Kolokwium 30.03 Marketing Flashcards Preview

German SGH > Kolokwium 30.03 Marketing > Flashcards

Flashcards in Kolokwium 30.03 Marketing Deck (119)
Loading flashcards...
1

Okres powojenny

Die Nachkriegszeit

2

Rządzić

Herrschen

3

Duży niedobór dóbr

Ein Großer Mangel an Gütern

4

Nadpopyt

Die übernachfrage

5

Kierować się

Sich richten auf

6

Z powodu

Infolge + G

7

Popyt odłożony

Der Nachholbedarf

8

Wzrost

Das Wachstum

9

Niewielki

Gering

10

Oferent

Der Anbieter

11

Bez trudu

Ohne Mühe

12

Z biegiem czasu

Im Laufe der Zeit

13

Słabnąć/zmniejszać się

Nachlassen

14

Stopniowy

Allmählich

15

Konsument

Der Nachfrager

16

Pozycja

Die Stellung

17

Stawić czoła konkurencji

Der Konkurrenz zu stellen

18

Odnaleźć się w konkurencji

Sich im Wettbewerb bewähren

19

Być wypieranym z rynku

Vom Markt verdrängt werden

20

Godzina narodzin

Die Geburtsstunde

21

Przebić się

Durchsetzen

22

Gospodarka zbytu

Die Absatzwirtschaft

23

Wprowadzać na rynek

Auf den Markt bringen

24

Zaspokajać potrzeby klientów

Kundenbedürfnisse befriediegen

25

Największe

Oberste

26

Dział dystrybucji

Die Vertriebsabteilung

27

Badania rynku

Die Marktforschung

28

Reklama

Die Werbung

29

Wsparcie sprzedaży

Die Verkaufsförderung

30

Obsługa klienta

Der Kundendienst

31

Dopasowanie

Die Anpassung

32

Wyprzedzający

Vorauseilende

33

Niepowodzenie

Der Flop

34

Błędne inwestycje

Die Fehlinvestitionen

35

Kluczowe pojęcie

Der Schlüsselbegriff

36

Zabezpieczać

Sicherzustellen

37

Efekt końcowy

Der Endeffekt

38

Wzrastać

Steigern

39

Jednoczesna współpraca

Gleichzeitig Zusammenwirken

40

Skutek/działanie

Die Wirkung

41

Obniżenie ceny

Die Preissenkung

42

Dowiadywać się

Nachfragen

43

Zaoptrywanie

Der Nachschub

44

Nieskuteczny

Wirkungslos

45

Osiągalny

Erhältlich

46

Na podstawie

Anhand +G

47

Właściwości

Die Eigenschaften

48

Układ

Die Gestaltung

49

Zdobyć rynek

Den Markt zu erschließen

50

Uprzywilejowana pozycja

Die Sonderstellung

51

Długotrwały

Langwierig

52

Doręczyć bezawaryjnie do konsumentów

Reibungslos zum Konsumenten gelangen

53

Niewystarczający

Unzureichend

54

Zunichte machen

Niweczyć

55

Utożsamiać

Gleichsetzen

56

Nietrafiony

Unzutreffend

57

Wymiana wiadomości

Nachrichtenaustausch

58

Nierozdzielna część składowa

Untrennbarer Bestandteil

59

Starać się o

Sich bemühen

60

Rozpościerać się

Sich erstrecken

61

Znaczne nakłady pieniężne

Erhebliche Geldmittel

62

Przedmiot (badań)

Der Untersuchungsgegenstand

63

Przedkładać ofertę sprzedaży

Das Verkaufsangebot unterbreiten

64

Skuteczny

Erfolgreich

65

Mocne i słabe strony

Stärken und Schwächen

66

Oceniać

Beurteilen

67

Pozyskiwać

Ermitteln

68

Dostępny

Verfügbar

69

Raport służby zewnętrznej

Der Außendienstbericht

70

Publikacja

Die Veröffentlichung

71

Związek

Der Zusammenhang

72

Metody badań

Die Erhebungsmethoden

73

Celowy

Gezielt

74

Kierować

Lenken

75

Przypadkowo

Zufällig

76

Kwestionariusz

Der Fragebogen

77

Ilość odrzuceń

Die Rücklaufquote

78

Wyłożyć

Aufwenden

79

Rozległy

Umfangreich

80

Gmatwać

Verwirren

81

Odwrotnie

Umgekehrt

82

Zwracać uwagę

Aufmerksam machen

83

Zobligować

Veranlassen

84

Cel sprzedaży

Der Verkaufszweck

85

Podporządkowane

Untergeordnet

86

Uzasadnienie

Die Begründung

87

Tajemny

Geheim

88

Wywoływać

Hervorrufen

89

Zaprojektowany

Entworfen

90

Wywoływać

Auslösen

91

Obowiązywać

Gelten für

92

Nośnik reklamy

Der Werbeträger

93

Słup ogłoszeniowy

Die Litfaßsäule

94

Wystawy okienne

Die Schaufenster

95

Stosować

Anwanden

96

Konkretny

Angemessen

97

Zawsze mieć przed oczami

Stest vor Augen haben

98

Obciążenie

Die Auslastung

99

Prawdziwy

Wahr

100

Wodzący

Irreführend

101

Zwodnicza

Täuschend

102

Rzeczowy

Sachlich

103

Przesada

Die Übertreibung

104

Łatwy do zapamiętania

Einprägsam

105

Atak

Der Angriff

106

Oczernienie

Die Anschwärzung

107

Karalny

Strafbar

108

Okazjonalnie

Gelegentlich

109

Kryptoreklama

Die Schleichwerbung

110

Zarzucać

Vorwerfen

111

Tajemniczy uwodziciel

Der geheimer Verführer

112

Wyznaczać

Aussetzen

113

Zlecać coś komuś

Jemanden mit etwas beauftragen

114

Przymus

Der Zwang

115

Twierdzenie

Die Behauptung

116

Rozsądny

Vernünftig

117

Porównywać

Vergleichen

118

Wybierać

Auswählen

119

Twardszy

Härter