hoofdstuk 7 tractus repiratorius Flashcards Preview

Medische Terminologie > hoofdstuk 7 tractus repiratorius > Flashcards

Flashcards in hoofdstuk 7 tractus repiratorius Deck (80):
1

astma

aandoening van de bronchiën, gekenmerkt door paroxismale kortademigheid met verlengd exspirium

2

atelectase

samenvallen van longweefsel

3

bronchiectasieen

abnormale verwijding van de bronchiën

4

bronchioli

kleine bronchi

5

bronchitis

ontsteking van de bronchien

6

bronchioli

kleine bronchi

7

bronchografie

röntgenonderzoek van de bronchiën met behulp van contraststof

8

bronchoscopie

het inwendig inspecteren van de bronchiën met behulp van een bronchoscoop

9

bronchus

luchtpijp

10

carcinogeen

kankerverwekkend

11

cartilago

kraakbeen

12

carverne

holte die ontstaat door verweking van weefsel

13

CF

cystische fibrose

14

chondroom

benigne tumor uitgaande van het kraakbeen

15

cilia

trilharen

16

comprimeren

samendrukken

17

COPD

chronische obstructieve longziekte

18

cyanose

blauwverkleuring van de huid als gevolg van een toename van de hoeveelheid kooldioxide in het bloed

19

cystische fibrose

erfelijke ziekte die wordt gekenmerkt door een afgifte van taai slijm door alle externe klieren van het lichaam

20

diafragma

middenrif

21

diffusie

proces waarbij molecule zich verplaatsen door een scheiding als gevolg van concentratieverschil

22

dode ruimte

ruimte in de luchtwegen waarin geen gaswisseling plaatsvindt

23

dyspneu

kortademigheid

24

emfyseem

aandoening van de longen waarbij de alveoli worden aangetast en deze irreversibel zijn vergroot, met een afname van de oppervlakte van de alveolaire membranen

25

endocriene klier

klier waarbij het klierproduct rechtsstreeks aan het bloed wordt afgegeven

26

exocriene klier

klier waarbij het klierproduct via een afvoergang wordt afgevoerd

27

expiratie

uitademing

28

farynx

keelholte

29

fibrotisch

met bindweefsel

30

glossa

tong; synoniem lingua

31

hematogeen

via het bloed

32

haemotoe

ophoesten van bloed

33

hyperpneu

diepere frequente ademhaling

34

hypersecretie

te veel sijmafscheiding

35

hypoplasie

wel aanleg van een orgaan, onvoldoende uitgroei

36

inspiratie

inademing

37

intercostaal

tussen de ribben

38

intracutaan

in de huid

39

irreversibel

onomkeerbaar

40

kyfose

verkromming van de wervelkolom naar achteren

41

larynx

strottenhoofd

42

lobectomie

het verwijderen van een lob

43

lobus

kwab

44

longfibrose

aandoening waarbij het bindweefsel in de longen toeneemt

45

longhilus

longport, de plaats waar de bloed en lymfvaten de long binnentreden

46

lymfogeen

via de lymf

47

meatus nasi

neusholtes

48

mediastinoscopie

het inwendig inspecteren van het mediastinum met behulp van een endoscoop

49

mediastinotomie

openen van het mediastium

50

mesothelioom

maligne tumor uitgaande van de pleura

51

mitose

celdeling

52

mucoviscidose

erfelijke ziekte die wordt gekenmerkt door een afgifte van taai slijm door alle externe klieren van het lichaam

53

pleura

longvlies

54

pleura parietalis

longvlies vergroeid met thoraxwand

55

pleura viscrealis

longvlies vergroeid met long

56

pleuritis

ontsteking van de pleura

57

pneumoconiose

stoflong, aandoening als gevolg van een reactie op inademing van stoffen die giftig zijn voor de longen

58

pneum on ectomie

het verwijderen van een long

59

pneumonie

longontsteking

60

pneumothorax

aanwezigheid van lucht in de pleuraholte

61

pollen

stuifmeelkorrels

62

poststenotisch

achter de stenose = vernauwing

63

productieve hoest

hoesten gepaard met sputum opgeven

64

recidiverend

opnieuw optredend

65

residu

hier; de hoeveelheid lucht die achterblijft in de longen na maximale uitademing

66

rhonchi

bijgeruis bij het ademgeruis als gevolg van vernauwde bronchi

67

scoliose

abnormale zijwaartse verkromming van de wervelkolom

68

segmentresectie

het verwijderen van een longsegment

69

sinus paransales

neusbijholtes

70

spasme

kramp van spierweefsel

71

spirometrie

longfunctieonderzoek

72

sputum

slijm uit de lagere luchtwegen

73

status astmaticus

aanval van astma bronciale die niet door de gebruikelijke therapie kan worden opgeheven

74

subcutaan

onder de huid

75

taaislijmziekte

erfelijke ziekte die wordt gekenmerkt door een afgifte van taai slijm door alle externe klieren van het lichaam

76

tachypneu

versnelde ademhaling

77

trachea

luchtpijp

78

tractus respiratorius

ademhalingsstelsel

79

ventilatie

toevoer van verse lucht en afvoer van afgewerkte lucht

80

vitale capaciteit

de hoeveelheid lucht die men maximaal kan in en uitademe