Kardiologi Flashcards Preview

Klinisk Medicin 1 > Kardiologi > Flashcards

Flashcards in Kardiologi Deck (17)
Loading flashcards...
1
Q

Vilken behandling ges akut vid bradykrdi?

A

Intravenöst atropin

Isoprenalin

2
Q

Vilket läkemedel kan ges vid supraventrikulär takykardi för att skilja mellan återkopplingskrets och takykardi enbart lokaliserad till förmaken?

A

Adenosin

Blockerar AV-knutan tillfälligt

3
Q

Hur behandlas AVNRT?

A

Adenosin eller verapamil
Vaslsalva, carotismassage
Långtidsbehandling: kateterablation
Vid hemodynamisk påverkan => elkonvertering

4
Q

Hur behandlas förmaksfladder och förmaksfladder?

A

frekvensreglering: betablockad (Metoprolol 50-200mg po eller Seloken ZOC 2,5-15 mg iv)
om pat är inkompenserad => urvätskning och initial digitalisering iv med Digoxin 0,5 mg.
Återställande av sinusrytm: elektrisk eller farmakologisk elkonvertering (cordarone, brinavess)
AK-behandling eller NOAK

5
Q

Hur behandlas permanent förmaksflimmer?
+hypotoni/hjärtsvikt?
recidivprofylax?

A

frekvensreglering med Metoprolol 50-200 mg 1x1
vid kontraindikation mot betablockerare => verapamil
vid komb hypotoni/hjärtsvikt => digitalis
Recidivprofylax: dronedarone, flecainid och aiodarone
AK-behandling eller NOAK

6
Q

Vilken är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt?

A
  1. Ischemisk hjärtsjukdom (50-75%)

2. hypertoni

7
Q

Behandling av kronisk hjärtsvikt?

A
Diuretika + ACE-hämmare + Betablockerare
ARB vid intolerans mot ACEi
ev aldosterinantagonist (spironolakton)
8
Q

Behandling av akut hjärtsvikt?

A

Lungstas + normalt/högt blodtryck:
Nitro, syrgas, Furosemide 40-80 mg iv, morfin 5-10 mg iv, inj teofyllamin

Lungstas+ lågt blodtryck:
reducerade doser
chock => infusion av inotropa och vasoaktiva lm

9
Q

Hur är NYHA-skalan?

A

1: inga symtom under vanlig aktivitet
2: symtom vid > måttlig aktivitet
3: symtom vid lätt-måttlig ansträngning
4: symtom i vila eller mycket lätt ansträngning

10
Q

Vilken behandling kan ges i ambulansen vid ST-höjning?

A

ASA 500mg po

Heparin 5000 E iv

11
Q

Vilken behandling ges vid stabil angina

A
Nitroglycerin vb
Betablockad (Metoprolol 50-200 mg)
ACEi (ramipril 5-10mg) vid samtidig hjärtsvikt
Statiner
ASA (trombyl 75mg)
12
Q

Akut behandling av Instabil angina och NSTEMI

A
Morfin 5 mg
Nitroglycerin
Betablockad; metoprolol retard 50mg
ASA 300-500mg
Brilique 180 mg
Arixtra 2,5mg
13
Q

Akut behandling av STEMI?

A
Syrgas
ASA 300-500 mg
Brilique 180 mg
Morfin 5 mg iv
Nitroglycerin
Primperan 5-10 mg

=> akut kranskärlsröntgen med PCI

14
Q

Vad är indikationerna för trombolysbehandling?

A

Bröstsmärtor eller andra infarktsuspekta symtom
Symtomduration mellan 20 min och 12 timmar
ST-höjning
Grenblock

15
Q

Kontraindikationer mot trombolysbehandling?

A
Aktuell blödningskälla 
Ökad blödningsbenägenhet
tidigare genomgången hemmoragisk stroke
bestående diastoliskt blodtryck >120 mmHg
traumatisk eller långvarig hjärtmassage
16
Q

Vad är långtidsbehandlingen efter AKS?

A
ASA 75 mg/dag
Brilique 90 mg 1x2 i 12 månader
Atorvastatin 80 mg 1x1 eller simvastatin 40-80mg
Nitroglycerin
Betablockerare; Seloken ZOC 50-200mg
ACE-hämmare; Ramipril 5-10mg/dag
17
Q

Vilka faktorer finns med i CHADS VASc?

A
Hjärtsvikt
Hypertension
Ålder >75 (2poäng)
Diabetes Mellitus
Stroke/Tia/trombembolism (2 poäng)
Kärlsjukdom
Ålder 65-74
Kvinna