LEK 5-8 - Luftrum Flashcards Preview

Lufttrafikregler > LEK 5-8 - Luftrum > Flashcards

Flashcards in LEK 5-8 - Luftrum Deck (13)
Loading flashcards...
0

Hvad står følgende forkortelser for:
FIR -CTA - LTA - TMA - CTR - TIZ - TIA

Flight information region
control area
Local traffic area
terminal area
control zone
Traffic information zone
Traffic information area

1

Hvad er FIR?

Et overordnet ansvarsområde, hvor der ydes flyveinformation, kontrol- og alarmeringstjeneste.

2

Hvad er et CTA?

Kontrolleret luftrum, hvori der (kan) ydes flyvekontroltjeneste.

3

Hvad er et LTA?

Hvilket c/s bruger et LTA?

Et område omkring lufthavne/flyvestationer der forbinder det lateralt med andre lufthavne/flyvestationer.

Radio C/S: Approach

4

Hvad er et TMA?

Hvilken klassifikation har et TMA?

Hvad er TMA callsign?

Hvad gør sig gældende i forhold til klarering?

Kontrolleret område over en lufthavn/flyvestation.

Luftrumsklassifikation D/C
Eks. Karup "D" og Billund "C"

Klarering påkrævet fra approach før adgang.

TMA C/S: approach

5

Hvad er et CTR?

Hvilken vertikal højde strækker det sig over?

Hvad er CTR callsign?

Kontrolleret luftrum omkring en lufthavn/flyvestation der strækker sig fra jordens/havets overflade til en nærmere angiven øvre grænse.

GND -1500' MSL

Radio C/S: tower

6

Hvad er et TIZ?

Hvad er den vertikale udstrækning?

Afgrænset, ikke kontrolleret luftrum omkring en lufthavn/flyveplads, der strækker sig opefter fra jordens eller havets overflade til en nærmere angivet øvre grænse.

DK udstrækning som regel GND - 3500' MSL

7

Hvad er et TIA?

Afgrænset, ikke kontrolleret luftrum der strækker sig opefter fra en TIZ til en nærmere fastsat øvre grænse.

8

Hvornår skal 2-vejs radioforbindelse etableres mellem fly og AFIS enhed i TIZ/TIA?

Ved taxi
Ved take-off
Entet af TIZ
Gennemflyvning af TIZ

9

Hvilke luftrum er kontrollede?

Hvilke luftrum er ukontrollerede?

Kontrolleret = A-E

Ukontrolleret = F-G

10

Hvad er ATC?
Hvilken service ydes der?

Air traffic control
- flyvekontroltjeneste. Ydes af flyveledere. (Som bestemmer kurs, højde, hastighed osv.)

11

Hvad er FIS?
Hvilken service ydes der?

Flight information service.
- flyveinformationstjeneste. Ydes af flyveledere, flyvelederassistenter m.fl. Som oplyser trafik, hindringer, vejr osv.

12

Hvornår er klarering påkrævet i en CTR?

Ved:
- Taxi
- Take-off
- Entry af CTR
- Landing
- Gennemflyvning af CTR