Inflammation Flashcards Preview

Patobiologi > Inflammation > Flashcards

Flashcards in Inflammation Deck (10):
1

Vilken interleukin ger främst Th1-differentiering?

IL-12

2

Vilken interleukin ger främst Th17-differentiering?

IL-1

3

Vilken interleukin ger främst Th2-differentiering?

IL-4

4

Nämn 2 funktioner hos IL-4

Differentiering till Th2-celler
Stimulering av IgE-produktion från B-celler

5

Av vad produceras IL-4?

Främst av Th2-celler

6

Av vad produceras IL-1?

Främst av makrofager, endotelceller och vissa epitelceller

7

Nämn 5 funktioner hos IL-1

Uppreglering av adhesionsmolekyler på endotelceller
Stimulerar chemokinproduktion av endotelceller och makrofager
Stimulerar bildandet av akutfasproteiner från levern
Differentiering av Th17-celler
Feber

8

Vilken interleukin kan trycka ned immunsvaret? Hur?

IL-10. Den inhiberar aktiverade makrofager

9

Nämn 6 saker som mastceller producerar och deras funktion

Histamin - dilatation av små kärl, glatt muskelkontraktion
Proteaser - kan skada lokal vävnad
Prostaglandin - vasodilatation
Leukotriener - glatt muskelkontraktion
IL-4 och TNF-a - inflammation
Chemokiner - rekryterar ex Th2-celler

10

Ge exempel på 4 läkemedel som används vid astma och anafylaktisk chock

Antihistaminer
Bronkrelaxerande läkemedel (ex. Beta2-antagonister)
Adrenalin vid anafylaktisk chock
Kortikosteroider vid tillstånd där inflammation är en viktig del