Ch 13 Flashcards Preview

Swahili > Ch 13 > Flashcards

Flashcards in Ch 13 Deck (192):
1

Pleasant, enjoyable

-a kufurahisha

2

Profession/s

Amali

3

Fireman/men

Askari wa zimamoto

4

Business/es

Biashara

5

Boss/es

Bosi

6

Dentist/s

Daktari la meno/madaktari wa meno

7

Doctor/s

Daktari/madaktari

8

Bus driver/s

Dereva wa basi

9

Photocopy/ies

Fotokopi

10

Mechanic/s

Fundi/mafundi

11

Plumber/s

Fundi bomba/mafundi bomba

12

Electrician/s

Fundi umeme/mafundi umeme

13

Company/ies

Kampuni

14

Close to, near to, next to

Karibu

15

Secretary/ies

Katibu muhutasi

16

Job/s, work/s

Kazi

17

Address book/s

Kitabu cha anuani/vitabu vya anuani

18

Datebook/s

Kitabu cha tarehe/vitabu ya tarehe

19

To leave a message

Kuacha ujumbe

20

To hire

Kuajiri

21

To write a report

Kuandika ripoti

22

To take a message

Kuchukua ujumbe

23

To work

Kufanya kazi

24

To please

Kufurahisha

25

To need

Kuhitaji

26

To welcome

Kukaribisha

27

To show

Kuonyesha

28

To schedule an appointment

Kupanga miadi

29

To type

Kupiga chapa

30

To take a break, to rest

Kupumzika/Kuenda kupumziko

31

To be busy

Kushughulika

32

To go to a meeting

Kwenda mkutanoni

33

Must

Lazima
(Followed by verb in subjunctive)

34

Fax machine

Mashine ya/za faksi

35

Environment/s

Mazingira

36

In front of

Mbele ya

37

Desk/s

Meza

38

Businessperson/people

Mfanyabiashara/wafanyabiashara

39

Engineer/s

Mhandisi/wahandisi

40

Farmer/s

Mkulima/wakulima

41

Intern/s, apprentice/s

Mkurufunzi/wakurufunzi

42

Director/s

Mkurugenzi/wakurugenzi

43

Meeting/s

Mkutano/mikutano

44

Artist/s

Msanii/wasanii

45

Important

Muhimu

46

Unemployed

Mvinjari

47

Teacher/s

Mwalimu/walimu

48

Musician/s

Mwanamuziki/wanamuziki

49

Lawyer/s

Mwanasheria

50

Writer/s

Mwandishi

51

Journalist/s

Mwandishi wa habari

52

Colleague/s
Mate/s, fellow/s, companion/s

Mwenza/wenza
(Mwenza (literally "companion, fellow") is usually attached to possessives -angu, -ako, -ake, -etu, etc., as mwenzangu, mwenzake, mwenzetu, etc., to mean "colleague", "mate", "fellow", "companion"

53

Actor/s

Mwigizaji/waigizaji

54

Singer/s

Mwinbaji/waimbaji

55

Nurse/s (2)

Mwuguzi/wauguzi
Nesi

56

Salesperson/people

Mwuzaji/wauzaji

57

Behind (the)

Nyuma (ya)

58

Office/s

Ofisi

59

Police officer/s

Polisi

60

Report/s

Ripoti

61

Pilot/s

Rubani/marubani

62

Carpenter/s

Seremala

63

Drawer/s

Shubaka/mashubaka

64

Telephone/s

Simu

65

Message/s

Ujumbe

66

Meeting room/s

Ukumbi wa mkutano/kumbi za mkutano

67

Well

Vizuri

68

What's your profession? / What do you do for work?

Unafanya kazi gani?

69

I got a new job

Nimepata kazi mpya

70

I work in a large company

Ninafanya kazi katika kampuni kubwa

71

I quit my job

Nimeacha kazi

72

What experience do you have?

Una uzoefu gani?

73

How long have you had your job?

Umefanya kazi hii muda gani?

74

This (here) is my resume

Huu hapa wasifu wangu

75

Please make a photocopy of this document

Tafadhali fanya fotokopi ya waraka huu
(Waraka/nyaraka: Document/s)

76

I have to write a report

Lazima niandike ripoti

77

I have an appointment at 1:30

Nina miadi saa saba na nusu

78

I have to (must) go to a meeting now

Lazima niende mkutanoni sasa

79

Teaching is hard

Kufundisha ni kugumu

80

I'll take you to see him/her

Nitakupeleka umwone

81

I'll be happy to see him/her

Nitafurahi kumwona

82

Welcome to our new office

Karibu katika ofisi yetu mpya

83

This is the receptionist

Huyu ni mpokeaji wageni

84

Here's your office

Hii hapa ni ofisi yako

85

Where's the photocopier?

Mashine ya fotokopi iko wapi?

86

What are the working hours?

Saa za kazi ni zipi?

87

Do you like your new job?

Unapenda kazi yako mpya?

88

I like it very much! (N class singular object)

Ninaipenda sana!

89

Bila shaka

Probably, doubtless, without a doubt, of course

90

Kabisa

By all means, without a doubt, absolutely, completely

91

It's a pleasure to meet you

Nimefurahi kukuona

92

To hope

Kutamaini

(Tamaa, tumaini: Hope, faith)

93

When did you start working here?

Lini ulianza kufanya kazi hapa?
(Kuanza: To begin, To start)

94

Iliyopita

Last/previous (The thing/s that passed/The things that went on)
-Wiki iliyopita (Last week)
-Mwaka iliyopita

(Derived from kupita: to pass, to go on, to proceed)

95

To be employed, to be hired
To employ/hire

Kuajiriwa
Kuajiri

96

Tokea

Since

97

Huo

That, then
-Nimefanya kazi hapa tokea wakati huo - I have worked here since that time

98

Receptionist

Mpokeaji wageni

99

Question/s

Swali/maswali

100

To transfer, to bring for/to

Kuletea

101

Listen!

Sikiliza!

102

Region/s, province/s

Mkoa/mikoa
-Mikoani - In the region/province

103

Jirani (2)

Close by, near
Neighbour - Majirani

104

Sometimes

Mara nyengine

105

To visit

Kutembelea

106

Actually, really

Kwa kweli

107

Group/s

Kikundi/vikundi

108

To cooperate with

Kusharikiana

109

That's good

Hiyo ni nzuri

110

To attend, to be present

Kuhudhuria

111

To give, to share

Kupa

112

Information

Taarifa

113

To discuss, to argue, to debate

Kujadili

114

To plan, to organize, to arrange

Kupanga

115

What are the working hours?

Saa za kasi ni zipi?

116

More time

Muda zaidi
-Kwa kazi muhimu utahitaji kukaa ofisini kwa muda zaidi - For more important work, you need to stay in the office for more time

117

That (Uspesifikk)

Hiyo

118

To happen/occur

Kutokea
-Lakini hiyo haitokei mara kwa mara - But that doesn't happen often/frequently

119

Mara kwa mara

From time to time/often/frequently

120

I don't mind ...

Mimi sijali
(Kujali: To care, to mind)
(Mimi sijali kukaa kazini zaidi ikiwa lazima - I don't mind staying at work longer if it is necessary.)
(Ikiwa: if it is, when it is)

121

Ikiwa

if it is, when it is
-Mimi sijali kukaa kazini zaidi ikiwa lazima - I don't mind staying at work longer if it is necessary.

122

To know

Kujua

123

Pause/s, break/s

Pumziko/hapumziko

124

Short, brief, concise

-fupi
-Kupata mapumziko mafupi - to get short pauses

125

Lunch

Chakula cha mchana

126

To be kept, to be set aside

Kuwekwa
-Hakuna wakati maalum uliowekwa kwa mapumziko hayo - There is no set time for breaks

127

Third floor

Ghorofa ya tatu

128

I hope (that) ...

Natumai ...
(Kutumai, kutumaini : to hope)

129

To prepare

Kutayarisha
-Mimi nina miadi baada ya dakika kumi na lazima nijitayarishe sasa - I have an appointment in ten minutes and have to/should prepare now

130

To be available

Kupatikana
-I will be available later on - Nitapatikana tena baadaye

131

I'm sure ... ('I trust (that)')

Naamini ...
-Asante sana. Naamini nina kila kitu ninachohitaji - Thank you very much. I'm sure i have everything i need

(Inflected from Kuamini: to believe, to trust, to image)

132

Basi sawa

Well then

133

GDP

Pato la taifa
(Pato: Earnings/income)
(Taifa: Nation)

134

Agriculture
Farming
Farmer/s

Kilimo
Ukulima
Mkulima/wakulima
(Kulima: to farm/cultivate)

135

Percent

Asilimia

136

Village/s

Kijiji/vijiji

137

Plaintain

Ndizi
(Same word as banana)

138

Cash crops (Crops that are specifically produced for sale)

Mazao ya biashara
(Mazao: Crops, offspring)

139

Cotton

Pamba

140

Cashew nuts

Korosho

141

Cloves

Karafuu

142

Animal keeping, livestock management
Someone who breeds and tames animals, breeder/s

Ufugaji
Mfugaji/wafugaji

143

Fishing
Fisherman/men

Uvuvi
Mvuvi/wavuvi

144

Military officer/s

Askari jeshi

145

Animate object infixes
1. Me
2. You
3. Him/her
4. Us
5. You all/all of you
6. Them

1. -ni-
2. -ku-
3. -m/mw-
4. -tu-
5. -wa-
6. -wa-

(One of the most important functions of the object infixes is to act as pronouns; that is, they play the role of the English object personal pronouns me, you, him, her, us, (all of) you, and them. These forms do not exist as independent words in Swahili, but rather are always found as infixes inside the verb.)

146

Object infix: I saw you

Nilikuona
(Ni- : subject prefix)
(-li- : tense infix
(-ku- : object infix)
( -ona : verb)

147

Object infix - I will take you to ...

Nitakupeleka

1. Subject prefix: ni-
2. Tense infix: -ta-
3. Object infix: -ku-
4. Verb: -peleka

148

Object infix - Have you seen (them) our teachers?

Umewaona walimu wetu?

1. Subject prefix: u-
2. Tense infix: -me-
3. Object infix: -wa-
4. Verb: -ona

149

Object infix - He will show you the office

Atakuonyesha ofisi yako

1. Subject prefix: a-
2. Tense infix: -ta-
3. Object infix: -ku-
4. Verb: -onyesha

150

Object infix - Welcome, meet ("see") (them) our teachers
(To you/2nd person singular)

Karibu, uwaone walimu wetu

1. Subject prefix: u-
2. Tense infix: None (subjunctive)
3. Object infix: -wa-
4. Verb: -ona

151

Object infix - The director is waiting (for) us

Mkurugenzi anatusubiri

1. Subject prefix: a-
2. Tense infix: -na-
3. Object infix: -tu-
4. Verb: -subiri

152

Object infix - You will teach them English and math

Utawafundisha Kiingereza na hesabu

1. Subject prefix: u-
2. Tense infix: -ta-
3. Object infix: -wa-
4. Verb: -fundisha

153

Object infix - I will be glad to see (them) my colleagues

Nitafurahi kuwaona wenzangu

1. Subject prefix: ni-
2. Tense infix: -ta-
3. Object infix: -wa-
4. Verb: -ona

(Parts of two verbs)

154

Object infix - Juma will show you your students

Juma atakuonyesha wanafunzi wako

1. Subject prefix: a-
2. Tense infix: -ta-
3. Object infix: -ku-
4. Verb: -onyesha

155

Object infix - Teaching pleases me (Gives me pleasure)

Kufundisha kunanifurahisha

1. Subject prefix: none (Infinitive)
2. Tense infix: -na-
3. Object infix: -ni-
4. Verb: -furahisha

156

Object infix - He has not shown me the students

Hajanionyesha wanafunzi

1. Subject prefix: ha- (negative)
2. Tense infix: -ja- (negative, perfect tense)
3. Object infix: -ni-
4. Verb: -onyesha

(Negating verbs with object infixes follows the same rules as in other verb forms)

157

Object infix - The director is not waiting (for) us

Mkurugenzi hatusubiri

1. Subject prefix: ha- (negative)
2. Tense infix: Omitted due to present tense negative
3. Object infix: -tu-
4. Verb: -subiri

(Negating verbs with object infixes follows the same rules as in other verb forms)

158

Object infix - You will not teach them English and math

Hutawafundisha Kingereza na hesabu

1. Subject prefix: hu- (negative)
2. Tense infix: -ta-
3. Object infix: -wa-
4. Verb: -fundisha

(Negating verbs with object infixes follows the same rules as in other verb forms)

159

Object infix - I will not be glad to see (them) my colleagues

Sitafurahi kuwaona wenzangu

1. Subject prefix: si- (negative)
2. Tense infix: -ta-
3. Object infix: -wa-
4. Verb: -furahi, -ona

(Negating verbs with object infixes follows the same rules as in other verb forms)

160

My colleague/s, mate/s (Own grammatical construction)

Mwenza (Literally "companion, fellow") is attached to possessives -angu, -ako, -ako etc --> Mwenzangu, mwnzake to mean colleague, ate, fellow, companion..

161

Ku class: Content

Noun form of verbs, i.e. to swim (infinitive) --> swimming (Gerund)
In Swahili the infinitive form = the gerund form
-Do you like teaching? -> Unapenda kufundisha?
-Teaching is difficult --> Kufundisha ni kugumu

Only exist singular forms (As in English)

162

Ku class
a. Subject prefix
b. Demonstratives - This, that
c. Possessives and of (-a)

a. Ku

b. This - Huku, That - Kule
-Kuimba kwangu - MY singing
-Kusoma kwao - Their studying

c. Kw- --> kwango, kwako..., kwa

163

Ku class
a. Adjective agreement
b. -ingi/-ingine

a. ku- if the adjective begins with a consonant. kw- if it begins with a vowel
-Kuandika kuzuri (Beautiful writing)
-Kuimba kwema (Pleasant singing)

b. kw- --> kwingi, kwingine
-Kuishi kwingi (Living a lot, long life)
-Kuishi kwingine (Another life)

164

Ku class
a. -ote
b. -o -ote
c. enye
d. -pi?

a. Kote
-Kuishi kote (The whole life)

b. Ko kote
-Kuishi ko kote (Any life)

c. Kenye
-Kuishi kwenye (Living that has ...)

d. Kupi?
-Kuishi kupi? (Which life?)

165

Ku class: The leader's departure ('leaving') caused a loss

-- did not cause a loss

Kuondoka kwa kiongozi kulisababisha hasara

Kuondoka kwa kiongozi hakukusababisha hasara
(Ku #1 for infinitive, ku #2 for present negative tense)

166

Ku class: How to form negatives ('Studying', 'Not studying')

Place the infix -to- between the ku- prefix and the root
-Kusoma/kutosoma (studying/not studying)
-Kujua/kutojua (to know/not to know)
-Kuwa/Kutokuwa (To be/not to be)
-Kufanya kazi/kutofanya kazi (working/not working)
-Kula/kutokula (Eating/not eating)

(Kutojua kusoma na kuandika ni hatari - Not to know/knowing (how) to read and write is dangerous)
(Kutokula ni kubaya kwa afya yako - Not eating is bad for your health)
(Kutokuwa na pesa ni kugumu - Not having money is hard)
(Kutofanya kazi kunaleta umasikini - Not working brings poverty)

167

Mourning

Matanga

168

To annoy, to irritate

Kukera

169

Kuchelewa kwake kuliwakera watu wengine - Negate, translate and dissect the sentence

Kuchelewa kwake hakukuwakera watu wengine - His lateness/being late did not annoy the other people

1. Ha- Negative marker
2. -ku- Subject prefix of Ku class
3. -ku- negative past tense
4. -wa- them/they
5. -kera (to annoy)

170

Kufika mapema kulimsaidia - Negate, translate and dissect the sentence

Kufika mapema hakukumsaidia – arrriving early helped him

1. Ha - Negative marker
2. -ku - Subject prefix of Ku class
3. -ku- Negative past tense
4. -m- him
5. -saidia

171

Happiness, joy

Furaha
(-a furaha: happy)

172

Kusaidia maskini kulimpa furaha - Negate, translate and dissect the sentence

Kusaidia maskini hakukumpa furaha – Helping the poor did not give him/her happiness

1. Ha - Negative marker
2. -ku- Subject prefix of Ku class
3. -ku- Negative past tense
4. -m- him/her
5. -pa
(Kupa: To give, to to accomplish, to carry out)

173

To wait for

Kusubiri

174

Mkurugenzi anakusubiri - Translate and dissect

The director is waiting for him/her

1. a- subject prefix
2. -na- present tense
3. -ku- you (object infix)
4. -subiri

175

Megan atatufundisha Kiingereza - Translate and dissect

Megan will teach us English

1. a-
2. -ta-
3. -tu- us (object infix)
4. -fundisha

176

Wanafunzi walinionyesha mwalimu wangu - Translate and dissect

The students showed me my teacher

1. wa- they
2. -li- past tense
3. -ni- me (object infix)
4. -onyesha

177

To show

Kuonyesha

178

To welcome

Kukaribisha

179

Opportunity/ies (2)

Fursa
Nafasi (Also mean space)

180

To choose

Kuchagua

181

To lack, to be missing

Kukosa

182

Kutokuwapo

Absence

183

Masomo ya juu

Higher education/studies
-Masomo - Subjects, studies
-Juu - Up, above, high
-Ya juu - Higher

184

To continue, to progress, to develop

Kuendelea

185

Age

Umri

186

Manual labour

Kazi za kutumia nguvu

187

Kuliko

More than, surpassing

188

Government/public school

Shule za serikali

189

Private school

Shule sa binafsi

191

Character/s, property/ies, property/ies

Tabia

192

To smell good
To stink

Kunukia
Kunuka

193

Mahali class - Prefixes (General) + exceptions

P- for vocals (Pa, pangu, pako, penye..)

Pa- for consonants (Pazuri, pananukia (verb), pale..)

Exceptions
1. Pengi, pengine