Essential grammar Flashcards Preview

Swahili > Essential grammar > Flashcards

Flashcards in Essential grammar Deck (83):
1

M(w)-/Wa-: Verb subject prefixes

Ni-
U-
A-
Tu-
M(w)- (Mw- if followed by vocal)
Wa-

2

M(w)-/Wa-: Verb subject prefix negative

Si-
Hu-
Ha-
Hatu-
Ham(w)-
Hawa-

3

M(w)-/Wa-: Verb object infix

-ni-
-ku-
-m(w)- (-mw- if followed by vocal)
-tu-
-wa-
-wa-

4

M(w)-/Wa-: He is here / It is here form (-po)

Nipo
Upo
Yupo
Tupo
Mpo
Wapo

5

M(w)-/Wa-: This, these

Huyu, hawa

6

M(w)-/Wa-: That, those

Yule, wale

7

M(w)-/Wa-: Adjective prefix

= noun (mzuri, wazuri)

8

M(w)-/Wa-: -enye (having/possessing)

mwenye
wenye

9

M(w)-/Wa-: -ote (all)

yote
wote

10

M(w)-/Wa-: -ingine

mwingine
wengine

11

M(w)-/Wa-: possessives

Wangu
Wako
Wake
Wetu
Wenu
Wao

12

M(w)-/Wa-: Of

Wa
Wa

13

M(w)-/Wa-: Relative infix /Amba-

-ye- / Ambaye
-o- / Ambao

14

M(w)-/Wa-: Numbers 1, 2

Mmoja
Wawili

15

M(w)-/Mi-: Verb subject prefix

U-
I- (i not L)

16

M(w)-/Mi-: Verb subject prefix negative

Hau-
Hai-

17

M(w)-/Mi-: Verb object infix

-u-
-i-

18

M(w)-/Mi-: He is here / It is here (-po form)

Upo
Ipo

19

M(w)-/Mi-: This, these

Huu, hii

20

M(w)-/Mi-: That, those

Ule, ile

21

M(w)-/Mi-: Adjective prefix -zuri

Mzuri
Mizuri

22

M(w)-/Mi-: -enye

Wenye
Yenye

23

M(w)-/Mi-: -ote

Wote
Yote

24

M(w)-/Mi-: -ingine

Mwingine
Mingine

25

M(w)-/Mi-: Possessives

Wangu, wako, wake, wetu, wenu, wao
Yangu, yako, yake, yetu, yenu, yao

26

M(w)-/Mi-: Of

Wa
Ya

27

M(w)-/Mi-: Relative infix and amba-

-o-, ambao
-yo-, ambayo

28

M(w)-/Mi-: Numbers 1, 2

Mmoja
Miwili

29

(Ji)-/Ma-: Verb subject prefix

Li-
Ya-

30

(Ji)-/Ma-: Verb subject prefix negatives

Hali-
Haya-

31

(Ji)-/Ma-: Verb object infix

-li-
-ya-

32

(Ji)-/Ma-: he is here / It is here (-po form)

lipo
yapo

33

(Ji)-/Ma-: This, these

Hili, haya

34

(Ji)-/Ma-: That, those

Lile, yale

35

(Ji)-/Ma-: adjective prefix -zuri

zuri
mazuri

36

(Ji)-/Ma-: -enye

lenye
yenye

37

(Ji)-/Ma-: -ote

lote
yote

38

(Ji)-/Ma-: -ingine

lingine
mengine

39

(Ji)-/Ma-: Possessives

Langu, lako, lake, letu, lenu, lao
Yangu, yako, yake, yetu, yenu, yao

40

(Ji)-/Ma-: Of

la
ya

41

(Ji)-/Ma-: Relative infix/amba-

-lo-, ambalo
-yo-, ambayo

42

(Ji)-/Ma-: Numbers 1, 2

Moja
Mawili

43

N class: Verb subject prefix

i-
zi-

44

N class: Verb subject prefix negatives

hai-
hazi-

45

N class: Verb object infix

-i-
-zi-

46

N class: he is here!/it is here! (-po form)

ipo
zipo

47

N class: This, these

Hii, hizi

48

N class: That, those

ile, zile

49

N class: adjective prefix -zuri

nzuri
nzuri

50

N class: -enye

yenye
zenye

51

N class: -ote

yote
zote

52

N class: -ingine

nyingine
nyingine

53

N class: possessives

yangu, yako, yake, yetu, yenu, yao
zangu, zako, zake, zetu, zenu, zao

54

N class: of

ya
za

55

N class: relative infix/amba-

-yo-, ambayo
-zo-, ambazo

56

N class: Numbers 1, 2

Moja, mbili

57

Ki(ch)-/Vi(vy)-: Verb subject prefixes

ki-
vi-

58

Ki(ch)-/Vi(vy)-: Verb subject prefixes negatives

haki-
havi-

59

Ki(ch)-/Vi(vy)-: verb object infixes

-ki-
-vi

60

Ki(ch)-/Vi(vy)-: He is here / It is here

kipo
vipo

61

Ki(ch)-/Vi(vy)-: This, these

Hiki, hivi

62

Ki(ch)-/Vi(vy)-: That, those

Kile, vile

63

Ki(ch)-/Vi(vy)-: adjective prefix -zuri

kizuri, vizuri

64

Ki(ch)-/Vi(vy)-: -enye

chenye
vyenye

65

Ki(ch)-/Vi(vy)-: -ote

chote
vyote

66

Ki(ch)-/Vi(vy)-: -ingine

kingine
vingine

67

Ki(ch)-/Vi(vy)-: possessives

changu, chako, chake, chetu, chenu, chao
vyangu, vyako, vyako, vyetu, vyenu, vyao

68

Ki(ch)-/Vi(vy)-: of

cha
vya

69

Ki(ch)-/Vi(vy)-: Relative infix/amba-

-cho-, ambacho
-vyo-, ambavyo

70

Ki(ch)-/Vi(vy)-: Numbers 1, 2

Kimoja
viwili

71

U class: Verb subject prefixes

u-
zi-

72

U class: Verb subject prefixes negatives

hau-
hazi-

73

U class: Verb object infix

-u-
-zi-

74

U class: he is here/ it is here (-po)

upo
zipo

75

U class: this, these

huu, hizi

76

U class: that, those

ule, zile

77

U class: Adjective prefix -zuri

mzuri
nuzuri

78

U class: -ote

wote
zote

79

U class: -ingine

mwingine
nyingine

80

U class: possessives

Wangu, wako ...
Zangu, zako ...

81

U class: of

wa
za

82

U class: relative infix/amba-

-o-, ambao
-zo-, ambazo

83

U class: Numbers 1,2

Mmoja
Mbili