Kolokwium 25.05 Flashcards Preview

German SGH > Kolokwium 25.05 > Flashcards

Flashcards in Kolokwium 25.05 Deck (97)
1

Sąsiad

Der Nachbar

2

Zgodnie z

Gemäß + D

3

Wywóz/eksport

Die Ausfuhr

4

Urządzenia

Die Anlagen

5

Pojazdy

Die Fahrzeuge

6

Wyroby z tworzywa sztucznego

Die Kunststofferzeugnisse

7

Wynosić

Sich belaufen

8

Ujmować

Erfassen

9

Przejęcie

Die Übernahme

10

Przesada

Die Übertreibung

11

Przyciągać

Anziehen

12

Tworzyć

Schaffen

13

Bynajmniej

Keineswegs

14

Przedsiębiorstwo żeglugowe

Die Reederei

15

Cecha charakterystyczna

Das Markenzeichen

16

Dotacje

Die Fördermittel

17

Godny uwagi

Bemerkenswert

18

Proces doganiania

Der Aufholprozess

19

Wieloraki

Vielfältig

20

Odbudowa

Der Wiederaufbau

21

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Internationalen Währungsfonds

22

Podkreślając

Hervorheben

23

Zniesienie

Der Wegfall

24

Świadczenia rzeczowe

Die Sachleistungen

25

Obrabiać

Bearbeiten

26

Przerabiać

Verarbeiten

27

Punkt widzenia

Der Gesichtspunkt

28

Ląd

Das Festland

29

Handel wewnętrzny

Der Binnenhandel

30

Realizować się

Sich abwickeln

31

Wykraczać poza

Hinausgehen

32

Realny

Eigentlich

33

Handel hurtowy

Der Großhandel

34

Ogniwo

Das Bindeglied

35

Handel obwoźny

Ambulanter Einzelhandel

36

Zbywać

Veräßern

37

Stopień znajomości

Der Bekanntheitsgrad

38

Inicjacja interesu

Die Geschäftsanbahnung

39

Klawiatura

Die Tastatur

40

Ekran/monitor

Der Bildschirm

41

Wymagający wyjaśnienia

Erklärungsbedürftig

42

Ranking

Die Rangliste

43

Dowolny

Beliebig

44

Fotel

Der Sessel

45

Wyjaśnienie

Die Auseinandersetzung

46

Zmniejszać

Verringern

47

Zdarzać się

Sich begeben

48

Skracać/zmniejszać

Verkürzen

49

Opóźnienie

Verzögerung

50

Pracujący zawodowo

Berufstätig

51

Dzwonić

Klingeln

52

Odbierać

Abholen

53

Płynny

Zügig

54

Zażalenie

Die Beschwerde

55

Wadliwy

Fehlerhaft

56

Naturalny

Naturgetreu

57

Wyczuwać dotykiem

Ertasten

58

Ograniczony czasowo

Zeitlich begrenzte

59

Zorganizowanie

Die Veranstaltung

60

Wystawa

Die Ausstellung

61

Postęp

Der Zutritt/Der Fortschritt

62

Zakres

Der Umfang

63

Dopuszczać

Zulassen

64

Przeważnie

Vorwiegend

65

Zwracać się

Sich wenden

66

Powtarzać się

Wiederkehren

67

Spoglądać wstecz

Zurückblicken

68

Skuteczny

Werbewirksam

69

Wynalazek

Die Erfindung

70

Średniowiecze

Das Mittelalter

71

W połączeniu z

Im Anschluss an

72

Wskazywać

Hindeuten

73

Książe

Der Fürst

74

Przyznawać

Einräumen

75

Przeprowadzać

Abhalten

76

Uosobienie

Der Inbegriff

77

Współczesność

Die Gegenwart

78

Czysty

Rein

79

Przyczyna

Die Ursache

80

Postępujący

Fortschreitend

81

Transport

Die Beförderung

82

Związać

Zusammenhingen

83

Wytwarzać się

Herausbilden

84

Okno wystawowe

Das Schaufenster

85

Przedstawiać

Vorstellen

86

Podejmować

Aufnehmen

87

Klientela

Der Kundenkreis

88

Opiekować się

Pflegen

89

Zawarcie umowy

Die Auftragserteilung

90

Odraczać

Verschoben

91

Zachęta

Die Anregung

92

Komitet

Der Ausschuss

93

Płaszczyzna

Die Fläche

94

Udział

Die Beteiligung

95

Teren targów

Das Messegelände

96

Wyżywienie

die Ernährung

97

Używki

Die Genussmittel