Hoofdstuk 3 Flashcards Preview

Indesign > Hoofdstuk 3 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 3 Deck (30):
1

U hebt een foto geselecteerd. Hoe kunt u nu het kader selecteren waarin de foto staat?

- dubbelklik met het selectiegereedschap
- Wanneer de foto niet geselecteerd is volstaat 1x klikken

2

Met welke toets op het toetsenbord kunt u een raster van kaders maken?

pijltjestoetsen

3

Hoe kunt u snel meerdere objecten selecteren?

Selectiontool slepen over de objecten die je geselecteerd with hebben of shift ingedrukt houden en klikken op de objecten.

4

Hoe kunt u een hoek van een foto afronden?

Selecteer het kader en klik op het gele vierkantje rechtsboven in het kader. De formaatgrepen zijn nu 4 ruitvormpjes op de hoeken van het kader. Houdt shift ingedrukt en sleep een van de ruitvormen naar binnen.
(Menuoptie object>corneroptions)

5

Wat doet de slimme cursor?

Tijdens het verplaatsen ziet u in een grijs vakje de x- en y- waarden die de positie van het object aangeven.

6

U past een tekstoploop toe op een foto. Hoe kunt u aangeven welke afstand de tekst tot de foto moet hebben?

door in de invulvelden aan te geven wat de afstand tussen het kader en en tekst moet zijn

7

Hoe kunt u alle objecten in een laag onzichtbaar maken?

Door op het oogje te klikken

8

Een foto wordt gedeeltelijk afgedekt door een gekleurd achtergrondvlak hoe kunt u deze foto naar voren halen? wat zijn de opties voor arrange

Klik met de rechtermuisknop.
Kies in het menu voor Arrange. Er zijn 4 opties
bring to front helemaal naar voren
bring forward 1 stap naar voren
bring backward 1 stap naar achteren
send to back helemaal naar de achtergrond.

9

Hoe kun je objecten uitlijnen

Dit kan gemakkelijk door het paneel align
Window> Object&layout>Align

10

Hoe kun je de kaderranden om de illustratiekaders zichtbaar maken wanneer deze onzichtbaar zijn?

View>Extras> Show frame edges

11

Wat is de Content Grabber?

Een donutvormige cirkel midden in het illustratiekader. Hiermee kan de afbeelding binnen het kader verplaatst worden en vergroot of verkleint worden.
Het direct selection tool is ook hiervoor te gebruiken

12

Wat zijn de opties om het kader en de afbeelding op elkaar af te stemmen

Kader proportioneel vullen (Hiermee wijzigt u de groote van de afbeelding zodat het hele kader wordt gevult.)

Inhoud proportioneel aanpassen (Hiermee past u de grootte van de afbeelding aan zodat deze aan de langste kant het kader precies vult. Aan de kortere kant kan een stukje witruimte ontstaan)

Inhoud aan kader aanpassen
Hiermee wordt de afbeelding niet proportioneel uitgerekt.

Kader aan inhoud aanpassen

Inhoud centreren

13

Normaal gesproken verandert de afbeelding niet mee als u een illustratiekader vergroot of verkleint. Hoe kun je er voor zorgen dat dit wel gebeurt

Met optie autofit is te vinden in het regelpaneel. (Let op de resolutie kan hiermee veranderen)

14

Kun je een afbeelding plaatsen zonder illustratiekader

Ja je krijgt dan een loaded graphics icoon te zien. Wanneer je ergens in het document klikt maakt indesign automatisch een illustratiekader. In de grootte van de afbeelding

15

Hoe kun je een raster van illustratiekaders maken en werkt dit ook op andere kadergereedschappen zoals het textgereedschap en ellipse en veelhoek

Door te slepen en ondertussen de pijltjestoetsen te gebruiken om aan te geven hoeveel kaders naast en onder elkaar.
(Je kan ook eerst de afbeeldingen kiezen zodat de afbeeldingen meteen in de illustratiekaders kiezen)

16

Hoe kun je de ruimte tussen de kaders aanpassen

door het gereedschap GAP tussenruimte te gebruiken

17

Wat gebeurt er als je shift en comd ingedrukt houdt bij het gebruik van de GAP tool

Dan wijzig je alleen de ruimte tussen de twee fotos, wanneer je van te voren eerst klikt tussen de fotos dan wijzig je de ruimte van de hele kolom.

18

Wat gebeurt er wanneer je de GAP toets gebruikt zonder toetsencombinaties of alleen shift

De tussenruimte schuift op naar de plek waar je sleept. Met shift gebeurt dit alleen bij de twee fotos waar je tussen klikt.

19

Transformatie van objecten zijn mogelijk via het regelpaneel wat zijn de meest gebruikte opties? (zie blz 3.11 voor fotos)

Coordinaten
Hoogte en breedte
Schalen
Rotatie
Schuintrekken
90 graden draaien
Spiegelen
Gespiegeld object

20

Hoe kun je snel de hoeken aanpassen van een object

In het regelpanel optie afgerond.

21

Wat kun je met het vrije transformatie tool

Schalen (plaats cursor op een hoekpunt cursor veranderd in dubbele pijl.)
Roteren (plaats cursor net buiten een van de hoekpunten die veranderd dan in een dubbele gebogen pijl)
Schuintrekken (plaats de cursor op een van de handgrepen en begin te slepen en druk op command en shift (zonder shift blijft het object niet in verhouding))
Vervormen (plaats cursor op hoekpunt, klik en begin met slepen en druk op command option en shift)

22

Wat gebeurt er als je eerst het kader of object selecteerd en dan het transformatiegereedschap.
En wanneer je eerst het transformatiegereedschap klikt en dan het kader?

Bij het eerste worden alleen het object of het kader getransformeerd.
Bij het tweede wordt het object en het kader getransformeerd.

23

De voorkeuren voor slimme hulplijnen zijn in te stellen bij Indesign>preferences> guides&pastoboard Welke 4 opties zijn er?

1 Align to object centre. Er verschijnt een slimme hulplijn wanneer het middelpunt van een ander object op de pagina wordt bereikt.
2 Align to object edges. Er verschijnt een slimme hulplijn wanneer de rand van een ander object op de pagina wordt bereikt.
3. Smart Dimensions (De hoogte, breedte of rotatie van een object correspondeeret met de afmetingen van andere objecten. (handig om tijdelijk de andere hulplijnen dan uit te schakelen)
4. Smart spacing (slimme spatiering) Hiermee kunt u objecten op gelijke afstanden rangschikken

24

Waar is het panel objectstijlen voor.

Om objectstijlen in op te slaan. In een objectstijl kan er kenmerken zoals kleur, transparantie, schaduwen, afgeronde hoeken of tekstomloop, opnemen.

Door deze kenmerken als stijlen op te slaan, kan er snel en consistent te werk worden gegaan.

25

Waar is het paneel text wrap voor

Om aan te geven hoe de tekst zich gedraagt rondom een illustratie of ander kader

26

Hoe kun je tekst om een objectvorm laten lopen

Door in photoshop een pad om het object heen te tekenen
In indesign kan hiervoor de optie detect edges gebruikt worden.

27

Hoe kan de tekstomloop genegeerd worden?

De optie ignore text wrap.

28

Hoe is een actieve laag te herkennen?

aan het pensymbool

29

hoe kun je een laag op slot zetten?

Door rechts naast het oogje te klikken en verschijnt dan een slot symbool.

30

Hoe kun je objecten verplaatsen in de lagen

Door op het blokje helemaal rechts te klikken en dan te slepen