Level2 O-S Flashcards Preview

VLASTA > Level2 O-S > Flashcards

Flashcards in Level2 O-S Deck (199)
Loading flashcards...
91

tlak; nátlak

pressure

92

předstírat, fingovat, hrát; tvrdit, předstírat

pretend

93

půvabný, hezký, pěkný

pretty

94

vytisknout, natisknout; otisknout, publikovat; potisknout

print

95

tiskař; tiskárna

printer

96

vyrábět, zhotovit; plodit, dávat; režírovat

produce

97

výrobce, producent; pěstitel; režisér

producer

98

programátor

programmer

99

postup, pohyb vpřed; pokrok, vývoj, rozvoj; průběh (událostí)

progress

100

akce, rozsáhlý program; samostatná studie, referát; projekt (průmyslový)

project

101

propagátor, zastánce; pořadatel, organizátor (akce)

promoter

102

majetek, vlastnictví

property (=a house or flat)

103

ochraňovat, chránit; bránit, hájit

protect

104

chráněný, zabezpečený

protected

105

ochrana, záštita, hájení

protection

106

ochranný, ochranářský

protective

107

protestovat

protest

108

poskytnout, zajistit; dát, poskytnout (odpověď, podrobnosti)

provide

109

psychologický

psychological

110

psycholog

psychologist

111

psychologie

psychology

112

veřejná doprava, hromadná doprava

public transport

113

publikovat; vydat; zveřejnit

publish

114

červenofialový, purpurový, nachový

purple

115

odložit; uložit, uklidit

put something away (phr.v irreg)

116

odložit; rušit

put something off

117

nechat si líbit, snášet

put up with

118

jakost, kvalita; vlastnost

quality

119

dotazovat se, ptát se, tázat se; vyšetřovat, vyslýchat; pochybovat

question

120

chinin

quinine