Kapitalgesellschaften Flashcards Preview

German SGH > Kapitalgesellschaften > Flashcards

Flashcards in Kapitalgesellschaften Deck (52)
Loading flashcards...
1

Osoba prawna

Juristische Person

2

Osobowość prawna

Die Rechtpersönlichkeit

3

Ustawa

Das Gesetz

4

Traktowany

Behandelt

5

Zawiązywać umowy

Verträge schließen

6

Sąd

Das Gericht

7

Zaskarżać

Verklagen

8

Ruchliwość

Die Beweglichkeit

9

Przenośność

Die Übertragbarkeit

10

Być na pierwszym planie

Im Vordergrund stehen

11

Działalność

Die Tätigkeit

12

Kierownictwo firmy

Die Geschäftsführung

13

Zastępcy

Die Vertretung

14

Podwyższony

Herangezogen

15

Znaczący

Bedeutend

16

Pozostały

übrig

17

Posiadający zdolność prawną

Rechtsfähig

18

Czynność prawna

Rechtsgeschäfte

19

Osiągać

Erlangen

20

Udział

Der Anteil

21

Anonimowy

Unbekannt

22

Minimalny kapitał

Das Mindestkapital

23

Giełda papierów wartościowych

Die Wertpapierbörse

24

Ustalać (kurs)

Festsetzen

25

[...] wydrukowana na akcjach

Auf den Aktien aufgedruckt

26

Wypłacać

Ausbezahlen

27

Widoczny

Ersichtlich

28

Zarząd

Der Vorstand

29

Rada nadzorcza

Der Aufsichtsrat

30

Walne zgromadzenie

Die Hauptversammlung