LEK 3 - FLI Flashcards Preview

Lufttrafikregler > LEK 3 - FLI > Flashcards

Flashcards in LEK 3 - FLI Deck (10)
Loading flashcards...
0

Hvad står FLI for?

Flyveinformationstjenesten

1

Hvad er en MIL AIP?

Military Aeronautical Information Publication
- oplysninger af permanent karakter om luftrummet og flyvning inden for dansk FIR, fx:
- opdeling af luftrummet
- skydeområder
- frekvenser på NAV-aids
- generelle informationer om flyvestationerne
- m.m.

2

Hvad er en MIL AIP SUP?

Supplement til MIL AIP.
- udsendes på gult papir
- finde på FLI hjemmeside under MIL AIP

3

Hvad står (MIL) NOTAMS for, og hvad er det?

(Military) Notice(s) To Airmen
- information om forhold på fx flyveplads, landingsbaner, nav. fyr eller lufthavet generelt, der påvirker planlægning og udførelse af flyvning.
- Oftest af midlertidig karakter (eller permanent information, som endnu ikke er tilføjet/rettet i AIP)

4

Hvad er en DAILY NAV WARN?

Daily Navigational Warning Summary for Copenhagen FIR with adjacent waters
- oplysninger om aktiviteter der begrænser anvendelsen af luftrummet
- daglig tale: 'skydeområder'

5

I en NAV WARN, hvad betyder bogstavet P?

Forbudt område (prohibited area)
Luftområde over en stats territorium eller territoriale farvand, indenfor hvilket flyvning er forbudt. (indenfor 12 sømil)

6

I en NAV WARN, hvad betyder bogstavet R?

Restriktionsområde (restricted area)
Luftområde over en stats territorium eller territoriale farvand, indenfor hvilket flyvning kun må foregå under overholdelse af nærmere afgivne betingelser. (indenfor 12 sømil)

7

I en NAV WARN, hvad betyder bogstavet D?

Fareområde (danger area)
Luftområde, indenfor hvilket der på angivne tidspunkter kan forekomme virksomhed, som er til fare for luftfartøjer under flyvning. (udenfor 12 sømil)

8

Hvad en FLIP, og hvem udgiver den?

Flight Information Publication, udgivet af RDAF - TACDEN FLIGT INFORMATION
- indeholder primært instrumentan- og fraflyvninger for pladser i DK
- gyldighedsperiode ca. 2 måneder

9

Hvad er BALTIC?

Udsendes efter behov og omfatter relevante oplysninger for flyvning over Østersøen.

a. Bornholms-området
b. en del af svensk FIR
c. en del af Bremen FIR
d. en del af Warzawa FIR
e. en del af Riga FIR
f. en del af Kaliningrad FIR