Ch 15 Flashcards Preview

Swahili > Ch 15 > Flashcards

Flashcards in Ch 15 Deck (127):
1

Exciting, fun

-a kusisimuwa

2

Swimming pool/s

Bwawa/mabawa

3

Weak

Dhaifu

4

Healthy

-enye afya

5

In shape

-enye umbo la kimazoezi
(Umbo - Shape)

6

Golf

Gofu

7

Even

Hata

8

Tent/s

Hema/mahema

9

To watch

Kuangalia

10

To play

Kucheza

11

To get tired

Kuchoka

12

To catch a ball

Kudaka mpira

13

To go camping

Kuenda kupiga kambi

14

To run (2)

Kuenda mbio
Kukimbia

15

To ride a bike

Kuendesha baiskeli

16

To swim

Kuogelea

17

To lie in the sun

Kuota jua

18

To go mountain climbing

Kupanda milima

19

To get a tan

Kupata ngozi ya kahawia

20

To jump

Kuruka

21

To throw a ball

Kurusha mpira

22

To win

Kushinda

23

To lose

Kushindwa

24

To wish

Kutamani

25

To hike, to go hiking

Kutembea masafa marefu (kwa burudani)

(Kutembea: To walk, to travel around)
(Masafa: Distance)
(Marefu: Long)
(Burudani: Recreation, leisure)

26

To get a sunburn

Kuungua kwa jua
(Kuungua: To burn)

27

Popular, famous

Maarufu

28

Strong (2)

Madhubuti
-enye nguvu

29

Boxing

Mchezo wa masumbwi

30

Game/s, sport/s

Mchezo/michezo

31

Basketball

Mpira wa kikapu

32

Hockey

Mpira wa magongo

33

Table tennis, ping pong

Mpira wa meza

34

Soccer

Mpira wa miguu

35

Volleyball

Mpira w wavu

36

Athletics, track-and-field

Riadha

37

Place/s

Sehemu

38

Competition/s

Shindano/mashindano

39

Unhealthy

-sie na afya

40

Almost

Takriban

41

Team/s

Timu

42

Beach/es

Ufukwe/fukwe

43

Court/s, field/s, ground/s

Uwanja (kiwanja/vivanja)

44

What did you do this weekend?

Ulifanya nini wikiendi?

45

I watched an American football game on TV

Niliangalia mpira wa kimarekani kwenye TV

46

What's the score? Who's winning?

Ngapi ngapi? Nani anashinda?

47

Do you like sports?

Unapenda michezo?

48

I played soccer with some friends

Nilicheza mpira na marafiki

49

I like to play basketball very much

Ninapenda kucheza mpira wa kikapu sana

50

I play tennis, but i'm not very good at it

Ninacheza tenisi lakini sijui sana

51

We went for a hike in the national park

Tulienda kutembea masafa marefu kwenye mbuga

52

I went to the beach and lay in the sun

Nilienda ufukweni na kulala juani

53

I love to go hiking in the woods

Ninapenda kutembea masafa marefu msituni

54

We had a picnic

Tulikuwa na pikiniki (mandari)

55

I went to the gym and worked out

Nilienda kufanya mazoezi kwenye ukumbi wa michezo ya mazoezi ya viungo
(Ukumbi wa michezo ya mazoezi ya viungo: Gym)

56

Kwenye

To, towards

(-enye means possessing, with, having)

57

How do you stay in shape?

Uanfanyaje kuwa na umbo la kimazoezi?

58

I jog four times a week

Ninajogi mara nne kwa wiki
(Kujogi)

59

I swim at the pool every morning

Ninaogelea bwawani kila asubuhi

60

I want to do volunteer work

Ninataka kufanya kazi ya kujitolea

61

Volunteer work

Kazi ya kujitolea

62

Mieleka

Wrestling (Popular in some parts of Kenya)

63

Michezo ya vita

War games (Games played by Masaai)
(VIta: Battle, war)

64

Diving

Kupiga mbizi (Kuruka kwenye maji)

65

Exercise, working out (2)

Mazoezi ya mwili
Mazoezi ya viungo

66

Weight lifting

Kunyanyua vyuma
(Vyuma: Metals)
(Kunyanyua: To raise/lift)

67

Asalaam aleykum

Hi (In muslim parts of Swahili-speaking countries)

68

Asalaam aleykum (In muslim parts of Swahili-speaking countries): Response

Aleykum salaam (Hi)

69

Mbio

Fast, quick
(Also speed (noun))

70

Kuenda mbio

To run ('To go fast')

71

Province/s, county/ies, state/s

Jimbo/majimbo

72

Sisi

We, us

73

Coach/es, trainer/s

Kocha/makocha

74

Adult, grown up (2)

Mzima
Mtu mzima/watu wazima

75

Continent, mainland

Bara

76

To desire, to crave

Kutamani

77

Ndugu

Brother, relative

78

Okay, i'll see

Sawa nitaangalia

79

We'll see each other later

Kwahiyo tutaonana baadaye

80

Sawa, baadaye

Okay, see you later/good bye

(Baadaye can also mean afterwards, later on...)

81

Shukrani

Thanks

82

Relative clauses - What

A kind of mini-sentence that's attached to a noun to describe it or give more information about it.
-"The book THAT HE GAVE ME was very good"
-"Mombasa, WHICH IS IN KENYA, is a big city"

In English, relative clauses usually start with what's called a relative pronoun, such as "that", "who", or "which".

83

Relative clauses - How to express relative pronouns in Swahili

1. Infixes within the verb of the relative clause
-I.e. 'gave' of 'The book that he gave me was very goo'. 'saw' in 'The man who you saw crossing the street'

2. Appear as words on their own, then take the forms of the word amba- with diferent suffixes

(In either case, the infix or suffix will vary depending on the class of the noun being described)

(It's important to note that in English it's possible to drop relative pronouns: "The book he gave me was very good", "The man you saw crossing the street is my neighbor". This isn't possible in Swahili though, you always need a form of the relatie pronoun)

(Notice that the suffixes attached to amba- are identical to the infixes for each class.)

(Either the infix or the amba- form is used, but not both.)

84

Relative clause pronouns (Mini-sentence) (That, who, which..) - Infix and suffix for M-Wa class

Singular: ye --> -ye-, ambaye
-Mtoto ambaye alikuja / Mtoto aliyekuja (The child who came)

Plural: o --> -o-, ambao
-Watoto ambao walikuja / Watoto waliokuja (The children who came)

85

Relative clause pronouns - Location of infixes in verb

Appears within the verb of the relative clause, directly after its tense marker
-aliyekuja
-nanavyosoma

86

Relative clause pronouns (Mini-sentence) (That, who, which..) - Infix and suffix for Ki-Vi class

Singular: -cho-, ambacho
-Kitabu ambacho ninasoma / Kitabu ninachosoma (The book (that) i'm reading))

Plural: -vyo, ambavyo
-Vitabu ambavyo ninasoma / Vitabu ninavyosoma (The books (that) i'm reading)

87

Relative clause pronouns (Mini-sentence) (That, who, which..) - Infix and suffix for N class

Singular: -yo-, ambayo
-Nyumba ambayo niliijenga / Nyumba niliyolijenga (The house (that) i built)

Plural: -zo-, ambazo
-Nyumba ambazo nilizijenga / Nyumba nilizozijenga (The houses (that) i built)

88

Team/s, club/s

Team/s: Timu

Kilabu/vilabu

(Soccor clubs - Vilabu/timu za mpira)

89

Match/es

Mechi

90

Winner/s

Mshindi/washindi

91

Trophy/ies

Kikombe/vikombe

92

Opponent/s, rival/s

Mpinzani/wapinzani

93

Spectator/s

Mtazamaji/watazamaji

94

Competition/s, tournament/s

Mashindano

95

Ministry/ies

Wizara

96

Relative clause pronouns (Mini-sentence) (That, who, which..) - Infix and suffix for Ji-Ma class

Singular: -lo-, ambalo
-Gari ambalo nilinunua / Gari nililonunua (The car (that) i bought)

Plural: -ya-, ambayo
-Magari ambayo nilinunua / Magari niliyonunua (The cars (that) i bought)

97

Relative clause pronouns (Mini-sentence) (That, who, which..) - Infix and suffix for M-Mi class

Singular: -o-, ambao
-Mkate ambao nilikula / Mkate niliokula (The bread (that) i ate)

Plural: -yo-, ambayo
-Mikate ambayo nilikula / Mikate niliyokula (The (loaves of) bread i ate)

98

Relative clause pronouns (Mini-sentence) (That, who, which..) - Infix and suffix for U class

Singular: -o-, ambao
-Ufunguo ambao ulipotea / Ufunguo uliopotea (The key that was lost)

Plural: -zo-, ambazo
-Funguo ambazo zilipotea / Funguo zilizopotea (The keys that were lost)

99

Relative clause pronouns (Mini-sentence) (That, who, which..) - Infix and suffix for Ku class (Only singular)

Singular: -ko-, ambako
-Mahali ambako tunaenda / Mahali tunapoenda (The place (where) we go / are going)
-Kule ambako unakaa / Kule unakokaa (The place where you live)

100

Dear (In starting a letter/mail) (Personal)

Mpendwa ...
-Mpendwa Brian, ..

101

It seem(s) / appear(s) ...

Inaonekana ...
-Inaonekana safari yako ya milimani ilikuwa nzuri sana - It seems your trip to the mountains was very nice

102

Kustarehe

To be comfortable, to be calm, to have a life of luxury

103

To know, to be acquainted with, to understand
-You know (that) ...

Kufahamu
-Unafahamu

104

Ni kitu cha kufurahisha, lakini ...

It's funny, but ...

105

Relative clause pronouns (Mini-sentence) (That, who, which..) - Infix and suffix for mahali class
1. Mahali (pa-)
2. Mahali (ku-)
3. Mahali (mu-)

(All are only singular, use N class and sehemu for plural places)

1. -po-, ambapo
-Mahali ambapo ninapapenda / Mahali ninapoppapenda - The place that i like

2. -ko-, ambako
-Kule ambako unaenda / Kule unakoenda (The place that you go to)

3. -mo-, ambamo
-Mle ambamo unaenda / Mle unamoenda (The place that you go into)

(Mle: that place over there, root -le (that))

106

How to expressive relative clauses with "when"
("When we saw you, we remembered", "I'm happy when i study Swahili")

Use the infix -po- which appears after the tense marker of the verb within the clause
-Ninapolala ninaota (When i sleep, i dream)
-Tulipokuona tulikumbuka (When we saw you, we remembered)
-Ninafurahi ninaposoma Kiswahili (I am happy when i study Swahili)
-Nilipokuwa mdogo sikupenda chakula (When i was a child, i didn't like food)

107

To dream
Dream/s

Kuota
Ndoto

108

To call (I.e by name)

Kuita

109

How to make conditional sentences in Swahili

1. Use the infix -ki-, the -ki- is inserted in the verb of the first part of the condition instead of the tense marker
-Note that the word kama is sometimes used together with -ki- in affirmative sentences
-Ukisoma Kiswahili utaweza kuzungumza na Waswahili (If you study Swahili, you'll be able to talk to Swahili people)
-Nikipata pesa nitanunua gari (If i get the money, i'll buy a car)

2. Monosyllabic verbs --> ku- is dropped and replaced by -ki-
-Nikila (Kula) mkate hivi sasa, sitakuwa na njaa (If i eat bread right now, i won't be hungry)
-Mkija nitawapikia wali (If you come, i'll cook some rice for you)

110

Right now

Hivi sasa

111

Conditional tense - How to make negative conditional sentences

1. Use the word 'kama' alone in the "if" clause without the -ki- infix
-Kama hutakuja nitasafiri (If you don't come, i'll travel)
-Kama hunywi bia hutanenepa (If you don't drink beer, you won't put on weight)

2. Replace -ki- with -sipo-. Keep the -ku- if you negative an if clause with a monosyllabic verb
-Nisipokuona sitafurahi (If i don't see you, i won't be happy)
-Nisipokunywa bia sitatumia pesa (If i don't drink beer, i won't spend money)

112

To put on weight

Kunenepa

113

To lose weight, to become thinner

Kukonda

114

Bad, defective, unhealthy, dilapidated

-bovu

(Uovu - Wickedness, evil, badness)

115

Delicious, sweet

-tamu

116

To smell good

Kunukia

117

Electricity

Umeme

118

To wear, to dress, to put on clothes

Kuvaa

119

To be ill/sick (2)

Kuugua
Kuwa mgonjwa

120

To hunt

Kuwinda

(Hunting: Uwindaji / Msako/misako)
(Hunter: mwindaji)

121

To kill, to murder

Kuua
(Kuawa: To be killed)

122

To be tired

Kuchoka

123

If you don't eat good food you'll be sick

Usipokula chakula kizuri utaumwa / utakuwa mgonjwa

124

If you don't see me, i'll be in Zanzibar

Usiponiona, nitakuwa Zanzibar

125

We won't see the animals if we don't go to Kenya

Hatutaona wanyama tusipoenda Kenya

126

To learn (2)

Kusoma
Kujifunza

127

How to negate in (Use ninataka)
1. Present tense (Ninataka)
2. Future tense (Nitataka)
3. Past simple (Nilitaka)
4. Past perfect (-me-) (-mesha) (Nimetaka) (Nimeshataka)
5. Commands (Taka, takeni)
6. Subjunctive/polite imperative (Nitake)
7. Conditional (Nikitaka)

How to negate in (Use ninataka)
1. Present tense (Ninataka)
Add negative prefix, drop -na- + change -a to -i (Sitaki)

2. Future tense (Nitataka)
Add negative prefix (Sitataka)

3. Past simple (Nilitaka)
Add negative prefix, change -li- to -ku- (Sikutaka)

4. Past perfect (-me-) (-mesha) (Nimetaka) (Nimeshataka)
Add negative prefix, change -me-/-mesha- to -ja- (Sijataka)

5. Commands (Taka, takeni)
U- sg / M- plural + -si- + verb root (-a to -e)
(Usitake, msitake)

6. Subjunctive/polite imperative (Nitake)
Insert -si- between the subject prefix and the verb stem (Nisitake)

(Form subjuntive with dropping tense infix and changing final -a to -e)

7. Conditional (Nikitaka)
Replace -ki- with -sipo-
(Nisipotaka)