hoofdstuk 3 diagnostiek Flashcards Preview

Medische Terminologie > hoofdstuk 3 diagnostiek > Flashcards

Flashcards in hoofdstuk 3 diagnostiek Deck (144):
1

anemie

bloedarmoede

2

aneurysma

zakvormige verwijding van een bloedvat

3

angiogragie

rontgencontrastonderzoek van de bloedvaten

4

antenataal

voor de geboorte

5

anus

einddarm

6

aortografie

rontgencontrastonderzoek van de arterien

7

artrografie

rontgencontrastonderzoek van een gewricht (arthrose)

8

artroscopie

inspectie van het inwendige van een gewricht

9

ascites

vrij vocht in de buikholte

10

astheen

dun, zwak

11

audiometer

apparaat waarmee men het gehoor kan testen

12

auscultatie

het luisteren

13

ausculteren

luisteren

14

autopsie

lijkschouwing

15

bilirubine

galkleurstof

16

biopt

stukje levend weefsel

17

bronchiaal ademgeruis

versterkt ademgeruis met hogere tonen

18

bradycardie

vertraagde hartslag

19

bronchografie

rontgencontrastonderzoek van de bronchien

20

bronchoscopie

inspectie van het inwendige van de luchtwegen

21

BERA

brainstem evoked respose audiometry

22

BSE

bezinkingssnelheid van rode bloedcellen

23

capillairen

haarvaten

24

caudografie

rontgencontrastonderzoek van het onderste deel van het ruggenmerg (de cauda)

25

chemisch

scheikundige

26

cholangiografie

rontgencontrastonderzoek van de galwegen

27

cholecystografie

rontgencontrastonderzoek van de galblaas

28

claustrofobie

angst voor kleine ruimtes

29

coloscopie

inspectie van het inwendige van het colon

30

conjunctiva

oogslijmvlies

31

consistentie

mate van vastheid (bv. van weefsel)

32

contour

omtrek

33

corpulent

gezet

34

cortonen

harttonen

35

CT

computertomografie; techniek waarbij men met rontgenstraling en met behulp van een computer driedimensionale beelden krijgt van doorsneden van het menselijk lichaam = tomogrammen

36

cyanose

blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen; ontstaat bij zuurstoftekort in het bloed

37

cystografie

rontgencontrastonderzoek van de urineblaas

38

cystoscopie

inspectie van het inwendige van de urineblaas m.b.t. een scoop

39

diagnose

vaststellen welke ziekte de patient heeft

40

diagnostiek

methoden die men gebruikt voor het stellen van een diagnose

41

diastolische druk

de onderwaarde van de bloeddruk

42

doppleronderzoek

techniek waarbij men met behulp van geluidsgolven de stroomsnelheid van bloed in de bloedvaten kan meten

43

duodenscopie

inspectie van het inwendige van de twaalfvingerige darm

44

ECG

elektrocardiogram

45

echografie

techniek waarbij men door het meten van reflectie van geluidsgolven tweedimensionale beelden maakt van het menselijk lichaam

46

eczeem

chronische huidontsteking

47

EEG

elektro-encefalografie

48

elektro - encefalografie

techniek waarbij men door de potentialen in de hersenen vastlegt

49

elektrocardiografie

techniek waarbij men de potentialen in het hart tijdens de hartactie vastlegt

50

elektromcyografie

techniek waarbij men de potentialen in de spieren vastlegt

51

EMG

elektromyografie

52

endoscopie

inspectie van het inwendige van een orgaan

53

erytrocyten

rode bloedcellen

54

evoked

uitgelokt

55

exspirium

uitademing

56

flebografie

rontgencontrastonderzoek van de venen = aders

57

fractuur

botbreuk

58

fysisch

lichamelijk

59

gastroscopie

inspectie van het inwendige van de maag

60

genu valgum

x benen

61

genu varum

o benen

62

gramkleuring

kleuring voor bacterien

63

haematemesis

bloedbraken

64

harttonen

geluiden uit het hart, die ontstaan als de hartkleppen sluiten tijdens de hartactie

65

hemisfeer

hersenhelft

66

hersenstamaudiometrie

hersenonderzoek m.b.v. geluidsimpulsen

67

heteroanamnese

anamnese door een ander verteld dan de patient

68

hydronefrose

letterlijk; waternier

69

hyperemie

verhoogde doorbloeding (van een orgaan bijv.)

70

hypersonoor

verhoogde percussietoon over longweefsel

71

hypertensie

te hoge bloeddruk

72

hypotensie

te lage bloeddruk

73

icterus

geelzucht

74

ileus

elemmering van de darmpassage

75

inequaal

niet gelijk

76

inspectie

het bekijken

77

inspirium

inademing

78

intracerebraal

in de hersenen

79

irregulair

onregelmatig

80

IVP

intraveneus pyelogram (rontgencontrastonderzoek van het nierbekken

81

jejunoscopie

inspectie van het inwendige van de nuchtere darm

82

laparoscopie

inspectie van het inwendige van de buikholte

83

leukocyten

witte bloedcellen

84

lokalisatie

plaatsbepaling

85

lumen

holte van een buis of hol orgaan

86

M.

morus = ziekte

87

malaise

ziektegevoel

88

mamma

borst

89

mictiecystografie

rontgencontrastonderzoek van de urineblaas

90

mobiel

beweeflijk

91

mobiliteit

beweeglijkheid

92

MRI

techniek waarbij men door het veranderen van het magnetisch veld rondom het lichaam, beelden kan maken van doorsneden van het menselijk lichaam

93

myelografie

rontgencontrastonderzoek van het ruggenmerg

94

normotensief

met normale bloeddruk

95

obductie

lijkschouwing

96

obstructie

verstopping

97

oedeem

te veel vocht in het weefsel

98

oesofagoscopie

inspectie van het inwendige van de slokdarm

99

palpatie

voelen

100

percussie

het kloppen

101

percuteren

kloppen

102

perimetrie

het meten van het gezichtsveld

103

peristaltiek

golfbeweging van het maagdarmkanaal, waardoor de voedselbrij wordt voortbewogen

104

pes planus

platvoet

105

PH

zuurgraad

106

placentra

moederkoek

107

potentiaal

spanningsverschil

108

progressief

in toenemende mate ernstig

109

provocerende factoren

factoren die de klachten uitlokken

110

pulseren

kloppen van een slagader

111

puncteren

aanprikken

112

pyelografie

rontgencontrastonderzoek van het nierbekken = pyelum

113

rectoscopie

inspectie van het het inwendige van het rectum

114

reflecteren

terugkaatsen

115

reflux

terugstroom

116

regulair

regelmatig

117

resistentie

ongevoeligheid, bv. tegen een geneesmiddel

118

rhonchi

reutelend geluid over de luchtwegen dat ontstaat door vernauwing van de bronchi (lagere luchtwegen)

119

scintigrafie

techniek waarbij na het toedienen van radioactieve stoffen tweedimensionale beelden van het menselijk lichaam kunnen worden verkregen

120

scoop

achtervoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. tot instrumenten waarmee men iets kan bekijken

121

scopie

achtervoegsel in woordsamenstellingen m.b.t. bekijken, inspecteren

122

sectie

lijkschouwing

123

sediment

neerslag

124

seldinger

naam van een techniek, waarbij men rontgencontrastvloeistof inbrengt in de bloedvaten via arteria femoralis= de beenslagader

125

sonoor

normale percussietoon over longweefsel

126

solide tumor

vast gezwel

127

souffle

hartgeruis

128

sputum

slijm uit de luchtwegen

129

SSEP

somato-sensory evoked potential

130

stethoscoop

instrument waarmee men de geluiden die in het lichaam worden gemaakt, kan beluisteren

131

symptomen

ziekteverschijnselen

132

systolische druk

de bovenwaarde van de bloeddruk

133

tachycardie

versnelde hartslag

134

tensie

bloeddruk

135

thorax

borstkas

136

titer

concentratie van stoffen in het bloed

137

trombose

vorming van een bloedstolsel in een bloedvat

138

tuberkelbacterie

bacterie die tuberculose veroorzaakt

139

tympanitisch

normale percussietoon over de buik

140

urinesediment

neerslag in de urine verkregen door de urine te laten centrifugeren

141

venen

aders

142

VEP

visual evoked potential

143

vesico-ureterale reflux

terugstroom van urinevanuit de blaas de urineleiders in

144

visusonderzoek

bepaling van gezichtsscherpte