Hoofdstuk 2 Pathologie Flashcards Preview

Medische Terminologie > Hoofdstuk 2 Pathologie > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 2 Pathologie Deck (89):
1

Aeroob

In de aanwezigheid van zuurstof

2

Allergie

Overgevoeligheid

3

Anaeroob

Zonder aanwezigheid van zuurstof

4

Anaplasie

Het ontstaan van ongedifferentieerd weefsel

5

Anorexie

Geen eetlust

6

Antidotum

Tegengif

7

Antigeen

Stof die door het afweersysteem als lichaamsvreemd wordt beschouwd en daarom aanleiding geeft tot de productie van antistoffen

8

Antistof / antilichaam

Eiwit dat wordt gemaakt door cellen van het afweersysteem specifiek gericht tegen een antigeen; ook immunoglobuline genoemd

9

Atheroomcyste

Talgcyste

10

Atrofie

Het kleiner worden van weefsel of cellen

11

Bradycardie

Verlangzaamd hartritme

12

Calor

Warmte

13

Carcinoom

Maligne tumor uitgaande van epitheelweefsel

14

Causaal

Oorzakelijk

15

Cellulair

M.b.t. De cellen

16

Chemisch

Scheikundig

17

Chemotaxis

Aantrekking tussen levende organismen en chemische stoffen

18

Colon

Karteldarm, deel van de dikke darm

19

Coloncarcinoom

Dikkedarmkanker

20

Cogentitaal

Aangeboren

21

Constitutie

Gestel

22

Contractuur

Dwangstand

23

Deficiëntie

Tekort

24

Diabetes mellitus

Suikerziekte

25

Diapedese

Uittreden van leukocyten uit de bloedvaten

26

Differentiatie

Uitrijping van cellen en weefsels

27

Dolor

Pijn

28

Endogeen

Van binnenuit

29

Epidemie

Snelle toename van het aantal ziektegevallen in een gebied, gevolg door een afname

30

Etiologie

Leer van ziekteoorzaken

31

Exogeen

Van buitenaf

32

Extracellulair

Buiten de cel

33

Exsudaat

Uittreden van eiwitrijk vocht uit de bloedvaten

34

Fagocytose

Het opnemen van vaste deeltjes (zoals bacteriën) in het cellichaam

35

Flegmone

Diffuus uitbreidende ontsteking

36

Functio laesa

Verstoorde functie

37

Fysisch

Natuurkundig; lichamelijk

38

Gegeneraliseerd

Over het hele lichaam

39

Gelokaliseerd

Op een plaats

40

Hemofilie

Bloederziekte

41

Hyperemie

Verhoogde doorbloeding

42

Hyperplasie

Toename van het aantal cellen

43

Abces

Afgekapselde hoeveelheid pus

44

Hypertrofie

Toename van celgrootte

45

Hypoxie

Zuurstoftekort

46

Immunoglobine

Eiwit dat wordt gemaakt door cellen van het afweersysteem specifiek gericht op een antigeen

47

Infectie

Ontsteking als gevolg van necrose door micro-organismen

48

Intracellulair

In de cel

49

Irreversibel

Onomkeerbaar

50

Leukocyten

Witte bloedcellen

51

Leukocytose

Verhoogd aantal leukocyten in het bloedlymfadenitis

52

Lymfadenitis

Ontsteking van de lymfeklieren

53

Lymfangitis

Ontsteking van de lymfebanen

54

Malaise

Ziektegevoel

55

Mentaal

Geestelijk

56

metaplasie

verandering van de differentiatie van weefsel

57

metatastaseren

uitzaaien van een tumor

58

mitose

celdeling

59

multi

veel

60

multicausaal

veroorzaakt door meer factoren

61

necrose

weefselversterf

62

opportunistische infectie

infectie met overvloedig in het milieu aanwezige micro-organismen die alleen optreedt bij een individu met een vermiderde weerstand

63

orthese

apparaat ter ondersteuning van een lichaamsfunctie

64

pathogenese

de wijze waarop een ziekte ontstaat

65

PATHOLOGIE

ziekteleer

66

porte d'entrée

toegangsweg

67

predispositie

aanleg voor een aandoening

68

progressief

in toenemende mate

69

prothese

apparaat ter vervanging van een lichaamsdeel

70

resistentie

weerstandsvermogen

71

resorberen

opnemen

72

retardatie

achtergebleven ontwikkeling

73

reversibel

onomkeerbaar

74

rubor

roodheid

75

sarcoom

maligne tumor uitgaande van bindweefsel

76

sepsis

aanwezigheid en vermeerdering van micro-organismen in de bloedbaan

77

shock

terkort aan circulerend bloedvolume

78

solitair

op zichzelf staand

79

steriel

geen micro-organismen aantoonbaar

80

suppletie

aanvulling

81

tachycardie

versneld hartritme

82

tachypneu

versnelde ademhaling

83

toxine

giftige stof

84

toxisch

giftig

85

trauma

verwonding

86

traumatoloog

specialist die zich bezighoudt met de behandeling van verwondingen

87

trisomie

aanwezigheid van drie chromosomen van een soort

88

tumor

zwelling

89

urticaria

huiduitslag gepaard met hevige jeuk en vorming van bultjes