Hoofdstuk 8 Flashcards Preview

Indesign > Hoofdstuk 8 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 8 Deck (11):
1

Hoe maak je een tabel

Table>Insert Table

2

Hoe voeg je rijen toe

Klik in een rij welke eigenschappen de nieuwe rij ook moet krijgen. Klik op Table>Insert>Row

3

Hoe voeg je kollomen toe

Table >Insert>Column
(In tegenstelling tot rijen, kunnen kolommen wel buiten het tekstkader vallen.

4

Hoe verwijder je een rij of een kolom

Zet de cursor wat er verwijderd moet worden en kies Table >delete>....

5

Hoe kun je met sneltoetsen een rij toevoegen of verwijderen

Wanneer je op de tabelrand klikt en optiontoets ingedrukt houdt. Wanneer je anderhalf keer de breedte of hoogte naar rechts of beneden sleept komt er een nieuwe kolom of rij. De andere kant op verwijdert de kolom of rij.

6

Hoe voeg je cellen samen of splis je ze

Table>merge cells
Table>Spit cells

7

Hoe kan je het tabel paneel oproepen

Window>Type&Tables>Table

8

Waar vind je het venster tabelopties

Table>TableOptions

9

Wat is een tabelstijl en wat is een celstijl

De tabelstijl is voor de opmaak van de tabel in zijn geheel, zoals tabelranden en kolomranden. Met de celstijl kunt u de celinzet, lijnen en vullingen per cel, kolom of rij regelen.
De panelen kan je vinden onder Window>Styles>Tabelstyles of cellstyles

10

Veranderd de lokale opmaak van een cel wanneer er een nieuw style wordt toegepast

Nee de vorige celstyle wordt verwijderd maar de lokale opmaak blijft

11

Hoe kan je tabellen makkelijk updaten

-Bewerken in de artikeleditor
-Updaten via links (Dit kan via Preferences>File handling en dan een vinkje voor create links when placing text and spreadsheet filets.)