Hjärtat Flashcards Preview

Anatomi och fysiologi > Hjärtat > Flashcards

Flashcards in Hjärtat Deck (50)
Loading flashcards...
1

Var sitter hjärtat?

Mellan lungorna i brösthålan

2

Varför ligger hjärtat till vänster om kroppens mittlinje?

För att vänster hjärthalva är mer välutvecklad

3

Vad skyddar hjärtat?

Bröstkorgen

4

Hur stort är hjärtat?

Hjärtat motsvarar en knuten näve

5

Vad omsluter hjärtat?

Perikardiet

6

Vilka blodkärl löper till hjärtat?

Lungpulsådern, lungartärer och hålvener

7

Vilka blodkärl löper från hjärtat?

Lungvener och kroppspulsådern

8

Vilka är hjärtats olika delar?

Höger och vänster kammare och höger och vänster förmak

9

Vilka klaffar finns mellan förmak och kammare?

AV-klaffar

10

Vilka klaffar finns mellan kammare och artär?

Fickklaffar

11

När är AV-klaffarna öppna?

Under diastole

12

När är fickklaffarna öppna?

Under systole

13

Vid vilket tryck i kammaren är AV-klaffen öppen och fickklaffen stängd?

Vid lågt tryck

14

Vid vilket tryck i i kammaren är AV-klaffen stängd och fickklaffen öppen?

Vid högt tryck

15

Vad är hjärtats minutvolym?

Mängden blod som lämnar respektive kammare per minut. Kallas också cardiac output.

16

Hur räknar man ut minutvolym?

Minutvolym = slagvolym x hjärtfrekvens

17

Vad är slagvolym?

Volymen blod som lämnar kammaren per hjärtslag

18

Vad är hjärtfrekvens?

Antal hjärtslag per minut

19

Vad är normal persons minutvolym i vila?

SV x HF = 70 ml x 70 slag/min = 5L

20

Vad är en vältränad persons minutvolym vid hård ansträngning?

SV x HF = 140 ml x 200 slag/min = 30 L

21

Vad är diastole?

När hjärtats kammare fylls med blod

22

Vad är systole?

När hjärtats kamrar kontraherar

23

Hur inleds diastole?

Diastole inleds när fickklaffarna till aorta och lungartären stängs och kammarmuskulaturen slappnar av

24

När öppnas AV-klaffarna i diastole?

När trycket i kamrarna understiger förmakstrycket öppnas de och blod strömmar in i kamrarna

25

Vad sker under sista delen av diastole?

Förmaksmuskulaturen kontraherar

26

Hur inleds systole?

Systole inleds när kammarmuskulaturen kontraherar

27

När stängs förmaksklaffarna?

När kammartrycket snabbt överstiger förmakstrycket

28

Hur länge hålls klaffarna till aorta och lungartären stängda?

Tills trycket i kärlen understiger kammartrycket

29

Vad händer när trycket i kamrarna överstiger trycket i aorta och lungartären?

Klaffarna öppnas och blod pumpas ut ur kamrarna

30

Vad händer när kammarmuskulaturen slappnar av?

Trycket i aorta och lungartär överstiger kammartrycket och klaffarna stängs