Kolokwium 2 (1,2,3,4,12) Flashcards Preview

German SGH > Kolokwium 2 (1,2,3,4,12) > Flashcards

Flashcards in Kolokwium 2 (1,2,3,4,12) Deck (130)
Loading flashcards...
1
Q
Kuźnia kadr
A
Die Kaderschmiede
2
Q
Zwrot, przełom
A
Die Wende
3
Q
Przeforsować
A
Durchsetzen
4
Q
Były
A
Ehemalig
5
Q
(bardzo) Znany
A
Namhaft
6
Q
Stanowisko
A
Der Posten
7
Q
Urząd
A
Die Behörde
8
Q
Przedsiębiorstwo
A
Das Unternehmen
9
Q
Firma doradcza
A
Die Beratungsfirma
10
Q
Doskonały
A
Hervorragend
11
Q
Filia, oddział
A
Die Niederlassung
12
Q
Przejąć
A
übernehmen
13
Q
Nauczyciel
A
Die Lehrkraft
14
Q
Placówka dydaktyczna
A
Die Lehrstätte
15
Q
Cieszyć się opinią
A
Einen Ruf genießen
16
Q
Cieszyć się uznaniem
A
Sich einer Anerkennung erfreuen
17
Q
Godny wspomnienia
A
erwähnenswert
18
Q
Dysponować (czymś)
A
Verfügen
19
Q
Radykalny, gruntowny
A
Tiefgreifend
20
Q
Upaństwowienie
A
Die Verstaatlichung
21
Q
Pokonać
A
überwinden
22
Q
Rozwiązanie, likwidacja
A
Die Auflösung
23
Q
Katedra
A
Der Lehrstuhl
24
Q
Badanie naukowe
A
Die Forschung
25
Q
Odpowiedzialny (za)
A
zuständig (fur)
26
Q
Ekonomia przedsiębiorstwa
A
Die Betriebwirtschaft
27
Q
Zapotrzebowanie (na)
A
Der Bedarf (an D)
28
Q
Ubiegać się o
A
Sich bewerben um
29
Q
Wejść w życię, nabrać mocy
A
In Kraft treten
30
Q
Dzielić się (na)
A
Sich gleidern (in A)
31
Q
Opłata
A
Die Gebühr
32
Q
Gospodarka przestrzenna
A
Die Raumwirtschaft
33
Q
Kierunek studiów
A
Der Studiengang
34
Q
Kształtować
A
Gestalten
35
Q
Oceniać
A
Bewerten
36
Q
Studia licencjackie
A
Das Bachelorstudium
37
Q
Nadać
A
Verleihen
38
Q
Być (czymś) dotkniętym
A
Betroffen sein (von)
39
Q
Wynikać
A
Sich ergeben
40
Q
Targi pracy
A
Die Jobbörse
41
Q
Różnica
A
Der Unterschied
42
Q
Fakt
A
Die Tatsache
43
Q
Wynik, osiągnięcie
A
Die Leistung
44
Q
Odpowiedzialny
A
Verantwortlich
45
Q
Niespodziewany
A
Ungeahnt
46
Q
Być czegoś zwyczajnym
A
Etwas gewohnt sein
47
Q
Przespać wykład
A
Eine Vorlesung verschlafen
48
Q
Sprawiać trudność
A
Zu schaffen machen
49
Q
Tuzin
A
Das Dutzend
50
Q
Sala wykładowa
A
Der Hörsaal
51
Q
Wrażliwy
A
Sensibel
52
Q
Potknąc się (na czymś)
A
Scheitern (an D)
53
Q
Zaliczyć
A
Anrechnen
54
Q
Zajęcia
A
Die Veranstaltung
55
Q
Ewentualnie
A
Unter Umständen
56
Q
Koniec świata
A
Der Weltuntergang
57
Q
Opłata za studia
A
Die Studiengebühr
58
Q
Zwłoka
A
Die Verzögerung
59
Q
Udzielać
A
Gewähren
60
Q
Dokonać przypadkowego wyboru
A
Stolpern
61
Q
Decydować się (na)
A
Sich entscheiden fur
62
Q
Perspektywa zawodowa
A
Die Berufaussicht
63
Q
Ankieta
A
Die Umfrage
64
Q
Stwierdzić, ustalić
A
Herausfinden
65
Q
Badacz zajmujący się sprawami kształcenia
A
Der Bildungsforscher
66
Q
Student przygotowujący się do zawodu nauczyciela
A
Der Lehramtsstudent
67
Q
Przyczyniać się
A
Beitragen
68
Q
Luźno
A
Locker
69
Q
Obiecywać
A
Versprechen
70
Q
Ustępować
A
Nachstehen
71
Q
Być poszukiwanym
A
Gefragt sein
72
Q
Zwracać uwagę (na)
A
Achten (auf A)
73
Q
Otoczenie, środowisko
A
Das Umfeld
74
Q
Ognisko domowe
A
Der Heimische Herd
75
Q
Notabene
A
übrigens
76
Q
Po prostu obawiać się kosztów
A
Schlicht die Kosten scheuen
77
Q
Własny pokój
A
Die Eigene Bude
78
Q
Pobyt za granicą
A
Der Auslandsaufenthalt
79
Q
Być zainteresowanym (czymś)
A
Interessiert sein (an D)
80
Q
Zakład produkcyjny
A
Der Betrieb
81
Q
Popierać
A
Unterstützen = fördern
82
Q
Dysponować doświadczeniem
A
über Erfahrungen verfügen
83
Q
Wysyłać
A
Entsenden
84
Q
Wykraczający poza granicę
A
Grenzüberschreitend
85
Q
Z perspektywy
A
Aus Sicht
86
Q
Szansa awansu
A
Die Aufstiegschance
87
Q
Jak odmieniony
A
Wie Verwandelt
88
Q
Pewność siebie
A
Das Selbstbewusstsein
89
Q
Miejscowy, z danego kraju
A
Einheimisch
90
Q
Warunek, przesłanka
A
Die Voraussetzung
91
Q
Oceniać
A
Einschätzen
92
Q
Będący w trakcie kształcenia
A
Der Auszubildende
93
Q
Włączać
A
Einbeziehen
94
Q
Abstrahując (od)
A
Abgesehen (von)
95
Q
Przerywać
A
Abbrechen
96
Q
Zależeć (od)
A
Abhängen von
97
Q
Zdolny
A
Begabt
98
Q
Udział
A
Die Beteiligung
99
Q
Wynosić
A
Betragen
100
Q
Federalny Trybunał Konstytucyjny
A
Das Bundesverfassungsgericht
101
Q
Pobierać
A
Erheben
102
Q
Wspomnieć
A
Erwähnen
103
Q
Wysokość opłat
A
Die Gebührenhöhe
104
Q
Odnosić się (do)
A
Gelten fur
105
Q
Sprawiedliwy
A
Gerecht
106
Q
Zasadniczo
A
Grundsätzlich
107
Q
Za darmo
A
Fur umsonst
108
Q
W żadnym razie
A
Keinesfalls
109
Q
W większości
A
In der Mehrzahl
110
Q
Pozwolić sobie na
A
Sich etwas leisten können
111
Q
Sprawny
A
Leistungsfähig
112
Q
Nieufny
A
Misstrauisch
113
Q
Z upływem czasu
A
Mittlerweile
114
Q
Podołać
A
Schaffen
115
Q
Wahać się
A
Schwanken
116
Q
Prawie
A
So gut wie
117
Q
Szczególnie
A
Sonderlich
118
Q
Najzdolniejsza osoba
A
Der Spitzenbegabte
119
Q
Składka na rzecz studiów
A
Der Studienbeitrag
120
Q
Odważyć się
A
Sich trauen
121
Q
Ponadprzeciętny
A
überdurchschnittlich
122
Q
Podlegać
A
Unterliegen
123
Q
Zadłużyć się w dużym stopniu
A
Sich hoch verschulden
124
Q
Na całym świecie
A
Weltweit
125
Q
Kampania wyborcza
A
Der Wahlkampf
126
Q
Naukowiec
A
Der Wissenschaftler
127
Q
Zamożny
A
Wohlhabend
128
Q
W rosnącym stopniu
A
Zunehmend
129
Q
Uwarunkowanie/połączenie z konkretnym celem
A
Die Zweckbindung
130
Q
Konik (naukowo)
A
Das Steckenpferd