hoofdstuk 8 tractus digestivus I Flashcards Preview

Medische Terminologie > hoofdstuk 8 tractus digestivus I > Flashcards

Flashcards in hoofdstuk 8 tractus digestivus I Deck (129):
1

a. mesenterica

de arterie die de darmen van zuurstofrijk bloed voorziet

2

achalasie

aandoening van de oesophagus die berust op een stoornis in de stimulatie (prikkeling) van de spieren in de wand

3

adhesie

verkleving van weefsel, meestal door bindweefselstrengen

4

aften

kleine pijnlijke erosies in het mondslijmvlies

5

amylase

enzym dat zetmeel afbreekt

6

anorexie

slechte eetlust

7

antrum

middelste deel van de maag

8

anus

darmuitgang, einde van de darm

9

appendectomie

operatief verwijderen van de appendix

10

appendix vermiformis

wormvormig aanhangsel

11

appendicitis

ontsteking van de appendix vermiformis

12

ascendens

opstijgend

13

ascites

eiwitrijkvocht in de buitkholte

14

borborygmi

versterkte peristaltische geluiden

15

caecum

blinde darm

16

candida albicans

een gistsoort

17

cardia

ingang van de maag

18

coeliakie

malabsorptie bij kinderen, berust op een overgevoeligheid voor glutten

19

colitis

ontsteking van de dikke darm

20

collateralen

dwarsverbindingen

21

colon

dikke darm

22

colonresectie

gehele of gedeeltelijk operatieve verwijdering van het colon

23

colonoscopie

inspectie van het inwendige van het colon met behulp van een endoscoop

24

contractie

samentrekken van spierweefsel

25

defecatie

stoelgang

26

defense musculaire

spierspasme van de buikwand dat optreedt bij peritoneale prikkeling

27

deficiëntie

tekort aan bepaalde stoffen

28

dehydratie

uitdroging

29

descendens

afdalend

30

dilateren

uitzetten, verwijden

31

diverticulitis

ontsteking van de divertikels

32

diverticulose

aanwezigheid van verscheidene divertikels in het colon

33

divertikel

zakvormige uitstulping van de wand

34

duodenum

twaalfvingerige darm

35

dysenterie

infectie van de dikke darm

36

dysfagie

slikmoeilijkheden

37

erosie

oppervlakkige beschadiging van weefsel

38

extra - uterien

buiten de uterus = baarmoeder

39

fissuur

kloofje

40

fistel

abnormale verbinding tussen twee holle organen onderling of met de huid

41

flatulentie

winderigheid

42

gastrectomie

operatie waarbij de maag wordt verwijderd

43

gastritis

ontsteking van de maagwand

44

gastro-oesofageale reflux

terugstroom van maaginhoud naar de oesophagus = slokdarm

45

gastrojejunostomie

plastiekoperatie waarbij de maag wordt verbonden met het jejunum

46

gastroscopie

het bekijken van het inwendige van de maag met endoscoop

47

gemaskeerde tumor

tumor die niet wordt ontdekt doordat hij zich op een dusdanige manier manifesteert dat het op een andere ziekte lijkt

48

glossa

tong

49

glossitis

ontsteking van de tong

50

gluten

bepaalde eiwitten die voorkomen in rogge, haver tarwe en gerst

51

glutengevoelige spruw

malabsorptie bij kinderen, berust op een overgevoeligheid voor glutten

52

haematemesis

bloedbraken

53

haustra

insnoeringen in de wand van het colon

54

hematurie

de aanwezigheid van bloed in de urine

55

hernia

uitstulping van weefsels of organen door een opening die daarvoor niet is bestemd

56

hernia cicatricalis

littekenbreuk

57

hernia femoralis

dijbeenbreuk

58

hernia inguinalis

liesbreuk

59

hernia umbilicalis

navelbreuk

60

hiatus oesophageus

opening in het diafragma waardoor de oesophagus loopt

61

ileum

volledige passagebelemmering van de darmen

62

incarcerata

ingeklemd

63

intermitterend

wisselend

64

intra-abdominaal

in de buik

65

intrinisic factor

eiwit afgescheiden door de maagwand dat zorgdraagt voor de opname van vitamine B12 in het ileum

66

invaginatie

instulping bv van darmweefsel

67

irreponibel

niet terug te duwen

68

jejunum

nuchtere darm

69

koliekpijn

ernstige intermitterende pijn die gepaard gaat met bewegingsdrang

70

leukocyt

witte bloedcel

71

leukoplakie

chronische slijmvliesontsteking met witte verkleurde plekken

72

lipase

enzym dat vet afbreekt

73

lis

lus, winding

74

maagresectie

operatie waarbij een deel van de maag wordt verwijderd

75

malabsorptie

stoornis in de resorptie

76

maldigestie

stoornis in de vertering

77

mediastinum

ruimte in borstkas tussen beide longen, hier ligt o.a het hart

78

megacolon

sterk verwijd colon

79

melaena

zwarte ontlasting door bijmenging van oud bloed

80

meteorisme

verhoogde luchthoudendheid van de darmen

81

microvilli

uitstulpingen van de villi, die zorgen voor oppervlaktevergroting van het darmslijmvlies

82

mictie

urinelozing

83

mucosa

slijmvlies

84

mucus

slijm

85

oesofagitis

ontsteking van de oesophagus

86

oesofagoscopie

het inspecteren van de oesophagus met een endoscoop

87

oesophagus

slokdarm

88

operatie á froid

operatie waarbij de aandoening in een rustig stadium is

89

operatie á chaud

operatie waarbij de aandoening in een acuut stadium is

90

paralyse

verlamming van spieren

91

pepsine

enzym dat eiwit afbreekt

92

peptisch ulcus

een zweer die ontstaat door de inwerking van maagzuur

93

perforatie

ontstaan van een opening in de wand van een orgaan of de huid

94

peristaltiek

peristaltische bewegingen, bewegingen in de darm om de voedselbrij voort te bewegen

95

peritoneum

buikvlies

96

peritonitis

ontsteking van het peritoneum

97

plastiekoperatie

operatief herstel of versterking van een lichaamsdeel of orgaan

98

pneumomediastinum

de aanwezigheid van lucht in het mediastinum

99

poliep

gesteelde tumor

100

proctoscopie

inspectie van het inwendige van rectum en anus met behulp van een endoscoop

101

pulsie

duwkracht van binnenuit

102

pylorus

uitgang van de maag, maagsfincter = sluitspier

103

pyrosis

zuurbranden

104

rectoscopie

inspectie van het inwendige van rectum en anus met behulp van een endoscoop

105

rectum

endeldarm

106

regurgitatie

omhoog komen oprispen van slijm of voedsel

107

resorptie

opname van voedingsstoffen in de darmen

108

ructus

opboeren

109

sclerosering

verharding van weefsel; verlittekening

110

secundair

in tweede instantie

111

spruw

stomatistis door Candida albicans

112

steatorroe

aanwezigheid van vet in de ontlasting

113

stomatitis

ontsteking van de mondholte

114

strangulatie

verstikking

115

supraclaviculair

gelegen boven het sleutelbeen=clavicula

116

syndroom

een aantal symptomen die in een vaste combinatie voorkomen bij bepaalde aandoeningen

117

tenesmus

pijnlijke loze aandrang tot ontlasting

118

toxisch colitis

complicatie bij chronische darmontsteking met aantasting van alle lagen van de darmwand en verschijnselen van sepsis

119

toxisch megacolon

ernstige complicatie bij chronische darmontsteking ten gevolge van acute ontsteking van de darmwand met sterke dilatatie en zweervorming

120

tractie

trekkracht van buitenaf

121

transversum

dwarsliggend, overstekend

122

ulcus duodeni

weer in de twaalfvingerige darm

123

ulcus pepticum

een zweer die ontstaat door de inwerking van maagzuur

124

ulcus ventriculi

zweer in de maag

125

ulcus

zweer, meervoud ulcera

126

v. portae

poortader, de vene die bloed met voedingsstoffen vanuit de darmen afvoert naar de lever

127

vasoconstrictie

vaatvernauwing

128

villi

darmvlokken

129

volvulus

knoop in de darm door draaiing