Ran #1 Flashcards Preview

Swahili > Ran #1 > Flashcards

Flashcards in Ran #1 Deck (103):
1

Breathe! Take a breath!

Hema!
(From kuhema)

2

Try to relax!

Jaribu kutulia

3

Is that so?

Alaa kumbe?

4

What's the fare?

Nauli kiasi gani?

5

When shall i come?

Nije lini?

6

Did she have a boy or a girl?

Amepata mtoto gani?

7

When were you born?

Ulizaliwa lini?

8

Please bring me a fork and a knife

+ Dissect bring me

Tafadhali niletee uma na kisu?
(Please bring me the check (bill) - Niletee hesabu (bili) tafadhali)

Niletee
1. Ni- to me (object infix)
2. letee = singular imperative/command form of kuletea (to bring for)

9

To be appealing, to be attractive

Kuvutia

10

Option/s

Chaguo/machaguo

11

Unfortunately (Adv)

Kwa bahati mbaya

(Bahati: Luck, success..)

12

Fortunately (Adv)
Fortunate

Kwa bahati
-enye bahai

13

Unhealthy

-baya kwa afya

14

To drink
To be drunk

Kunywa
Kunywewa

15

How to negate in (Use ninataka)
1. Present tense (Ninataka)
2. Future tense (Nitataka)
3. Past simple (Nilitaka)
4. Past perfect (-me-) (-mesha) (Nimetaka) (Nimeshataka)
5. Commands (Taka, takeni)
6. Subjunctive/polite imperative (Nitake)
7. Conditional (Nikitaka)

How to negate in (Use ninataka)
1. Present tense (Ninataka)
Add negative prefix, drop -na- + change -a to -i (Sitaki)

2. Future tense (Nitataka)
Add negative prefix (Sitataka)

3. Past simple (Nilitaka)
Add negative prefix, change -li- to -ku- (Sikutaka)

4. Past perfect (-me-) (-mesha) (Nimetaka) (Nimeshataka)
Add negative prefix, change -me-/-mesha- to -ja- (Sijataka)

5. Commands (Taka, takeni)
U- sg / M- plural + -si- + verb root (-a to -e)
(Usitake, msitake)

6. Subjunctive/polite imperative (Nitake)
Add negative prefix, Insert -si- between the subject prefix and the verb stem (Nisitake)

(Form subjuntive with dropping tense infix and changing final -a to -e)

7. Conditional (Nikitaka)
Replace -ki- with -sipo-
(Nisipotaka)

16

Order of infixes etc

S-T-R-O-V-E

1. Subject prefix
2. Tense sign
3. Relative
4. Object infix
5. Verb stem
6. Ending (For derivatives etc)

17

Rent (House)

Kodi ya nyumba

18

To prefer, to favour, to like better

Kupendelea

19

Hiyo

That, that one (already mentioned) / Those, those ones

20

Good, pleasant, kind

-ema
-Usiku mwema - Good night!

21

Where do you come from?

Unatoka wapi?

22

I come from Norway

Ninatoka Norwei

23

What are you doing here?

Unafanya nini hapa?

24

I am a doctor. I will work as a volunteer at a hospital

Mimi ni daktari. Nitafanya kazi ya kujitolea katika hospitali

25

Medical department/s (2)

Idara ya matibabu
Afisi ya matibabu

26

Obstetric/maternity/birth ward/s

Wodi ya uzazi

27

Surgical ward/s

Wodi upasuaji

28

How old are you?

Una miaka mingapi?

29

Alone

Pweke

30

On my own

Peke yangu

31

Briefly

Kwa ufupi

32

You're welcome

Karibu

33

I wish you all the best

Nakutakia kila la kheri/heri

34

Have a good time!

Jifurahishe!

35

Have fun!

Jiburudishe!

36

Have a safe trip!

Safari salama!

37

Disabled person/people

Mlemavu/walemavu

38

To be obliged, to be necessary

Kutapaswa

39

Belly button/s, centre/s, origin/s

Kitovu/vitovu

40

Kutolea shauri juu ya

To offer advice on/to recommend (Unaweza kunitolea shauri juu ya restorenti nzuri? Can you recommend me a good restaurant?)

41

Kutoka (2)

1. To come from
2. From (preposition)

42

Tiredness, fatigue

Uchovu

43

Tired

-choshwa

44

Mister/s, Sir/s, Gentleman/men

Bwana/mabwana

45

How do you say this/this word in Swahili?

Vipi unasemaje hii/.... katika kiswahili?

46

What is this?

Hii ni nini?

47

To improve

Kuboresha

48

To practice

Kufanya mazoezi

49

Jambo! + reply

Hi!
Reply mambo!

50

How are you all? + Reply

Hamjambo? --> Hatujambo!

51

How are you madam/sir?

Hujambo, bibi/bwana?

52

Greeting to older person to be polite + reply

Shikamoo! (Shikamooni in plural) --> Marahaba

53

Salama? + reply

Peaceful? --> Salama! (peaceful)

(Way of greeting)

54

What's up? (3) + reply

Mambo vipi? / Vipi? / mambo? --> Poa/safi (Cool)

55

Cool! (2)

Poa!
Safi!

56

Salaam aleikum + reply

Hello ('peace be with you') --> Aleikum salaam

57

Good morning + reply (arabic)

Sabah al kheri! --> Sabah an nur!

58

Good evening + reply (arabic)

Masalkheri --> Masalkheri

59

Good night (Arabic) + reply

Alamsiki --> Alamsiki

60

May i/we come in? + reply

Hodi? --> Karibu/karibuni

61

Good to see you/you all --> Thanks, you too (2)

Nafurahi kukuona/kuwaona --> Asante! Nami/nasi pia!

Nami - And me/with me. Nasi: And we)

62

Nice to meet you all! --> Thanks, you too

Nashukuru kukufahamu/kuwafahamu --> Asante! Nami/nasi pia!

(Kushukuru - To thank)
(Nami - And me/with me. Nasi: And we)

63

To understand (2)

Kuelewa
Kufahamu

64

Karibu vs karibuni

Karibu = welcome sg.
Karibuni = welcome pl

65

Goodbye sg / pl

Kwaheri/kwaherini

66

Have a good morning + reply

Asubuhi njema! --> Asante, na wewe

67

Good night/sleep well (2) + reply

Usiku mwema/ulale salama --> Asante, na wewe

68

Have a good evening + reply

Jioni njema --> asante, na wewe

69

Have a good afternoon + reply

Mchana mwema --> Asante, na wewe

70

Have a good journey + reply

Safari njema --> asante

71

See you tomorrow + reply

Tutaonana (kesho) --> Haya, tutaonana (Ok, see you)

72

Reply to habari za ..... (4)

(Habari gani? Habari yako/zako? habari zenu?)

1. Nzuri (Good)
2. Njema (Fine)
3. Salama (Peaceful)
4. Na wewe? (And you?)

73

How are you today?

habari za leo?

74

How are you this morning?

Habari za asubuhi?

75

How is the family + they are fine

Nyumbani hawajambo? --> Hawajambo (They are fine)

76

How is your health? --> I am well (and you?)

(U) hali gani? --> Mzima (na wewe?)

77

Is your health okay? + i am well

(U) mzima? --> Mzima (na wewe?)

78

Thank you / thank you all

Asante / asanteni

79

Thank you for tea and conversation

Asante kwa chai na mazungumzo

80

Thank you for everything / you all

Asante(ni) kwa kila kitu

81

Hamna shida!

No problem!

82

No/Not (3)

Hapana!
Hamna!
Hakuna!

83

Not at all/not even

Hata kidogo!

84

Okay, alright (2)

Sawa
Haya

85

Not at all (2)

La!
La hasha!

86

Yes? (In reply to a call), exactly

Naam?
Naam!
(Abee for women)

87

Wow! Really! (2)

Ala!
Kumbe!

88

That's not true!

Siyo!
Si(yo) kweli!

89

I enjoyed myself

Nimefurahi!

90

I had a good time!

Nimestarehe!

91

My sincere condolences

Pole kwa msiba
(Msiba: bereavement, sorrow)

92

Reply to pole (sorry (sympathy))

Asante, nieshapoa! (Thanks, i think i will be fine)

93

Sorry
1. Sympathy
2. Apology

1. Pole
2. Samahani

94

That's okay! / No need to apologize

Bila samahani!

95

Enough! (2)

Basi!
Yatosha!

96

That (2)

(Hamisi told me that he likes to read)

1. Kwamba (ya kwamba)
-Hamisi aliniambia kwamba anapenda kusoma

2. Kuwa (ya kuwa)
-Hamisi aliniambia kuwa anapenda kusoma

97

That (supposedly); verb "claim"

(Hamisi told me that he likes - supposedly - to read)
(Fatuma claimed me that i should read her book in order to pass the exam)

Eti

-Hamisi aliniambia eti anapenda kusoma
-Fatuma aliniambia eti nisome kitabu chake ili nifaulu mtihani

98

According to ...

According to Fatuma, hamisi likes to read very much

Kwa mujibu wa

Kwa mujibu wa Fatuma, Hamisi anapenda sana kusoma

99

Therefore, ...

Hamisi likes to read. Therefore, he will pass the exam

Kwa hivyo, ...

Hamisi anapenda kusoma. Kwa hivyo, atafaulu mtihani

100

For this reason, ...

Hamisi likes to read. For this reason, he will pass the exam

Kwa sababu hiyo, ...

Hamisi anapenda kusoma. Kwa sababu hiyo, atafaulu mtihani

101

As a result, ...

Hamisi likes to read. As a result, he will pass the exam

Kutokana na hayo, ....

Hamisi anapenda kusoma. Kutokana na hayo, atafaulu mtihani

(Kutokana - To originate/result from)
(Hayo - Those, those ones)

102

Accordingly, ...

Hamisi likes to read. Accordingly, he will pass the exam

Hivyo, ....

Hamisi anapenda kusoma. Hivyo, atafaulu mtihani

103

Therefore, ....

Hamisi likes to read. Therefore, he will pass the exam

Basi, ....

Hamisi anapenda kusoma. Basi, atafaulu mtihani