Marketing + fallstudium Flashcards Preview

German SGH > Marketing + fallstudium > Flashcards

Flashcards in Marketing + fallstudium Deck (111)
1

Okres powojenny

Die Nachkriegszeit

2

Panować

Herrschen

3

Niedobór czegoś

Der Mangel an etwas + D

4

Nadpopyt

Die Übernachfrage

5

Kierować się na

Sich richten auf + A

6

W skutek

Infolge + G

7

Zapotrzebowanie

Der Nachholbedarf

8

Gospodarka niedoboru

Die Kanppheitswirtschaft

9

Niewielkie

Gering

10

Niezróżnicowanie

Undifferenzien

11

Bez trudu

Ohne MÜhe

12

Zbyć

Absetzen

13

Z biegiem czasu

Im Laufe der Zeit

14

Zmniejszać

Lassen nach

15

Fala konsumpcji

Die Konsumwelle

16

Konsument

Der Nachfrager

17

Stopniowo

Allmählich

18

Cechować się

Kennzeichnen

19

oferta na

Das Angebot an + D

20

Zmusić

Zwingen

21

Stawiać czoło konkurencji

Sich der Konkurrenz stellen

22

Sprawdzać się w konkurencji

Sich im Wettbewerb bewähren

23

Być wypieranym z rynku

Vom Markt verdrängt werden

24

Godzina powstania

Die Geburtsstunde

25

Wybić

Schlagen

26

Przebić się

Sich durschsetzen

27

Zmieniające się warunki rynkowe

Veränderten Marktverhältnisse

28

Wprowadzić na rynken

Auf dem Markt bringen

29

Zaspokajać

Befriedigen

30

Dział dystrybucji

Die Vertriebsabteilung

31

Pozostałe

Übrig

32

Kształtowanie produktu

Die Produktsgestaltung

33

Wspieranie sprzedaży

Die Verkaufsförderung

34

Dopasowania

Die Anpassungen

35

Podjąć

Vornehmen

36

W dłuższej perspektywie

Auf lange Sicht

37

Niepowodzenia

Die Flops

38

Błędne inwestycje

Die Fehlinvestitionen

39

Kluczowa koncepcja

Die Schlüsselbegriff

40

Zapewnić

Sicherstellen

41

Zwiększać

Steigern

42

Oznaczać

Kennzeichnen

43

Zauważyć

Beachten

44

Stosować

Einsetzen

45

Równorzędne współdziałania

Gleichzeitig Zusammenwirken

46

Działanie

Die Wirkung

47

Obniżka cen

Die Preissenkung

48

Oddziaływanie

Die Auswirkung

49

Pożądany

Nachgefragt

50

Zaopatrywanie dodatkowe

Die Nachschub

51

Bezskuteczny

Wirkunglos

52

Dostępny

Erhältlich

53

Podejmować środki

Die Maßnahmen treffen

54

Rodzaj

Die Art

55

Właściwości

Die Eigenschaft

56

Świadczenie gwarancyjne

Die Garantieleistung

57

Zdobyć rynek

Die Markt erschließen

58

Szczególne miejsce

Die Sonderstellung

59

Niosący sukces

Der Erflogsträger

60

Bez przeszkód

Reibungslos

61

Niewystarczający

Unzureichend

62

Zniweczyć

Zunichte

63

Różnicować

Variieren

64

Stawiać na równi

Gleichsetzen

65

Nietrafne

Unzutreffend

66

Zawierać

Beinhalten

67

Wymiana informacji

Der Nachrichtenaustausch

68

Sposób postępowania

Die Vorgehensweise

69

Zaopatrzenie, dostarczenie

Die Beschaffung

70

Zebrać

Zusammentragen

71

Oceniać, orzec

Beurteilen

72

Punkt widzenia przedsiębiorcy

Unternehmersicht

73

Wpis

Der Eintrag

74

Zarejestrować

Erfassen

75

Skrzynka na listy

Der Briefkasten

76

Praktykantka

Die Auszubildende

77

Zły, skwaszony

Sauer

78

Wyślizgnąć się

Rutschen

79

Przelotny deszcz

Der Regenschauer

80

Moczyć

Aufweichen

81

Zachwalać

Anpreisen

82

Kosztowny

Wertvoll

83

Rzeczy

Das Zeug

84

Oszczędzać

Verschonen

85

Zadowolony

Froh

86

Prowadzić

Betreiben

87

Urzędowy

Amtlich

88

Pośredniczyć

Vermitteln

89

Przydatny

Brauchbar

90

Fruwać

Flattern

91

Zachwycony

Begeistern

92

Jednocześnie

Gleichzeitig

93

Zagabywać

Ansprechen

94

Skutecznie

Wirkungsvoll

95

Chyba

Wohl

96

Prawdopodobnie

Warscheinlich

97

Odwzorowanie

Die Abbildung

98

Pozwalać

Erlauben

99

Wypowiedź

Die Aussage

100

Dostępny

Vorhanden

101

Ludność

Die Bevölkerung

102

Środki na badania rynkowe

Die Marktforschungsmaßnahmen

103

Świadomy

Unbewusst

104

Badanie przy gospodarstwach domowych

Die Befragung von Privathaushalten

105

Stać się, zdarzyć się

Geschehen

106

Akcesoria motorowe

Die Motorradzubehör

107

Wydawnictwo

Der Verlag

108

Zaklejać

Zukleben

109

Jednomyślny

Einig

110

Pomijać coś

Ausklammern

111

Wysłać

Versenden