Level2 O-S Flashcards Preview

VLASTA > Level2 O-S > Flashcards

Flashcards in Level2 O-S Deck (199)
Loading flashcards...
121

králík

rabbit

122

raketa (sport.)

racket

123

radioaktivní

radioactive

124

deštný prales

rainforest

125

rychle

rapidly

126

vyrážka

rash

127

poměr, stupeň, míra; cena, tarif; rychlost, tempo

rate

128

(předp.) k vyjádření opakovávání

re- (prefix)

129

reakce; ohlas, odezva

reaction

130

předpřipravené jídlo

ready meal

131

uvědomit si, pochopit; uskutečnit

realise

132

znovu připojit

reattach

133

obdržení, převzetí, příjem; účet, potvrzení, stvrzenka

receipt

134

nedávný, aktuální

recent

135

vypočítat, spočítat; považovat, pokládat; myslet si, odhadovat

reckon

136

doporučení, rada

recommendation

137

získat zpět; vynahradit si (finančně ztrátu); zotavit se, uzdravit se; vzchopit se

recover

138

znovunabytí; uzdravení; zotavení (financí)

recovery

139

opětně využít, recyklovat

recycle

140

recyklovaný

recycled

141

popelnice na tříděný odpad

recycling bin

142

krabice na tříděný odpad

recycling box

143

zmenšit, snížit, redukovat

reduce

144

odmítnout, zamítnout, odbýt

reject

145

příbuzný

relative

146

relaxace, odpočinek, uvolnění

relaxation

147

vysunout CD

release a CD

148

pozoruhodný, zvláštní

remarkable

149

léčit; napravit, dát do pořádku

remedy

150

připomenout, vzpomenout si; nezapomenout

remind