Unternehmenszusammenschlusse Flashcards Preview

German SGH > Unternehmenszusammenschlusse > Flashcards

Flashcards in Unternehmenszusammenschlusse Deck (67)
Loading flashcards...
1

Obserwować

Beobachten

2

Jednostka decyzyjna

Die Entscheidungseinheit

3

Pozostający

Verbleibend

4

Przybywać (zwiększać)

Zunehmen

5

Konsument

Der Verbraucher

6

Podawać dalej

Weitergehen

7

Osłabiać

Schwächen

8

Konkurencja

Der Wettbewerb

9

Siła rynku

Die Marktmacht

10

Wzburzać/poruszać

Bewegen

11

Przypuszczalnie

Vermutlich

12

Z powodu

Infolge

13

Seria

Die Reihe

14

Produkcja seryjna

Die Serienfertigung

15

Zmniejszać koszty jednostkowe

Die Stückkosten sinken

16

Zbyt

Der Absatz

17

Rozproszenie

Die Streuung

18

Stopień związania

Der Bindungsgrad

19

Związek gospodarczy

Die Wirtschaftsverband

20

Dobrowolny

Freiwillig

21

Dążyć do realizacji celów ekonomicznych

Wirtschaftlichen Ziele verfolgen wollen

22

Przejmować/obejmować

übernehmen

23

Funkcja doradcza

Die Beratungsfunktion

24

Umowny

Vertraglich

25

Ustalenie

Vereinbarung

26

W celu wyłączenia lub chociaż zmniejszenia konkurencji

Mit dem Ziel, den Wettbewerb auszuschalten oder zumindest einzuschränken

27

Znaczny

Erheblich

28

Niewielki

Gering

29

Dotyczyć

Betreffen

30

Pokrzywdzony

Benachteiligt

31

Zakazywać

Verbieten

32

Zasadniczo

Grundsätzlich

33

Wyjątek

Die Ausnahme

34

Zezwolenie

Die Genehmigung

35

Być odpowiedzialnym

Zuständig für sein

36

Kontrola

Überwachung

37

Ilość

Die Menge

38

Przydzielać

Zuteilen

39

Wpływać na cenę

Den Preis zu beeinflussen

40

Teren

Das Gebiet

41

Rozpadać się

Auseinanderbrechen

42

Zapobiec

Verhindern +Akk

43

Odgyrwać rolę

Darstellen

44

Dystrybucja

Der Vertrieb

45

Tracić

Verlieren

46

Okoliczności

Die Umstände

47

Przypisywany

Vorgeschrieben

48

Znacznie węższe

Wesentlich enger

49

Jednolity

Einheitlich

50

Władza

Die Gewalt

51

Następować

Erfolgen

52

Wywierać wpływ

Einfluss ausüben

53

Opanowywać

Beherrschen

54

Czoło (szczyt)

Die Spitze

55

Administracja

Die Verwaltung

56

Pozostawiać

überlassen

57

Podporządkowany

Untergeordneten

58

Nabywać

Erlangen

59

Sektor naftowy

Mineralölbereich

60

Jednoczyć się

Sich vereinigen

61

Fuzja

Die Verschmelzung

62

Wykupować

Aufkaufen

63

Przeważnie

Vorwiegend

64

Rozpowszechniony

Verbreitet

65

Przeniesienie majątku

Ubertragung des Vermögens

66

Usunięty

Gelöscht

67

Są rozwiązywane

Werden aufgelöst