Kolokwium 2 (1,2,3,4,12) Flashcards Preview

German SGH > Kolokwium 2 (1,2,3,4,12) > Flashcards

Flashcards in Kolokwium 2 (1,2,3,4,12) Deck (130)
1

Kuźnia kadr

Die Kaderschmiede

2

Zwrot, przełom

Die Wende

3

Przeforsować

Durchsetzen

4

Były

Ehemalig

5

(bardzo) Znany

Namhaft

6

Stanowisko

Der Posten

7

Urząd

Die Behörde

8

Przedsiębiorstwo

Das Unternehmen

9

Firma doradcza

Die Beratungsfirma

10

Doskonały

Hervorragend

11

Filia, oddział

Die Niederlassung

12

Przejąć

übernehmen

13

Nauczyciel

Die Lehrkraft

14

Placówka dydaktyczna

Die Lehrstätte

15

Cieszyć się opinią

Einen Ruf genießen

16

Cieszyć się uznaniem

Sich einer Anerkennung erfreuen

17

Godny wspomnienia

erwähnenswert

18

Dysponować (czymś)

Verfügen

19

Radykalny, gruntowny

Tiefgreifend

20

Upaństwowienie

Die Verstaatlichung

21

Pokonać

überwinden

22

Rozwiązanie, likwidacja

Die Auflösung

23

Katedra

Der Lehrstuhl

24

Badanie naukowe

Die Forschung

25

Odpowiedzialny (za)

zuständig (fur)

26

Ekonomia przedsiębiorstwa

Die Betriebwirtschaft

27

Zapotrzebowanie (na)

Der Bedarf (an D)

28

Ubiegać się o

Sich bewerben um

29

Wejść w życię, nabrać mocy

In Kraft treten

30

Dzielić się (na)

Sich gleidern (in A)

31

Opłata

Die Gebühr

32

Gospodarka przestrzenna

Die Raumwirtschaft

33

Kierunek studiów

Der Studiengang

34

Kształtować

Gestalten

35

Oceniać

Bewerten

36

Studia licencjackie

Das Bachelorstudium

37

Nadać

Verleihen

38

Być (czymś) dotkniętym

Betroffen sein (von)

39

Wynikać

Sich ergeben

40

Targi pracy

Die Jobbörse

41

Różnica

Der Unterschied

42

Fakt

Die Tatsache

43

Wynik, osiągnięcie

Die Leistung

44

Odpowiedzialny

Verantwortlich

45

Niespodziewany

Ungeahnt

46

Być czegoś zwyczajnym

Etwas gewohnt sein

47

Przespać wykład

Eine Vorlesung verschlafen

48

Sprawiać trudność

Zu schaffen machen

49

Tuzin

Das Dutzend

50

Sala wykładowa

Der Hörsaal

51

Wrażliwy

Sensibel

52

Potknąc się (na czymś)

Scheitern (an D)

53

Zaliczyć

Anrechnen

54

Zajęcia

Die Veranstaltung

55

Ewentualnie

Unter Umständen

56

Koniec świata

Der Weltuntergang

57

Opłata za studia

Die Studiengebühr

58

Zwłoka

Die Verzögerung

59

Udzielać

Gewähren

60

Dokonać przypadkowego wyboru

Stolpern

61

Decydować się (na)

Sich entscheiden fur

62

Perspektywa zawodowa

Die Berufaussicht

63

Ankieta

Die Umfrage

64

Stwierdzić, ustalić

Herausfinden

65

Badacz zajmujący się sprawami kształcenia

Der Bildungsforscher

66

Student przygotowujący się do zawodu nauczyciela

Der Lehramtsstudent

67

Przyczyniać się

Beitragen

68

Luźno

Locker

69

Obiecywać

Versprechen

70

Ustępować

Nachstehen

71

Być poszukiwanym

Gefragt sein

72

Zwracać uwagę (na)

Achten (auf A)

73

Otoczenie, środowisko

Das Umfeld

74

Ognisko domowe

Der Heimische Herd

75

Notabene

übrigens

76

Po prostu obawiać się kosztów

Schlicht die Kosten scheuen

77

Własny pokój

Die Eigene Bude

78

Pobyt za granicą

Der Auslandsaufenthalt

79

Być zainteresowanym (czymś)

Interessiert sein (an D)

80

Zakład produkcyjny

Der Betrieb

81

Popierać

Unterstützen = fördern

82

Dysponować doświadczeniem

über Erfahrungen verfügen

83

Wysyłać

Entsenden

84

Wykraczający poza granicę

Grenzüberschreitend

85

Z perspektywy

Aus Sicht

86

Szansa awansu

Die Aufstiegschance

87

Jak odmieniony

Wie Verwandelt

88

Pewność siebie

Das Selbstbewusstsein

89

Miejscowy, z danego kraju

Einheimisch

90

Warunek, przesłanka

Die Voraussetzung

91

Oceniać

Einschätzen

92

Będący w trakcie kształcenia

Der Auszubildende

93

Włączać

Einbeziehen

94

Abstrahując (od)

Abgesehen (von)

95

Przerywać

Abbrechen

96

Zależeć (od)

Abhängen von

97

Zdolny

Begabt

98

Udział

Die Beteiligung

99

Wynosić

Betragen

100

Federalny Trybunał Konstytucyjny

Das Bundesverfassungsgericht

101

Pobierać

Erheben

102

Wspomnieć

Erwähnen

103

Wysokość opłat

Die Gebührenhöhe

104

Odnosić się (do)

Gelten fur

105

Sprawiedliwy

Gerecht

106

Zasadniczo

Grundsätzlich

107

Za darmo

Fur umsonst

108

W żadnym razie

Keinesfalls

109

W większości

In der Mehrzahl

110

Pozwolić sobie na

Sich etwas leisten können

111

Sprawny

Leistungsfähig

112

Nieufny

Misstrauisch

113

Z upływem czasu

Mittlerweile

114

Podołać

Schaffen

115

Wahać się

Schwanken

116

Prawie

So gut wie

117

Szczególnie

Sonderlich

118

Najzdolniejsza osoba

Der Spitzenbegabte

119

Składka na rzecz studiów

Der Studienbeitrag

120

Odważyć się

Sich trauen

121

Ponadprzeciętny

überdurchschnittlich

122

Podlegać

Unterliegen

123

Zadłużyć się w dużym stopniu

Sich hoch verschulden

124

Na całym świecie

Weltweit

125

Kampania wyborcza

Der Wahlkampf

126

Naukowiec

Der Wissenschaftler

127

Zamożny

Wohlhabend

128

W rosnącym stopniu

Zunehmend

129

Uwarunkowanie/połączenie z konkretnym celem

Die Zweckbindung

130

Konik (naukowo)

Das Steckenpferd