Hoofdstuk 10 Flashcards Preview

Indesign > Hoofdstuk 10 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 10 Deck (39):
1

Wat zijn de verschillende soorten digitale publicaties

-PDF (Interactieve PDF)
-E-book (epub (reflowable)
- Ebook (epub (fixed lay-out)
- App - DPS (Adobe Digital Publishing Suite)
en als flash bestand en html indeling.

2

Hoe kunt u alle panelen die u nodig hebt voor een interactieve pdf in een keer oproepen

-Window >workspace>interactive for pdf
Om de werkruimte te herstellen kies je
Window >workspace reset for interactive pdf

3

Welke videobestandsindelingen worden volledig ondersteund in Indesign?

- Flash video (FLV en F4V)
- MP4
- SWF

Gedeeltelijk ondersteund:
- Quicktime (MOV)
- AVI
- MPEG

4

In welke bestandsindeling kunt u audio importeren?

- Alleen MP3

5

Wat is een multistate object?

-Een object met meerdere statussen. Een status is een bepaalde versie van een object. In dit geval een van de foto's die op dat moment zichtbaar is.

6

Hoe zorgt u dat een navigatieknop voor iedere pagina van het document geldt?

- Door de knop op een stramienpagina te zetten

7

Met welke gereedschap kunt u gemakkelijk een bewegingspad voor een animatie tekenen?

- Met een pencil tool
- Selecteer het object en het pad en klik onderin het animatiepaneel rechts op convert to motion path

8

Hoe exporteert u een interactief bestand voor de flash player

- FIle > Export en kies bij format voor Flash PLayer (SWF)

9

Welke soorten EPUB-formaten bestaan er?

- EPUB (reflowable) Epub met een herschikbare indeling
- EPUB (Fixed Layout) Epub met vaste lay-out

10

Wat verstaan we onder een folio?

.folio is een verzamelplaats voor verschillende bestanden die samen een publicatie vormen.
Als ontwerpen kan u een folio naar een uitgever sturen die met zijn eigen DPS-abonnement de digitale publicatie verder kan uitbreiden en verspreiden.
De uitgever kan bijvoorbeeld een folio met artikelen voor een digitaal tijdschrift samenvoegen met advertenties uit een andere folio.

11

Hoe kunt u alle panelen die u nodig hebt voor digital publishing in een keer oproepen?

- Window >Workspace> Digital Publishing

12

Op welke drie plaatsen kunt u de Liquid Page Rules terugvinden?

- Bij de page tool staan ze in het regelpaneel
- Paneel Pages staan ze in het scherm alternatieve layout maken.
- Paneel Liquid Layout.

13

Met welke Liquid Page rule kunt u de afstand van een object tot de pagina rand fixeren?

- Op object gebaseerd

14

In welk paneel kunt u een folio met verschillende artikelen maken?

- FolioBuilder
In een artikel zijn de horizontale en verticale versies opgenomen. Alle nietinteractieve elementen worden samengevoegd tot een laag(JPG, PNG of PDF) de interactieve elementen komen daar dan overheen te liggen middels een foliooverlay. .

15

Hoe kunt u artikelen van een folio voorvertonen op een computer of tablet?

-Via de extra software Adobe Content Viewer.

16

Wanneer een Interactieve PDF gebruiken?

- portfolio presentatie
- informatieve documenten met hyperlinks en bladwijzers
- documenten die filmpjes bevatten

voor en nadelen:
-Geschikt voor elk apparaat met pdf reader
-Biedt geen interactiviteit voor tablets
-Animatie video en audio kunnen alleen op computers worden afgespeeld
-Hyperlinks zijn mogelijk
-Eenvoudig te maken en vrij te verspreiden
-Relatief laag in productiekosten
-Kan offline bekeken worden

17

Wanneer een Ebook -EPUB (reflowable) gebruiken?

-Leesboeken
-Andere lange documenten

Voor en nadelen
-Geschikt voor elke ereader
-Heeft geen vaste lay-out, de lengte van de zinnen past zich aan de grootte van het scherm aan
-De lezer kan zelf ook het document optimaliseren, afhankelijk van het weergaveapparaat, door het lettertype en tekstgrootte aan te passen.
-Is niet geschikt voor interactieve documenten met veel afbeeldingen, knoppen, animatie et cetera
-Is niet voor documenten waarbij u de opmaak wilt behouden
-Vrij te verspreiden, maar ook commercieel inzetbaar.

18

Wanneer een Ebook - EPUB (fixed layout) gebruiken?

- Voor documenten met veel afbeeldingen en audio en videoinhoud, documenten waarbij u interactiviteit wilt toepassen en waarbij de opmaak behouden moet blijven.
Zoals
- Kinderboeken
- Studieboeken
- Stripboeken
- Kookboeken

Voor en nadelen
- Uitsluitend te zien op iPad of Mac Os - Desktop via iBooks
- Interactieve elementen mogelijk, zoals knoppen, paginaovergang, animatie, hyperlinks en werken met multistate objects
- Liggend en staand mogelijk
- Gratis of commercieel inzetbaar

19

Wanneer Adobe DPS (app) gebruiken?

Dit is een combinatie van reedschappen en online services waarmee u een publicatie zoals een app voor tablets kunt ontwerpen en publiceren. Deze functie wordt voornamelijk door hele grote uitgevers gebruikt, omdat het duur is op het moment dat u bedrijfsmatig wilt gan uitgeven. Een abonnement voor DPS is verplicht om een app te kunnen publiceren. Vanaf mei 2015 is dit alleen nog mogelijk in de Pro en Enterprise edition van DPS

Voor en nadelen
- Uitsluitend te zien op tablets
- Interactieve elementen mogelijk, zoals knoppen. paginaovergang, animatie, hyperlinks en werken met multi-state objects
- Folio-overlays mogelijk, zoals slideshows, scrollable frame, panorama etc.
- Liggend en staand mogelijk, maar wel apart opbouwen.
- Vrij in opmaak
- Gratis en commercieel te verspreiden via de IOS app Store of Google Play store
- Duur abonnement nodig voor DPS
- Primair commercieel gebruik

20

Wat zijn de videoinstelling in het paneel media:
- Play on page load
- Loop
- Poster
- Controller
- Navigation

- Play on page load
De video wordt meteen afgespeeld als een pagina wordt geopend
- Loop
Met looop wordt de video continu afgespeeld. Kan alleen in SWF bestanden niet in interactieve pdfs
- Poster
Hiermee kan de video een andere voorkant krijgen als het eerste videoframe.
- Controller
Met controller kunt u manieren selecteren om de video in de uiteindelijke versie te starten, stoppen en te pauzeren.
Met controllerskins is het mogelijk verschillende weergaven van de knoppen start, stop en pauze te kiezen. Als non wordt gekozen worden de standaard knoppen gebruikt.
- Navigation
Hiermee is het mogelijk de video vanaf een ander punt af te spelen. Het is mogelijk een navigatiepunt te maken door naar een bepaald frame te gaan en op het plusteken te kilkken.

21

Hoe is een multistate object te herkennen

Door de stippellijn rondom het object en het symbool rechtsonder (Twee rechthoeken door elkaar heen)

22

Werkt een Multistateobject in een interactieve PDF

Nee alelen in een flashbestand (SWF) of een EPUB 3 bestand

23

Hoe maak je een knop

Door bijv. de foto te selecteren en naar het paneel buttons te gaan en te klikken op Convert Object to a button

( Bij actions + kan er gekozen worden go to state.)

24

Waar vind je de voorbeeld buttons?

Paneel buttons>paneelmenu>sample buttons

25

Werken animaties in pfd

Nee alleen in SWF en EPUB

26

Waar vind je de paginaovergangen

Paneel Page Transistions

27

In welke exportformaten werken Hyperlinks

Flash, PDF en EPUB

28

Hoe maak je een hyperlink naar een webpagina

Selecteer een stuk tekst of een plaatje dat een hyperlink moet worden
Ga naar het paneel Hyperlinks en vul achter URL het webadres in.

29

Hoe maak je een hyperlink naar een bestand email of pagina

Selecteer de tekst
Ga naar het paneel hyperlinks
Klik op create new hyperlink
Kies bij link to naar wat het moet verwijzen.

30

Wat zijn kruisverwijzingen

Een soort hyperlink waarvan de tekst automatisch gegenereerd kan worden. Als er verwezen wordt naar een kopje van een paragraaf dan krijgt u de verwijzing van de tekst van dat kopje te zien.

31

Waar komen de items van een inhoudsopgave van een interactieve pdf te staan?

In het paneel bookmarks

32

Welk bestand levert exporteren naar Flash professional op

Een FLA bestand

33

Is er bij een interactieve PFD altijd een overzicht van de bladwijzers (Inhoudsopgave) opgenomen?

JA

34

Waarmee moet je rekening houden wanneer je een bestand exporteert als HTML

- een flink aantal zaken kan niet worden geexporteerd waaronder alle video's (behalve SWF videos) sommige hyperlinks, getekende objecten, in het bestand geplakte objecten en stramienpagina-items.
- Hyperlinks naar webpagina's en tekstankers worden welk ondersteund.

Het resultaat is een .html pagina en een aparte map met de afbeeldingen voor het web.

Het bestand moet altijd verder bewerkt worden in een html editor.

35

Wat is XML?

Extensible Markup Language. Hiermee kan de structuur van een document worden vastgelegd.
Het is een taal die vergelijkbaar is met HTML. XML gebruikt tags om bijvoorbeeld ene koptekst of een alinea te beschrijven.

36

Workflow voor digitale publicaties (folios) zie blz 10.29

-

37

Waar kun je een alternatieve layout maken

In het paneel pages. Halverwege staat bijvoorbeeld iPad V of letter V. De V staat voor verticaal. Wanneer je op het pijltje klikt kan je kiezen voor create alternate layout.
Zet het vinkje voor Link Articles aan. Op die manier worden wijzigingen in beide versies doorgevoerd.

38

Onder liquid page rule is een uitklapmenu met verschillende opties
-Regel voor vloeiende pagina uit

-Pagina schalen
-Opnieuw centreren
-Op object gebaseerd
-Op hulplijn gebaseerd

-Regel voor vloeiende pagina uit
De pagina kan geschaald worden met alt ingedrukt maar de inhoud blijft op zijn plaats.

-Pagina schalen
Met de page tool en de alttoets ingedrukt kan de layout geschaalt worden.

-Opnieuw centreren
De inhoudt blijft hetzelfde maar de objecten komen precies in het midden van de pagina te staan.

-Op object gebaseerd
U kunt instellen of een object al dan niet geschaald moet worden en of bepaalden afstanden gefixeerd moeten worden. Zo kan bijvoorbeeld de afstand tot de pagina rand handhaven.

-Op hulplijn gebaseerd
Een beperkter alternatief voor op object gebaseerd. U kunt speciale vloeiende hulplijnen uit de linalen slepen.

39

Wat doet een primair tekstkader

Met deze optie ingeschakeld wordt de tekst opnieuw passend gemaakt als u alternatieve layouts maakt.