Rekcja Czasownik 12.04 Flashcards Preview

German SGH > Rekcja Czasownik 12.04 > Flashcards

Flashcards in Rekcja Czasownik 12.04 Deck (167)
1

Stać w kolejce po coś

Anstehen nach + D

2

Denerwować się

Sich aufregen über + A

3

Przybyć do

Ankommen/eintreffen in + D

4

Dziękować za

Danken für + A

5

Pytać o

Fragen nach + D

6

Odpowiadać na

Antworten auf + A

7

Powrócić do

Zurückkommen auf + A

8

Dopomóc w

Verhelfen zu + D

9

Tęsknić za

Sich sehnen nach + D

10

Orientować się w

Sich auskennen in + D

11

Brać udział w

Teilnehmen an + D

12

Zrezygnować z czegoś

Verzichten auf + A

13

Przygotowywać się do

Sich vorbereiten auf + A

14

Mieć nadzieję na

Hoffen auf + A

15

Zaopatrywać w

Versorgen mit + D

16

Sięgać po

Greifen nach + D

17

Interesować się czymś

Sich interessieren für + A

18

Stawać się czymś

Werden zu + D

19

Panować nad

Herrschen über + A

20

Umrzeć na

Sterben an + D

21

Uprawniać do

Berechtigen zu + D

22

Dysponować czymś

Verfügen über + A

23

Rozumieć pod czymś

Verstehen unter

24

Zapraszać do

Einladen in + A

25

Podzielić na

Einteilen in + A

26

Nastawić się na

Sich einstellen auf + A

27

Sądzić o czymś

Denken über + A

28

Usprawiedliwiać się z powodu

Sich (bei j-m) entschuldigen für

29

Rozpoznać po

Erkennen an + D

30

Przetłumaczyć na

Übersetzen in + A

31

Walczyć o

Kämpfen um + A

32

Zajmować się czymś

Sich beschäftigen/befassen mit + D

33

Pracować nad

Arbeiten an + D

34

Dać się czymś wyjaśnić

Zurückführen auf + A

35

Doradzać komuś coś

Raten zu + D

36

Podziękować komuś za

Sich bedanken für + A

37

Relacjonować coś

Berichten über + A

38

Zastanawiać się nad

Nachdenken über + A

39

Wątpić w

Zweifeln an + D

40

Znać się na czymś

Verstehen von + D

41

Abstrahować od

Absehen von + D

42

Pisać do

Schreiben an + D

43

Opłakiwać kogoś, smucić się z powodu

Trauern um + A

44

Pozostać przy

Bleiben bei + D

45

Ograniczać się do

Sich beschränken/begrenzen auf + A

46

Chronić (się) przed

(sich) schützen vor + D

47

Czekać na

Warten auf + A

48

Pomagać w

Helfen bei + D

49

Stać się/wyrosnąć z

Werden aus + D

50

Zemścić się

Sich rächnen an + D

51

Zastąpić czymś

Ersetzen durch + A

52

Bać się czegoś

Angst haben vor + D

53

Opowiadać się za

Sich einsetzen für + A

54

Cieszyć się na

Sich freuen auf + A

55

Rozmawiać o

Sprechen über + A

56

Dziwić się

Sich wundern über + A

57

Dyskutować o

Diskutieren über + A

58

Marzyć, śnić o

Träumen von + D

59

Cieszyć się z

Sich freuen über + A

60

Dowiedzieć się o

Erfahren von + D

61

Robić wrażenie na

Eindruck machen/auf + A

62

Prosić o

Bitten um + A

63

Myśleć o

Denken an +A

64

Uważać na

Achten auf + A

65

Odróżniać od

Unterscheiden von + D

66

Być za/przeciw czemuś

Sein für/gegen + A

67

Prowadzić do

Führen zu + D

68

Obstawać przy czymś

Bestehen/beharren auf + A

69

Zależeć od

Abhängen von + D

70

Kierować się czymś

Sich richten nach + D

71

Zapraszać na

Einladen zu + D

72

Skarżyć się na

Klagen über + A

73

Przejść do

Übergehen zu + D

74

Gwarantować coś

Bürgen für + A

75

Pachnieć czymś

Duften nach + D

76

Przestawać/skończyć z

Aufhören mit + D

77

Koncentrować się na

Sich konzentrieren auf + A

78

Graniczyć z

Grenzen an + A

79

Być przywiązanym do kogoś

Hängen an + D

80

Traktować o czymś

Handeln von + D

81

Starać się o

Sich bemühen um + A

82

Kłocić się o

(Sich) streiten um + A

83

Polegać na

Bestehen in + D

84

Wpaść do kogoś

Vorbeikommen bei + D

85

Opierać się na

Basieren auf + D

86

Walczyć o

Kämpfen für + A

87

Pożegnać się z

Sich verabschieden/Abschied nehmen von +D

88

Trzymać się czegoś

Sich halten an + A

89

Gratulować (czegoś)

Gratulieren zu + D

90

Przyzwyczaić się do

Sich gewöhnen an + A

91

Telefonować z (rozmawiać z)

Telefonieren mit + D

92

Pomylić się w

Sich irren in + D

93

Przechodzić obok

Vorbeigehen an + D

94

Cierpieć na

Leiden an + D

95

Uważać za

Halten für + A

96

Ubezpieczyć się od

Sich versichern gegen + A

97

Zaglębić się w

Sich vertiefen in + A

98

Pogodzić się z

Sich abfinden mit + D

99

Zaapelować do

Appelieren an + A

100

Przepływać przez

Fließen durch + A

101

Odnosić się do

Gelten für + A

102

Zmieniać w czymś

Ändern an + D

103

Cierpieć na

Leiden unter + D

104

Dostarczać komuś

Liefern an + A

105

Zwracać uwagę na

Aufmerksam machen auf + A

106

Zdecydować się na

Sich entscheiden für + A

107

Przeobrazić się w

Verwandeln in + A

108

Składać się z

Bestehen aus + D

109

Odpocząć/wydobrzeć

Sich erholen von + D

110

Wierzyć w

Glauben an + A

111

Decydować o

Entscheiden über + A

112

Wynikać z

Folgen/resultieren aus + D

113

Słyszeć o

Hören von + D

114

Zaczynać z

Anfangen/beginnen mit + D

115

Być przeciwko

Sein gegen + A

116

Opowiadać o

Erzählen über + A

117

Zachorować na

Erkranken an + D

118

Dzielić przez

Dividieren durch + A

119

Zwracać się do

Sich wenden an + A

120

Zyskiwać na

Gewinnen an + D

121

Zdać się/polegać na

Sich verlassen auf + A

122

Zatelefonować do

Anrufen bei + D

123

Ubiegać się o

Sich bewerben um + A

124

Poszukiwać czegoś, kogoś

Suchen nach + D

125

Przekonać o

Überzeugen von + D

126

Wywodzić się z

Stammen aus + D

127

Wołać kogoś

Rufen nach + D

128

Zależeć na/od

Liegen an + D

129

Dostosować się do

Sich anpassen an + A

130

Należeć do

Gehöhren zu + D

131

Brakować czegoś

Fehlen an + D

132

Wejść do

Eintreten in + A

133

Zmuszać do

Zwingen zu + D

134

Liczyć na

Rechnen auf + A

135

Przyczyniać się do

Beitragen zu + D

136

Uwolnić od

Befreien von + D

137

Służyć do

Dienen zu + D

138

Zderzyć się z

Zusammenstoßen mit + D

139

Mieć smak czegoś

Schmecken nach + D

140

Wyjść/wynikać z

Herauskommen bei + D

141

Informować o

Informieren über + A

142

Złościć się

Sich ärgern über + A

143

Wykroczyć przeciw

Verstößen gegen + A

144

Popaść w

Geraten in + A

145

Oddziaływać na

Sich auswirken auf + A

146

Ostrzegać przed

Warnen vor + D

147

Pisać o

Schreiben über + A

148

Troszczyć się o

Sich kümmern/sorgen um + A

149

Świadczyć o czymś

Zeugen von + D

150

Bronić się przeciw

Sich wehren gegen + A

151

Rozwinąć się

Sich entwickeln zu + D

152

Liczyć się z czymś

Rechnen mit + D

153

Uskarżać się na

Sich beklagen/beschweren über + A

154

Zadbać o coś, troszczyć się

Sorgen für + A

155

Śmiać się z

Lachen über + A

156

Skorzystać z

Profitieren von + D

157

Zakochać się w

Sich verlieben in + A

158

Zazdrościć (komuś) czegoś

Beneiden (j-n) um + A

159

Powoływać się na

Sich berufen auf + A

160

Dowiadywać się o coś

Sich erkundigen nach + D

161

Nadawać się do

Sich eignen für + A

162

Sądzić o

Halten von + D

163

Dążyć do

Streben nach + D

164

Kandydować do

Kandidieren für + A

165

Przypominać sobie coś/kogoś

Sich erinnern an + A

166

Chodzi(ć) o

Es geht um + A

167

Wskazać/zwrócić uwagę na

Hinweisen auf + A