LEK 10 - Områder Flashcards Preview

Lufttrafikregler > LEK 10 - Områder > Flashcards

Flashcards in LEK 10 - Områder Deck (8)
Loading flashcards...
0

Definer kunstflyvning.

Forsætligt udførte manøvrer med et luftfartøj, som indebærer en brat ændring i luftfartøjets stilling, en unormal stilling eller en unormal forandring af hastigheden.

1

Hvilke krav er der i forbindelse med kunstflyvning?

- Evt. tilladelse fra ATC
- Anden trafik må ikke udsættes for fare
- VMC
- Ikke over populated areas
- I tilladte fly, indenfor begrænsningerne
- Min. 2000' AGL (T-17)
- Overholdelse af MIL BST

2

Hvor må touch down fra SFO finde sted?

Kun på godkendte baner!

3

Hvor tidligt efter T/O må en SFO initieres?

Ikke før 300' AGL.

4

Hvad er minimumshøjder ved SFO? (Hvor tæt må du komme på jorden)

Bane i brug - til landing
Godkendte områder - svævehøjde
Øvrige områder - 300' AGL

5

Hvad er de normale højder for spins indenfor FLSK øvelsesområde?

3500'-6000'

6

Hvad er de normale højder for udførsel af stalls og aerobatics indenfor FLSK øvelsesområder?

1500'-3500'

7

Hvad er flyvehøjden over skydebaner i Karup?

Varierende!