Die Anfrage, Worter und Wendungen Flashcards Preview

German SGH > Die Anfrage, Worter und Wendungen > Flashcards

Flashcards in Die Anfrage, Worter und Wendungen Deck (21)
Loading flashcards...
1

Pan X zwrócił nam uwagę na Pańską firmę

Herr X hat uns auf Ihre Firma aufmerksam gemacht

2

Poprzez naszego partnera handlowego dowiedzieliśmy się, że ...

Durch unseren Geschäftsfreund haben wir erfahren, dass ...

3

Przeczytaliśmy pańskie ogłoszenie w ...

Ihre Anzeige haben wir in ... gelesen

4

Chcielibyśmy rozszerzyć nasz asortyment i prosimy o szczegółowe informacje dotyczące

Wir möchten unser Sortiment erweitern und bitten um ausführliche Informationen über ...

5

Jesteśmy dużym odbiorcą ... i chcielibyśmy dowiedzieć się o Waszych aktualnych cenach tego towaru

Wir sind ein großer Abnehmer von ... und möchten gern Ihre aktuellen Preise für diese Ware erfahren

6

Z powodu otwarcia/założenia sklepu/interesu poszukuję dostawcy, który przedłożyłby mi korzystną ofertę

Für meine Geschäftseröffnung am ... suche ich ein Lieferanten, der mir ein günstiges Angebot .... machen kann

7

Proszę nam przedłożyć korzystną ofertę na ...

Bitte machen Sie uns ein günstiges Angebot für

8

Mamy stałe zapotrzebowanie na ...

Wir haben ständig Bedarf an ...

9

Prosimy o przesłanie Waszych najnowszych katalogów i cenników

Wit bitten um Übersendung Ihrer neuesten Kataloge und Preislisten

10

Bylibyśmy wdzięczni za informacje dotyczące warunków sprzedaży oraz terminów dostawy

Für Informationen über Ihre Verkaufsbedingungen und Lieferzeiten wären wir Ihnen dankbar

11

Proszę nas poinformować, czy wciąż macie w magazynie towar tej samej jakości

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie noch immer Ware derselben Qualität auf Lager haben

12

Kładziemy duży nacisk na pierwszorzędną jakość i punktualną dostawę

Wir legen großen Wert auf einwandfreie Qualität und pünktliche Lieferung

13

Bierzemy pod uwagę tylko wyroby wysokowartościowe

Für uns kommen nur hochwertige Erzeugnisse in Betracht

14

Największą wagę przywiązujemy do materiału (tylko najwyższej jakości) oraz pierwszorzędnego wykończenia

Auf bester Material und einwandfreie Verarbeitung legen wir den größten Wert

15

Jeśli jakość Waszych wyrobów będzie odpowiadała naszym oczekiwaniom, możecie liczyć na większe zamówienia

Wenn die Qualität Ihrer Erzeugnisse unseren Erwartungen entspricht, können Sie mit größeren Aufträgen rechnen

16

Przy korzystnej ofercie możecie liczyć na regularnie zamówienia

Bei einem günstigen Angebot können Sie mit regelmäßigen Aufträgen rechnen

17

Spodziewamy się 30-dniowego terminu płatności

Wir erwarten ein Zahlungsziel von 30 Tagen

18

Jeśli to możliwe, oczekujemy wkrótce Waszego przedstawiciela handlowego.

Falls möglich, erwarten wir in Kürze Ihren Vertreter

19

Chętnie omówilibyśmy szczegóły z Waszym przedstawicielem

Einzelheiten würden wir gern mit Ihrem Vertreter besprechen

20

Bylibyśmy wdzięczni za przesłanie kilku próbek/wzorów

Für die Zusendung einiger Muster wären wir Ihnen dankbar

21

Proszę nam przesłać Wasz szczegółowy katalog

Senden Sie uns bitte Ihren ausführlichen Katalog