Level2 O-S Flashcards Preview

VLASTA > Level2 O-S > Flashcards

Flashcards in Level2 O-S Deck (199)
Loading flashcards...
31

Pakistán

Pakistan

32

pánev; rendlík; pekáč

pan

33

drátěnka

pan scourer

34

lék proti bolesti hlavy

paracetamol

35

správce parku (rezervace)

park ranger

36

jmenovitě; zvláště, zejména

particularly

37

částečně, zčásti

partly

38

na zkrácený úvazek; dálkový (student)

part-time

39

heslo

password

40

trpělivost; shovívavost

patience

41

trpělivý, shovívavý

patient

42

telefonní automat

payphone

43

hrách

pea

44

vrchol, štít; kšilt

peak

45

pánev

pelvis

46

penicilin

penicillin

47

pepř; paprika, paprikový lusk

pepper

48

stálý, trvalý; stabilní; definitivní

permanent

49

souhlas, svolení; povolení

permission

50

osobní tajemník

personal assistant

51

Peruánec; peruánský

Peruvian

52

benzin

petrol

53

stádium, etapa

phase

54

Filipíny

Philippines

55

televizní nebo rádiový program, do kterého mohou posluchači a volat a vyjádřit svůj názor

phone-in

56

fotografování, fotografie

photography

57

vybrat si, zvolit; česat, sbírat (ovoce); trhat (květiny); vytáhnout, sundat

pick

58

vyzvednout (někoho); svézt (v autě)

pick someone up

59

koláč, pečivo s náplní, piroh

pie

60

pilulka, tableta, prášek

pill