Hoofdstuk 5 Flashcards Preview

Indesign > Hoofdstuk 5 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 5 Deck (18):
1

Wat is een schreefletter

Schreven zijn dunne dwarsstreepjes die aan het uiteinde van de verticale en horizontale pootjes uitsteken

2

Noem een paar voorbeelden van schreefloze lettertypes
en schreeflettertypes

Schreefloos:
Helvetica, Calibri, Verdana, Arial
Schreef:
Times new Roman, Garamond, Georgia of Palatino

3

In welk paneel kunt u speciale tekens invoeren?

- in het glyphpaneel

4

Wat is een andere manier om speciale tekens in te voeren?

- Door gebruikt te maken van het contextuele menu.
Klik in de tekst en klikt op de rechter muisknop. Kies Insert special characters>Symbols>copyright symbol

5

Wat kunt u regelen met Keep Options in het paneelmenu van Paragraph

- Hoeveel regels er los van een alinea mogen staan
Om weduwen (1 regel bovenaan pagina) en wezen (Een regel aan het einde van een kolom) te voorkomen.

6

In welk paneel kunt u een nieuwe alineastijl maken?

In het paneel paragraph styles

7

Noem drie termen voor de hoofdmoot van een tekst (alle tekst die geen kopje is of bijzondere kenmerken heeft.

Bodytekst, platte tekst, broodtekst of lopende tekst

8

Wat is het verschil tussen een tekenstijl en een alineastijl?

-tekenstijl heeft betrekken op ene een teken een woord of groep woorden (gebruik hiervan is handig om locale overschrijven te voorkomen.)

9

Wat is een GREP-stijl?

Een grep stijl is een techniek om tekst volgens een bepaalde zoekcriteria te lokaliseren. Met de grep-stijl kunt u woorden of tekens die voldoen aan de door u opgegeven criteria eenzelfde stijl meegeven. Bijvoorbeeld alle eurotekens in een kleur.

10

Hoe kunt u tekst uit een opgemaakt word-document zonder opmaak importeren?

-File>place zet een vinkje voor show import options.
- Zet een vinkje voor remove stijles and formating from tekst and tables

11

Wat is een
fontfamily
font
font style

fontfamily: Bijvoorbeeld arial
font: bijvoorbeeld arial bold
font style: een variatie op de font zoals standaard, vet, cursief en vetcursief

12

Welke lettertypes zijn er

TrueType (tt)
Postscript type 1 (a)
Open type (0)

13

Hoe voeg je bullets of nummering toe

- tekstgereedschap en selecteer de tekst
- klik in het regelpaneel op de knop bullet list of de knop numbered list

14

Hoe kun je de kenmerken van bullets en nummering aanpassen

Bij het paneel paragraph in het paneelmenu en kis voor bulletes and numbering

15

Hoe kun je de nummering laten doorlopen in nietverbonden tekstkaders

Door eerst een lijst te definieren en vervolgens hier een alineastijl van te maken
Een lijst defineren kan via Type> Bulleted &Numbered lists >define lists
Een alineastijl maken van de gedefineerde lijst kan via paragraphstijlen
BIj bullets&numbering kan bij lijst gekozen worden voor de gedefineerde lijst.

16

In het paneel justification wat doet desired?

Wanneer deze verkleint wordt wordt de tekst krapper gezet.

17

Hoe kun je zorgen dat woorden wel of niet worden afgebroken

Bij hyphenation stettings

18

Hoe kan je een tekenstijl nesten in een alineastijl

Via paragraph paneel en optie Drop caps and nested styles. Klik op new nested styles en geef aan hoe de stijl toegepast moet worden.