LEK 15 - IFR Flashcards Preview

Lufttrafikregler > LEK 15 - IFR > Flashcards

Flashcards in LEK 15 - IFR Deck (16)
Loading flashcards...
0

Hvad kræves af hhv. fly og pilot for at man må flyve IFR?

1. Fly godkendt til IFR-flyvning
2. Fly udstyret med den dertil krævede instrumentering
3. Pilot med gyldig instrument-certificering (ISA, ISB, ISC)

1

Nævn minimum flyvehøjder for IFR flyvning, såfremt det ikke er under start, landing eller med særlig tilladelse.

- Mindst 1000' over højeste hindring indenfor 8 km af beregnet position
- Mindst 2000' over bjergområder over 6000' MSL.

2

Hvem skal underrettes hvis man ønsker overgang fra IFR til VFR?

ATC.

3

Hvad er betingelsen for at kunne overgå til VFR?

At resten af turen kan fortsættes som VFR.

4

Hvornår skal man i forbindelse med IFR-flyvning i T-17 have én alternativ landeplads?

Når følgende forhold gør sig gældende på destinationen ETA+1 hrs:

< 3 km / 500'

5

Hvornår skal man i forbindelse med IFR-flyvning i T-17 have 2 alternative landepladser?

Når følgende vejrforhold gør sig gældende på destinationen ETA+1 hrs:

< minima for påtænkt approach

6

Hvad er kravet til 1. alternative landeplads ifm. IFR-flyvning?

Skal holde minima på ETA + 1 time. TEMPO/PROP må ikke gå under minima.

7

Hvad er kravet til 2. alternative landeplads ifm. IFR-flyvning i T-17?

Skal holde minima på ETA + 1 time med tillæg på +300'/+1000 meter.

8

Ved IFR-flyvning i T-17 med alternativer, hvad planlægges der til ifm. fuel, hvis flyvningen kræver 1 alternativ landeplads?

Til destination, herfra til alternativ, 10 min. hold, approach og landing.

9

Ved IFR-flyvning i T-17 med alternativer, hvad planlægges der til ifm. fuel, hvis flyvningen kræver 2 alternative landepladser?

Til destinationen, herfra til 1. alternativ m. 30 min. hold, til 2. alternativ med 10 min. hold, approach og landing.

10

I hvilken højde ligger 'transition altitude'?

3000', eller som beskrevet i fx. AIP.

(Copenhagen Area 5000', US/CAN 18.000')

11

Hvornår skiftes fra lokal QNH til 1013 hPa?

Efter start eller senest ved passage af transition altitude.

12

Hvornår skiftes fra 1013 hPa til lokal QNH?

Før descent eller senest ved passage af transition level.

13

Hvorudfra fastsættes den lavest anvendelige FL i CPH FIR?

På baggrund af QNH fra DANAREA, YT, SP, CH (ud fra forventede laveste tryk i 3 timer)

14

Hvordan finder trafikseparering sted ud fra magnetiske track?

0-179 grader: ulige (FL050, 070, 090 etc.)
180-359 grader: lige (FL 060, 080, 100 etc.)

15

Angiv proceduren for LOST COMS IMC

- Blinde transmissioner
- IFF/SIF 7600
- Hold sidst tildelte hastighed og højde (eller min. safe altitude hvis højere) i 7 min.
- Derefter følg flightplan el. sidste clearance
- Udfør instrumentanflyvningsprocedure ved ETA
- LAND hvis muligt indenfor 30 minutter af tidspunkt angivet på FPLN eller sidst modtagne tidspunkt
- Afgiv melding til flyvekontrolenhed ASAP.