Hoofdstuk 4 Flashcards Preview

Indesign > Hoofdstuk 4 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 4 Deck (28):
1

Waaraan moet u denken bij een ontwerp dat geprint of gedrukt gaat worden?

- formaat en de aard van het papier
- contrast in kleur en lettertypes
- uitlijnen (op een lijn stellen) belangrijk voor een professionele lay-out
- Herhaling van visuele elementen geeft een gevoel van eenheid en een unieke uitstraling.
- gebruik van lege ruimte. Witruimte zorgt dat andere elementen meer opvallen en geeft rust en frisheid in een ontwerp. Regelafstand wat groter en wat vaker een nieuwe alinea
- De regel van derden, gulden snede 1:0,618. Geeft mooie verhoudingen
- een indelingen is altijd beter dan zomaar neerzetten van elementen.

2

Wat betekent de rode plus aan het eind van een tekst?

Dit is de uitpoort en betekent dat niet alle tekst in het kader past.

3

Wat wordt er verstaan onder inzetafstand inset spacing?

Dat is de afstand tussen de tekst en het kader.

4

Wat bepaalt u met de First Baseline Offset (verschuivingsopties eerste basislijn)?

De afstand van de bovenste regel tot de rand van het tekstkader, of de inzetrand als u inzet hebt toegepast.

5

Hoe wordt de rode plus aan het einde van het tekstkader genoemd?

de uitpoort

6

Hoe kunt u tekstverbindingen tonen?

- Selecteer een van de tekstkaders
- View>Extra's>Show Tekst Threads

7

Wat is een basislijnraster en wat kunt u ermee doen?

-Met een Baseline Grid zet u de basislijnen in uw document op 1 lijn. Bovendien geeft u in het basislijnraster een vaste regelafstand op.

8

Tekst importeren kan door:

- File>Place (geladentekstpictogram is zichtbaar)
- Kleine stukken tekst door copy paste

9

Is er behalve tekst op een pad en een tekstkader nog een andere mogelijkheid om tekst te zetten in inDesign

Nee klikken met een tekst tool helpt niet.

10

Hoe kun je een kader vullen met placeholder tekst?

Type> Fill with placeholder text

11

Waar kan je de tekstkader opties instellen en waar vind je dit

In het scherm Text Frame Options en is te vinden onder Object>Text frame options

12

Hoe kan je een regel over twee kolommen uitstrekken

-Maak eerst een alinea met een return (zonder witregel
-Klik met tekstgereedschap in de regel
- Kies Type> Paragraph
- Klik in het paneel menu op Span columns

13

Hoe kun je een alinea opsplitsen in meerdere kolommen

- Paneel paragraph
- Klik in het paneel menu op Span columns
- Kies voor split columns. en kies het aantal kolomen.

14

Hoe kun je kolommen uitbalanceren?

- Klik met het selectiegereedschap in de tekst
- Kies object > text frame options
- vinkje voor balance colomns

15

Hoe pas je vertical justification toe?

In het venster text frame options:
- Top (boven) Dit is de standaardinstelling. Hiermee wordt de tekst vanaf de bovenrand uitgevuld.
- Centre (Gecentreerd) De tekst wordt in het kader gecentreerd.
- Bottom (Onder) Hiermee wordt de tekst vanf de onderkant uitgevuldt)
- Justify (Uitvullen) De tekst wordt evenredig uitgevuld.

16

Ascent
Cap Height
Leading
x-height
Fixed

Dit kan je aanpassen bij Object>Tekst frame options.
Baseline Options


En wat houdt dit in?

Ascent (stokhoogte)- De hoogte van een stokletter zoals de d is lager dan de inzet rand van het tekstkader

Cap Height (hoofdletterhoogte) De bovenkant van hoofdletters raakt de inzetrand van het tekstkader

Leading (regelafstand) de basislijn, dat wil zegen de onderlijn van de eerste regel en de inzetrand van het tekstkader, hebben dezelfde afstand als de regelafstand

X-height (x-hoogte) De hoogte van de letter x is lager dan de inzetrand van het tekstkader

Fixed (vast) Hiermee kan je zelf de afstand opgeven tussen de basislijn van de eerste tekstregel en de rand van het tekstkader.

17

leren 4.15 Deelvenster character and paragraph

-

18

Nieuwe tekstkaders maken tijdens het tekstverbinden

- Klik op de uitpoort van het tekstkader
- Geladentekstpictogram verschijnt
- Houdt option key ingedrukt en klik dan met het geladen tekstpictogram

19

Automatisch tekst laten doorlopen

- klik op de uitpoort van het tekskader
- houdt shift ingedrukt en klik met het geladen tekstpictogram

20

Wat doet primair tekstkader

Wanneer dit is ingeschakeld bij het maken van een nieuw document wordt automatisch alle tekst in een keer geplaatst en maakt indesign nieuwe pagina's aan. Primair tekstkader is verder vooral handig als u de tekst opnieuw wilt laten passen in een alternatieve lay-out.

21

Hoe kun je pagina's aanmaken tijdens het typen (zoals een tekstverwerker)

-Mac OS> Preferences>Type
-Vink Smart Text reflow aan
-Zet ook een vinkje aan voor Delete Empty Pages
-Haal het vinkje voor LImit to master text frames weg. Zo is het op alle tekstkaders toegepast.

22

Hoe kun je het basislijnraster tonen

Met view>Grids&guides> Show baseline grid

23

Hoe kun je het basislijnraster instellen

Indesign >preferences> grids
opties:
Start: de positie van de eerste basislijn ten opzichte van de bovenmarge of bovenkant van het tekstkader.
Increment Every: de gewenste regelafstand

24

Hoe kun je een basislijnkader toepassen op 1 kader?

Met text frame options> baselineoptions>use custum baseline grid

25

Waar vind je het artikeleditor en waarvoor wordt het gebruikt

- om tekst te herschrijven of te corrigeren
- om overlopende tekst te zien (dit is na het grijze woord overset)

26

Hoe kun je bijhouden wie wat wijzigt in de artikeleditor

Type>Track changes> track changes in current

27

1 Hoe zet je de spellingscontrole aan en
2 hoe de dynamische spellingscontrole

1 Edit > Spelling> Check Spelling
2 Indesign>Voorkeuren>spelling-> vinkje voor enable dynamic spelling

28

Wat doet Autocorrectie

Woorden die je hebt toegevoegd die je vaak fouttypt worden automatisch gecorrigeerd.