Hoofdstuk 6 Tractus Circulatoius Flashcards Preview

Medische Terminologie > Hoofdstuk 6 Tractus Circulatoius > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 6 Tractus Circulatoius Deck (112):
1

Ambulant

Lopend

2

AV anastomose

Arterioveneuze anastomose, verbinding Hussein een arterie en een vene

3

AV blok

Hartritmestoornissen als gevolg van geleidingsstroornis van prikkel in de AV knoop

4

aa. Coronaria

Kransslagaderen

5

Aneurysma

Lokale verwijding van een bloedvat

6

Angina pectoris

Pijn op de borst

7

Angiocardiografie

Rontgencontrastonderzoek van hartholten en bloedvaten

8

Angiogram

Röntgenologische opname van de bloedvaten met een contrastmiddel

9

Aorta

Grote lichaamsslagader

10

Aortaklep

Klep tussen linkerventrikel en aorta

11

Aritmie

Ritmestoornis

12

Arterie pulmonalis

Longslagader

13

Arterie

Slagader

14

Arteriitis

Ontsteking van een arterie

15

Asystolie

Hartstilstand

16

Atherosclerose

Aandoening van de arteriën waarbij o.a cholesterol en kalk in de wand neerslaan

17

Artioventriculaire knoop, AV-knoop

Plek tussen atrium en ventrikel waar de prikkels voor de hart contractie vanuit het atrium worden voortgeleid naar de ventrikel

18

ASAT

Aspartaataminotransferase, een leverenzym

19

Atrium

Boezem

20

Ballondilatatie

Techniek waarbij door middel van ingebracht ballonnetje een vernauwing in een vat kan worden opgeheven

21

Bradycardie

Verlangzaamd hartritme

22

Bypass

Vaatomlegging, een kunstmatige manier om een vaatvernauwing te overbruggen

23

Cardiomegalie

Vergroting van het hart

24

Cardioversie

Het behandelen van een ernstige hartritmestoornissen door het toedienen van een sterke stroomstoot - defibrillatie

25

Claudicatio intermittens

Pijn in de benen bij lopen verdwijnt bij rust meestal door atherosclerose in de beenslagaders

26

Collaps

Flauwvallen

27

Contractie

Samentrekking

28

Contraheren

Samentrekken

29

Cor

Hart

30

Coroonairangiografie

Angiogram van de kransslagader

31

Cyanose

Blauwverkleuring van de huid op basis van een verhoogd gehalte aan kooldioxide in het bloed

32

Decompensatio cordis

Hartfalen

33

Dehydratie

Uitdroging

34

Dexter

Rechts

35

Dextrine,-a

Rechter

36

Diastole

Relaxatie van de ventrikels

37

Dilatatie

Verwijding

38

Dopplerechografie

Onderzoek waarbij de snelheid van de bloedstroom kan worden gemeten

39

Dopplerultrasonografie

Onderzoek waarbij de snelheid van de bloedstroom kan worden gemeten

40

Dotteren

Techniek om vernauwingen in de arteriën op te lossen met behulp van een in het vat ingebracht ballonnetje

41

Ductus thoracicus

Borstbuis

42

Dyspnoe d' effort

Kortademigheid bij inspanning

43

E/AI

Enkel armindex

44

E.c.i

E causa ignota= door onbekende oorzaak

45

Ejectiefractie

Bloedvollume dat per hartcontractie uit het linkerventrikel wordt gepompt

46

Elektrocardiogram

De registratie van de elektrische activiteit van het hart

47

Embolectomie

Verwijderen van een embolus

48

Embolie

Het blijven steken van een embolus in de bloedbaan

49

Embolus

Een bloedstolsel. Of stukje weefsel in de bloedbaan wordt meegevoerd en het lumen van een klein bloedvat afsluit meervoud embolieen

50

Endocard

Eenlagig weefsel aan de binnenkant van het hart

51

Endocarditis

Ontsteking van het Endocard

52

Enkel armindex

Functieonderzoek op doorbloedingsstoornissen in de beenslagaders

53

Epicard

Dubbelbladig vlies aan de buitenkant van het hart

54

Equaal

Gelijk

55

Extracorpraal

Buiten het lichaam om

56

Extrasystole

Voortijdige contractie van het hart als gevolg van prikkelvorming op een abnormale plaats

57

Fibrileren

Ongecoördineerde contracties van een deel van het hart

58

Flebitis

Ontsteking van een vene

59

Hemorroïden

Spataders in het anale kanaal

60

Hartinfarct

Hartspierlaag

61

Harttamponnade

Ophoping van vocht in de pericardiale ruimte, waardoor het hart niet meer kan uitzetten tijdens de hartcyclus

62

Hartzakje

Pericard

63

Hemangiosarcoom

Benigne tumor van bloedvaten

64

Hemangiosarcoom

Maligne tumor van bloedvaten

65

Hypertensie

Verhoogde bloeddruk

66

Hypoxie

Te kort aan zuurstof

67

Inequaal

Ongelijk (van kracht)

68

Insufficiëntie

Bij een hartklep het niet goed sluiten

69

Irregulair

Onregelmatig

70

Ischemie

Tekort aan zuurstofrijk bloed

71

LD

Lactaatdehydrogenase, een enzym

72

Malformatie

Misvorming

73

Metabolisme

Stofwisseling

74

Myocard

Hartspierlaag

75

Myocardinfarct

Afsterven van de hartspier door Zuurstoftekort veroorzaakt door afsluiting in een kransslagader

76

Myocarditis

Ontsteking van het Myocard

77

Necrose

Weefselversterf

78

Nycturie

Nachtelijke mictie = urineloozing

79

Oedeem

Toename van het interstitiele vocht, dus het vochtgehalte in de weefsels

80

Palpitaties

Hartkloppingen

81

Paroxismaal

Aanvalsgewijs

82

Pericard

Vlies om het hart heen

83

Pericarditis

Ontsteking van het Pericard

84

Plethysmografie

Onderzoek waarbij men de veranderingen in volume van een extremiteit meet om o.a een indruk te krijgen van de elasticiteit van de bloedvaten

85

Positief Inotroop

De contractiekracht van het hart bevorderend

86

PTCA

Percutane transluminale coronaire angiografie net dotteren

87

Pulmonaal

Betreffende de longen

88

Regulair

Regelmatig

89

Ruptuur

Scheur

90

Scintigrafie

Techniek waarbij met behulp van radioactief gemerkte dragerstoffen een beeld kan worden verkregen van de inwendige structuren van het lichaam

91

Septum

Tussenschot

92

Shock

Tekort aan circulerend Bloedvolume

93

Sinister

Links

94

Sinister,-a

Linker

95

Sinusknoop, SA-knoop

Plek in het rechteratrium waar de prikkels voor de hartcontractie ontstaan

96

Stenose

Vernauwing

97

Stent

Buisvormige vaatprothese

98

Strippen

Operatieve techniek voor de behandeling van varices aan de benen

99

Systole

Contractie van de ventrikels

100

Trachycardie

Versneld hartritme

101

Teleangiectasie

Verwijding van capillairen

102

Thormbus

Bloedstolsel in een bloedvat

103

Tractus circulatorius

Hart/vaatstelsel

104

Valvula , mitralis

Mitralisklep, zit tussen linkeratrium en ventrikel

105

Valvula pulmonalis

Pulmonalisklep, zit tussen rechterventrikel en arterie pulmonalis

106

Valvula tricuspidalis

Tricuspidalisklep, zit tussen rechteratrium en rechterventrikel

107

Varices

Spataderen

108

Vasculitis

Ontsteking van een bloedvat

109

Vena cava inferior

Onderste holle ader

110

Vena cava superior

Bovenste holle ader

111

Vene

Ader

112

Ventrikel

Kamer