Hoofdstuk 9 Flashcards Preview

Indesign > Hoofdstuk 9 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 9 Deck (16):
1

Hoe kunt u controleren of en waar er overlopende tekst in een document zit?

- Met de Preflightfunctie.

2

Hoe gaat u naar de precieze plaats van een fout in het document

- Door te dubbelklikken op de fout. en onder het kopje info zie je meteen een aantal suggesties om het op te lossen.

3

Hoe kunt u een nieuw preflight profiel maken?

- Kies in het paneelmenu van preflight define profiles op het plus symbool links.

4

Wat is kleurscheiding?

- Bij bestanden met meerdere kleuren moet elke kleur bij de drukker op een afzonderlijke masterplaat worden afgedrukt.

5

Waar kunt u aangeven welke drukkersmarkeringen in het bestand voor de drukker komen?

- Bij File >Export> Adobe pfd(print)

6

Wat wordt verstaan onder Bleed and Slug?

Afloopgebied en witruimte

7

Hoe kunt u lettertypes omzetten in afbeeldignen

- Type Create Outlines
(Niet nodig wanneer het bestand als pdf wordt gestuurd.(

8

Met welke opdracht maakt u een pdf?

-File Export
- Kies bij formaat > Adobe PDF

9

Wat is prepress en drukwerkvoorbereiding

De verzamelnaam voor het proces dat voorafgaat aan het drukken.

10

Wat doet de preflight functie

Het document controleren op fouten die het drukken bemoeilijken. Dat kan een lage resolutie zijn, ontbrekende lettertypes, Ontbrekende afbeeldingen of overlopende tekst.

11

Met een voorvertoning van kleurscheidingen kan er eventuele problemen opgespoord worden waar vind je dit

Window>Output >sperations preview
overvullingen en resolutie worden niet getoond!
Ook de inktdichtheid is hier te zien bij view>Ink limit. (De maximale inktdichtheid navragen bij de drukker.)

12

Wanneer aan afvlakking denken

Wanneer het document wordt afgedrukt, opslagen wordt of geexporteert naar andere formaten die geen transparantie ondersteunen.

13

Wanneer u pdf bestanden maakt en transparantie wilt behouden zonder afvlakking slaat u het bestand op als

Adobe PDF1.4 of hoger.

14

Hoe maak je een certified pdf

Met Adobe Acrobat pro

15

Noem een aantal PDF voorinstellingen

- Voor drukwerkkwaliteit > Press Quality en PDF/X-4 (2008)
(Ondersteunt transparantie en ICC-Kleurprofielen.)
- High Quality print (Hoge kwaliteits PDF) Is geschikt ovor hoge kwaliteitsafdrukken, voor digitaal printen en desktopprinten.

16

Bij PDF/X-4 (2008) worden de afbeeldingen in kleur en grijswaarden gedownsampled naar

300 ppi en voor monochrome afbeeldingen naar 1.200 ppi