LEK 13-14 - Vigepligt og lys Flashcards Preview

Lufttrafikregler > LEK 13-14 - Vigepligt og lys > Flashcards

Flashcards in LEK 13-14 - Vigepligt og lys Deck (32)
Loading flashcards...
0

Hvornår skal antikollisionslys og positionslys være tændt?

Fra solnedgang til solopgang, dog altid på FLSK.

1

Hvornår kan LFC slukke eller reducere styrken på blinkende lys?

Hvis
- lyset påvirker føringen af luftfartøjet
- lyset blænder iagttagere uden for flyet

2

Såfremt et fly ikke bærer lys, hvem skal da underrettes?

ATC underrettes om tid og sted.

3

I en hvor stor vinkel, skal antikollisionslyset lyse i alle retninger?

30 grader.

4

Skal positionslys være faste eller blinkende?

Kan være begge dele.

5

Hvilke betingelser skal være opfyldt, før man må have blinkende positionslys?

- et yderligere blinkende afterlys, der veksler med det første, eller/og
- et blinkende lys, der er synligt hele horisonten rundt, og som veksler med de 3 (4) andre positionslys.

6

I hvor stor en vinkel skal positionslysene lyse?

Wing tip: 110 grader
Agter: 140 grader

7

Hvilke lys er der på T-17 udover positions- og antikollisionslys?

Strobe, taxi, LDG og map lights (evt. flashlight og liplight)

8

Hvad betyder lyssignalet 'steady green' for hhv. airborne og ground traffic?

Airborne: cleared to land
Ground: cleared for take-off

9

Hvad betydet lyssignalet 'steady red' for hhv. airborne og ground traffic?

Airborne: give way to other A/C and continue aerodrome traffic circuit.
Ground: Stop!

10

Hvad betyder lyssignalet 'flashing green' for hhv. airborne og ground traffic?

Airborne: return for landing or continue approach (wait for clearances to land and taxi)
Ground: cleared to taxi

11

Hvad betyder lyssignalet 'flashing red' for hhv. airborne og ground traffic?

Airborne: do not land, aerodrome unsafe!
Ground: Taxi clear of landing area in use

12

Hvad betyder lyssignalet 'flashing white' for hhv. airborne og ground traffic?

Airborne: land at this aerodrome and taxi to apron (wair for clearances to land and to taxi)
Ground: Return to starting point on the aerodrome.

13

Hvad betyder lyssignalet 'red flare'?

Not withstanding any previous instructions and clearances, do not land for the timebeing.

14

Forklar de 'speechless procedures' vi kan udføre vha. tonebutton eller transmit key.

1 short: 'affirmative' (roger, wilco)
2 short: 'negative'
3 short: 'say again'
4 short: 'request homing'

1 long: 'steady HDG or ALT, field in sight'

1-9 short: numbers requested
1 long: 0 (zero)

15

I tilfælde af, at vi har brug for guidance fra TWR vha. lyskanon, hvordan signalerer man så et 'acknowledgement', når vi er hhv. airborne og on ground?

Airborne:
- daglys: rock wings
- nat: flash lights

Ground:
- dagslys: movement of rudder & aileron
- nat: flash lights

16

På vores IFF/SIF radio er der en række standardfrekvenser på mode III i forbindelse med hhv. emergency, RDO-failure og hi-jack. Hvad er disse frekvenser?

- Emergency: 7700
- RDO-failure: 7600
- Hi-Jack: 7500

17

På hvilke(n) kanal(er) gives nød- eller ilmeldinger?

Aktiv kanal, 121,5 eller 243,00

18

Nævn de informationer du vil afgive ved en evt. nødsituation.

1. MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY
2. Kaldesignal på ENH/station (ved adresseret opkald)
3. Luftfartøjets kaldesignal
4. Nødsituationens art
5. Luftfartøjschefens hensigter
6. Position, højde og kurs
7. Andre informationer som skønnes nødvendige.

19

Hvad handler 'good airmanship' om?

- at kunne sætte sig i modpartens sted
- at være professionel
- bonus pater familias
- be a nice guy!

20

Hvis man flyver i nærheden af andre luftfartøjer (fx i formation), hvem har da ansvaret for at evt. sammenstød undgås?

Alle involverede!
'I den hensigt at forebygge sammenstød, skal et luftfartøj (eller en formation), manøvreres på en sådan måde, at der ikke opstår fare for kollision.'

21

Når to luftfartøjer nærmer sig hinanden, hvordan skal det luftfartøj som IKKE har vigepligt da forholde sig?

Det skal holde sin styrede kurs og fart.

22

Hvis to luftfartøjer styrer modsatte eller næsten modsatte kurser og der er fare for sammenstød, hvordan skal de da forholde sig?

Begge skal ændre deres kurs til højre.

23

Hvad er reglen om vigepligt for fly på skærende kurser?

Højre vigepligt. (Det fly, som har det andet på sin højre side, har vigepligt)

24

Hvilke undtagelser gælder for reglen om skærende kurser?

1. Kraftdrevne luftfartøjer tungere end luft skal vige for luftskibe, svæveplaner, dragefly og balloner
2. Luftskibe skal vige for svæveplaner, dragefly og balloner
3. Svæveplaner og dragefly skal vige for balloner
4. Kraftdrevne luftfartøjer skal vige for luftfartøjer, der ses slæbe andre lulftfartøjer eller genstande.

25

Hvad forstås ved et indhentende luftfartøj?

Et fartøj der nærmer sig et andet luftfartøj agterfra efter en linie, som danner en vinkel på mindre end 70 grader med sidstnævnte symmetriplan.

26

Hvad er vigepligtsreglen for indhentende fly?

Et indhentende luftfartøj har vigepligt og skal hvad enten det stiger, går nedad eller flyver vandret, holde sig klar af det indhentede luftfartøj ved at ændre sin styrede kurs til højre.

(denne forpligtelse frafalder ikke før det indhentende luftfartøj er FULDSTÆNDIG klar af det indhentede fartøj!)

27

Hvem har vigepligt for et fly der er i færd med at lande eller under sidste del af indflyvning til landing?

Luftfartøjer under flyvning, manøvrering på jorden eller på vandet, skal vige for luftfartøjer i færd med at lande eller under sidste del af indflyvning til landing.

28

Hvordan er vigepligtsreglen i forbindelse med landing?

Hvert luftfartøj tungere end luft skal vige for dem, der befinder sig i lavere højde.
(mekanisk drevne har dog vigepligt for svæveplaner)

29

Hvad er vigepligtsreglen for fly på jorden med modsatte eller næsten modsatte kurser?

Begge fartøjer skal standse og, såfremt det er muligt, ændre kurs til højre for at passere hinanden.