Level4 Biz 2 Flashcards Preview

LUKAS > Level4 Biz 2 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 2 Deck (199)
Loading flashcards...
151
What would this be in English?

velmi zkušený člověk, "ostřílený kozák"

old hand

152
What would this be in English?

volné místo

opening

153
What would this be in English?

vynikající

outstanding

154
What would this be in English?

veřejný sektor, vládní organizace

public sector

155
What would this be in English?

čtyřiadvacet hodin denně

round the clock

156
What would this be in English?

prozatím

time: for the time being

157
What would this be in English?

slibný, rozvíjející se

up-and-coming

158
What would this be in English?

kombinace vedoucí k úspěchu

winning combination

159
What would this be in English?

skvělé referování o něčem

coverage: brilliant coverage

160
What would this be in English?

obsazenost hotelu

occupancy rate

161
What would this be in English?

čtvrtletí

quarter

162
What would this be in English?

úkol (daný konkrétní osobě do příští schůze či porady)

action point

163
What would this be in English?

odročit, přerušit (schůzi, poradu)

adjourn

164
What would this be in English?

zrušit

call off

165
What would this be in English?

řídit schůzi/jednání, předsedat

chair

166
What would this be in English?

sestavit, připravit

get together

167
What would this be in English?

výsledek

outcome

168
What would this be in English?

propagační materiály

promotional literature

169
What would this be in English?

odložit

put off

170
What would this be in English?

realizovat řešení

put solutions into practice

171
What would this be in English?

zorganizovat

set up

172
What would this be in English?

záměrně se nezúčastnit, ulít se (schůze, porady)

skip

173
What would this be in English?

zároveň

while we’re about it

174
What would this be in English?

seminář, (duševní) dílna, workshop

workshop

175
What would this be in English?

vzbuzuje zájem, je zajímavý

appeals to

176
What would this be in English?

miliarda

billion

177
What would this be in English?

řádkový inzerát či malý inzerát na tematicky rozčleněné inzertní straně

classified ad

178
What would this be in English?

kyberprostor

cyberspace

179
What would this be in English?

až doposud

date: to date

180
What would this be in English?

tvorba graficky upravených textů

desktop