Matspjälkningssystemet Flashcards Preview

Anatomi och fysiologi > Matspjälkningssystemet > Flashcards

Flashcards in Matspjälkningssystemet Deck (9)
Loading flashcards...
1

Vilka delar ingår i matspjälkningssystemet?

1. Munhåla
2. Svalg (Pharynx)
3. Matstrupen (Oesophagus)
4. Magsäcken (ventriculus gaster)
5. Tjocktarmen (colon)
6. Ändtarmen (rectum)

2

Vilka övriga organ deltar i matspjälkningen?

1. Spottkörtlar
2. Levern (hepar)
3. Bukspottkörteln (pancreas)

3

Vilka är tarmväggens delar?

1. Mukosa
2. Submukosa
3. Muscularis
4. Serosa

4

Vad är peristaltik?

Sammandragande muskelrörelser som för tarminnehållet mot ändtarmen

5

Vilka sfinktrar finns i magtarmkanalen?

1. Övre esofagussfinktern mellan munhåla och munstrupe
2. Cardiassfinktern mellan munstrupe och magsäck
3. Pylorussfinktern mellan magsäck och duodenum
4. Ileocekaklaffen mellan tunntarm och tjocktarm
5. Inre och ytte sfinkter i ändtarmen

6

Vad är tarmkäx?

Passage för blodkärl, lymfkärl och nerver

7

Vilka organ är "upphängda" via tarmkäx?

Levern, magsäcken, tjocktarmen, stora bukhinnevecket och tunntarmen

8

Vilka organ ligger retroperitonealt i bukhålan?

Njurarna, pankreas och duodenum

9

Vilka artärer försörjer magtarmkanalen?

1. Stora bukartären (truncus coeliacus)
2. Övre tarmkäxartären (A. mesenterica superior)
3. Nedre tarmkäxartären (A. mesenterica inferior)