Level2 C-G Flashcards Preview

LUKAS > Level2 C-G > Flashcards

Flashcards in Level2 C-G Deck (199)
Loading flashcards...
181
What would this be in English?

generace; výroba (el, energie)

generation

182
What would this be in English?

vyrazit, vydat se na cestu; pohybovat se; chodit po návštěvách

get around

183
What would this be in English?

vrátit se; získat zpět

get back

184
What would this be in English?

dostat se do styku, mít spojení s (být ve styku s)

get in touch (with)

185
What would this be in English?

jít někomu na nervy

get on (someone’s) nerves

186
What would this be in English?

překonat (problém, nemoc)

get over

187
What would this be in English?

zbavit se čeho

get rid of

188
What would this be in English?

kočár, bryčka, lehký dvoukolový kočár; štace

gig

189
What would this be in English?

darovat; prozradit; odhalit

give something away

190
What would this be in English?

okouzlující, překrásný

glamorous

191
What would this be in English?

celosvětový

global

192
What would this be in English?

globální oteplování

global warming

193
What would this be in English?

projít (knihu); projít, podstoupit

go through

194
What would this be in English?

jít nahoru

go up (=increase)

195
What would this be in English?

úžasný, skvělý, překrásný

gorgeous

196
What would this be in English?

(zvolání k vyjádření překvapení či silných emocí) Sakra! Hrome!

gosh! (excl)

197
What would this be in English?

praktický lékař

GP (=General Practitioner/doctor)

198
What would this be in English?

systém GPS, systém globální navigace

GPS (=Global Positioning System)

199
What would this be in English?

"stupňující" přídavné jméno nebo příslovce je takové, které může být stupňováno

gradable