Medical - Intro/demographics Flashcards Preview

Swahili > Medical - Intro/demographics > Flashcards

Flashcards in Medical - Intro/demographics Deck (22):
1

How are you?

Habari yako?

2

Good morning / good afternoon / good evening
My name is ....

Habari ya asubuhi / Habari za mchana / mema jioni
Jina langu ni ...

3

Social worker

Msaidizi wa tiba

4

Surgeon

Daktari wa upasuaji

5

Physical therapist

Kimwili mtaalamu
(Mtaalamu: Expert, specialist, educated person)

6

What is your name?

Jina lako ni nani?

7

Can you write it in English?

Je, unaweza kuliandika kwa Kiingereza?

8

I am pleased to meet you

Nimefurahi kukutana nawe.
(Nawe = Shortened of na wewe (With you/and you))

9

Please write your name here

Andika jinalako hapa, tafadhali

10

Do you speak English?

Unasema kiingereza?

11

I don't speak swahili

Sisemi kiswahili

12

Say that one more time please

Tafadhali kurudia kwamba/kuamba
(Sometimes write ua as wa)

13

I don't understand

Sielewi

14

Can you speak slowly, please?

Sema polepole, tafadhali?

15

Come with me

Fuatana nami (na mimi) tafadhali
(Kufuatana: To accompany/follow)

16

Sit down, please

Kaa chini, tafadhali

17

What province do you live in?

Unaishi wilaseni/kitongoji gani?

18

What is your address?

Unakaa wapi?

19

What is your telephone number?

Kile ni nambari yako ya simu?

20

Do you have an ID?

Una kitambulisho?

21

Can you give us the name and telephone number or address of someone we can give news about you to?

Unaweza kutupa jina na namba ya simu au anuani ya mtu ambaye tunaweza kumpa habari zako?

(Namba: Number)

22

Are you married?

Ulishaka owa? (For male)
Ulishaka wolewa? (For female)