Rekcja Czasownik 12.04 Flashcards Preview

German SGH > Rekcja Czasownik 12.04 > Flashcards

Flashcards in Rekcja Czasownik 12.04 Deck (167)
Loading flashcards...
1

Stać w kolejce po coś

Anstehen nach + D

2

Denerwować się

Sich aufregen über + A

3

Przybyć do

Ankommen/eintreffen in + D

4

Dziękować za

Danken für + A

5

Pytać o

Fragen nach + D

6

Odpowiadać na

Antworten auf + A

7

Powrócić do

Zurückkommen auf + A

8

Dopomóc w

Verhelfen zu + D

9

Tęsknić za

Sich sehnen nach + D

10

Orientować się w

Sich auskennen in + D

11

Brać udział w

Teilnehmen an + D

12

Zrezygnować z czegoś

Verzichten auf + A

13

Przygotowywać się do

Sich vorbereiten auf + A

14

Mieć nadzieję na

Hoffen auf + A

15

Zaopatrywać w

Versorgen mit + D

16

Sięgać po

Greifen nach + D

17

Interesować się czymś

Sich interessieren für + A

18

Stawać się czymś

Werden zu + D

19

Panować nad

Herrschen über + A

20

Umrzeć na

Sterben an + D

21

Uprawniać do

Berechtigen zu + D

22

Dysponować czymś

Verfügen über + A

23

Rozumieć pod czymś

Verstehen unter

24

Zapraszać do

Einladen in + A

25

Podzielić na

Einteilen in + A

26

Nastawić się na

Sich einstellen auf + A

27

Sądzić o czymś

Denken über + A

28

Usprawiedliwiać się z powodu

Sich (bei j-m) entschuldigen für

29

Rozpoznać po

Erkennen an + D

30

Przetłumaczyć na

Übersetzen in + A