Level2 O-S Flashcards Preview

VLASTA > Level2 O-S > Flashcards

Flashcards in Level2 O-S Deck (199)
Loading flashcards...
151

opravit, spravit; zašít, vyspravit; napravit, odčinit

repair

152

splatit; oplatit, odplatit

repay

153

opakující se; monotónní

repetitive

154

hrát znovu, opakovat (zápas); přehrát (nahrávku)

replay

155

odpovědět

reply

156

odpovědnost, zodpovědnost; povinnost

responsibility

157

zodpovědný, odpovědný; seriózní, uvážlivý

responsible (for)

158

setkání, shledání; sraz, sešlost

reunion

159

znovu použít

reuse

160

odhalit, prozradit; ukázat, vyjevit

reveal

161

recenze, kritika, posudek; bilance, zpětný pohled

review

162

uspokojivý, hodnotný, uspokojující

rewarding

163

přepsat, přepracovat

rewrite

164

rikša

rickshaw

165

vyzváněcí tón

ring-tone

166

zvednout se; vycházet (slunce); růst, zvyšovat se; čnít, tyčit se; pramenit; vzbouřit se

rise

167

péci, opékat; opražit (ořechy)

roast

168

lano, provaz

rope

169

nerovný; zvrásněný (terén); hrubý (látka, kůže); neurvalý (člověk); trpký (chuť); přibližný (odhad); celkový (náčrt)

rough

170

guma, pryž, kaučuk

rubber

171

popelnice, nádoba na odpadky

rubbish bin

172

řídit, spravovat (resort, sekci)

run (a department)

173

vyčerpat, dojít (o času, penězích)

run out of

174

mít rýmu, téci z nosu

runny nose

175

smutek, žal

sadness

176

safari

safari

177

bezpečí, bezpečnost

safety

178

prodavač (v obchodě, či přímo)

salespeople

179

prodavač

salesperson

180

písečný, písčitý (pláž); rezavý (vlasy)

sandy