuoptie kunt u een kruisverwijzing maken?

- Met Type>Hyperlinks &Cross-References
(Bijvoorbeeld kijk voor meer details op pag. 13)

7

Wat is de basis voor een inhoudsopgave?

- De toegekende alineastijlen.

8

Hoe kun je een nieuw boek maken

File>New>Book

9

Wat doet de optie synchronise book

Alle documenten in het boek worden gesynchroniseerd. Indesign opent boekdocumenten en brengt wijzgingen aan waar nodig.

10

Hoe kun je de paginanummering wijzingen

Bij een nieuw boek wordt automatisch doorlopend standaardnummering toegevoegd.
Om dit te veranderen. Klik op het document in het boekpaneel en Via paneel document numbering options kan de nummering aangepast worden.
Om de paginanummers daadwerkelijk op de paginas te zetten moet dit via type>insert special character enz

11

Wanneer er in een hoofdstuk de paginanummering zichtbaar is gemaakt hoe kan dit in de andere hoofdstukken gedaan worden

Door in het boekpaneel het linkervakje aan te klikken. Het hoofdstuk wordt toegevoegd als stijlbron en vervolgens de andere hoofdstukken selecteren en onderin op sychronise styles and swatches with the stylesource te klikken.

12

Hoe kun je tekstvariabelen zoals hoofdstuknummering aanpassen

Type> Text Variables> Define

13

Hoe kun je voetnoten bewerken

Via Type> document Footnote options

14

Hoe kun je kruisverwijzingen opmaken

VIa het venster new cross-reference kan u onder apperance de opmaak van een kruisverwijzing bewerken.
Via het paneel Hyperlinks kan er bepaald worden hoe de kruisverwijzing wordt weergegeven.

15

Hoe kan je de inhoudsopgave updaten

Layout>Update Table of Contents